Yazılı Soru Önergeleri Sorgu Formunun Kullanımına İlişkin Açıklamalar
Bu sorgu formu, denetim yollarından yazılı soru önergelerinin, TBMM Başkanlığına sunulmasından sonuçlandırılmasına kadar geçen aşamalarına, özetlerine, sahiplerine, muhataplarına ilişkin bilgiler ile önergelerin ve cevaplarının metinlerine erişilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yazılı soru önergelerine ait söz konusu bilgilere ve metinlere ulaşmak için kullanılabilecek sorgu kriterleri aşağıda gösterilmiştir.

Sorgu Kriterleri:


Dönemi ve Yasama Yılı:


Aradığınız soru önergesi ya da önergelerinin hangi yasama yılında verildiğini biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde sorgu tüm Dönemi kapsayacaktır.


Önerge Sahibi ve Muhatabı:


Aradığınız önerge ya da önergelerin hangi milletvekili tarafından verildiğini ve/veya hangi muhataba yöneltildiğini biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.


Önerge Durumu:


Aradığınız önerge ya da önergelerin hangi aşamada olduğunu biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.


Esas Numarası:


TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından verilen esas numarasını biliyorsanız bu numaranın “7/” den sonraki kısmını yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. (Ör: 7/1 esas numaralı önerge için 1 yazılıp sorgu yapılmalıdır.)

Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi:


Aradığınız önerge ya da önergelerin belli bir tarihten önce ya da sonra TBMM Başkanlığına verildiğini biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy” formatında tarih girip “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Özeti:


Yazılı soru önergeleri için TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından içeriği yansıtacak bir özet hazırlanmaktadır. Özet içinde geçen herhangi bir ya da birden fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Not:
Geçmiş dönem yazılı ve sözlü soru önergelerine Sorgu Formu sayfasının altında yer alan “Geçmiş Dönem Yazılı ve Sözlü Soru Önergeleri” linkinden ulaşabilirsiniz.

Sözlü ve yazılı soru önergelerinin metinleri ile yazılı soru önergelerinin cevapları, TBMM' ye yazılı olarak gönderildiğinden “PDF“ formatında hazırlanmıştır.

"PDF" formatında hazırlanan dosyalar, Acrobat Reader programı ile açılmaktadır. Acrobat Reader programınız yoksa Adobe sitesinden yükleyebilirsiniz.