ETİK KOMİSYONU

5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29'uncu maddesi uyarınca, Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, Başkanlık Makamının 21/06/2005 tarihli ve 5888 sayılı onayı ile ilk defa "Etik Komisyonu" kurulmuştur.


  • Etik İlkeler
  • Dürüstlük
  • Saydamlık
  • Nezaket ve Saygı
  • Kamu Yararını Gözetmek
  • Doğruluk
  • Tarafsızlık
  • Hesap Verilebilirlik
  • Hediye Almamak
Etik İmaj 2