Komisyon Hakkında


Kişilerin dilek ve şikâyetlerini kamu otoritelerine ve parlamentoya iletmelerine imkân sağlayan dilekçe hakkı, ilk olarak 1876 tarihli Kanun-i Esasi ile pozitif hukukumuza girmiştir. Dilekçe hakkı 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında da varlığını korumuştur. 1982 Anayasasına göre dilekçe hakkı; vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkıdır. Bu hak hem bireysel hem de toplu olarak kullanılabilmektedir.

Dilekçe hakkının TBMM’deki muhataplarından olan Dilekçe Komisyonu parlamenter denetim sürecinde önemli bir role sahiptir. Ayrıca, Kamu Başdenetçisi adayları ile Kamu Denetçilerini seçen ve Kamu Denetçiliği Kurumunun yıllık raporunu görüşen Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarından oluşan Karma Komisyonun sekretaryasını yürütmektedir.