Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
92. Birlesim 18 Mayıs 2022 Çarşamba
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 75 sayfadır.
18 Mayıs 2022 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Haydar AKAR

KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Şeyhmus DİNÇEL (Mardin)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92'nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yarın Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet etmek üzere cumhuriyet düşüyle çıktığı yürüyüşün, 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız.

19 Mayıs 1919 tarihi, ulusal birlik ve beraberliğin, özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun inançlı ve haklı savaşının cumhuriyet yönetimiyle taçlandırıldığı zorlu bir tarihsel sürecin başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919, "Bağımsızlık benim karakterimdir." diyen bir önderle yürüyen bir halkın onur mücadelesinin başlangıç zamanıdır.

Ulusumuzun geleceğinin gençlikte olduğunu bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlerimizin aklın ve bilimin yolundan ayrılmadan özgür ve bağımsız yaşama düşüncelerini cumhuriyetimize aktarmasını istemiştir. Gençlerimizi, düşüncelerini çekinmeden dile getirebilen, sorumluluk duygusu yüksek, sorunlara duyarlı, yeniliklere açık, eleştirel düşünceye sahip, temiz toplumun savunucusu, çağdaş bireyler olarak yetiştirmemizin önemi yaşadığımız şu günlerde çok daha büyük bir anlam taşımaktadır.

Bu duygularımla, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor; tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. (CHP ve İYİ Parti sıralarından alkışlar)

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle söz isteyen Samsun Milletvekili Sayın Orhan Kırcalı'ya aittir.

Buyurun Sayın Kırcalı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ORHAN KIRCALI (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi ve hemşehrilerimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk'e doğum gününü sorduklarında verdiği cevap "Doğum günüm 19 Mayıs." olmuştur. Bu cevap, Ata'nın millî mücadeleye ve Millî Mücadele'de Samsun'un önemine yaptığı vurguyu açıkça göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ardından Samsun'da kaldığı günlerle ilgili temaslarını ve gözlemlerini şu şekilde ifade etmiştir: "Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait olan bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hâl ve durumlarını gördüğümde gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakârlık, ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti."

Değerli milletvekilleri, 19 Mayıs, Millî Mücadele'mizin en önemli günü, bağımsızlık güneşinin doğduğu gündür. 19 Mayıs, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. 19 Mayıs, aziz milletimizin direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun adıdır.

19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı Millî Mücadele'nin başladığı, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru ilk adımın atıldığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde temeller bu ilk adımla başlamıştır. Ardından, Samsun'umuzda ilkler hayata geçmeye devam etmiştir. Havza ilçemizde ilk Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Teşkilat, ilk toplantısını Taş Mektep'te yapmıştır. Kılınan Cuma namazının ardından, Millî Mücadele'nin ilk mitingi yapılmıştır. İşgallere karşı ilk resmî baş kaldırı, ilk millî tepki olan Havza Genelgesi yayınlanmıştır. Millî Mücadelemiz, bağımsızlığımızın sağlanması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanıyla hedefine ulaşmıştır.

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar karşısına çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti; büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikalarıyla dünyanın büyük güçleri arasında yerini almıştır. Bu önemli günün armağan edildiği, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek ve yaşamaktan gurur duyacakları bir gelecek inşa etmek için dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayısı Gençlik Bayramı olarak kutluyor olmamız milletçe gençlerimize
1