TBMM KANUN VE KARAR BİLGİ SİSTEMİ

Sistemde kanun ve karar metinleri, kanunlara ve kararlara ilişkin bilgiler ile gerekçeler, komisyon raporu, görüşme tutanaklarından oluşan ilgili metinler yer almaktadır.

KANUN VE KARAR BİLGİ SİSTEMİ
Kanunlar ile kararlara detaylı bilgi ve metinlerle aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kanun ve Karar Bilgi Sistemi
Sistem üzerinden, 10.5.2006 tarihli ve 5496 sayılı Kanundan itibaren kanunlara,kabul edildiği hali ve çeşitli tarihlerdeki metinleriyle, gerekçeleriyle, Genel Kurul görüşme tutanaklarıyla madde bazında ulaşılabilmektedir.
KANUNLAR VE KARARLARA HTML ERİŞİM
21'inci Yasama Döneminden itibaren,
  • Kanunlara ilişkin bilgiler ile
  • Kabul edildiği haliyle kanun metinlerine,
  • İlgili Komisyon Raporu ve
  • Genel Kurul görüşme tutanaklarına
“HTML” uzantılı dosya şeklinde aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
17'nci Yasama Döneminden itibaren,
  • Kararlara ilişkin bilgiler ile
  • Karar metinlerine
“HTML” uzantılı dosya şeklinde aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
KANUNLAR VE KARARLARA PDF ERİŞİM
1'inci Yasama Döneminden itibaren,
  • Genel Kurulda kabul edildiği haliyle ve Kanunlar Dergisi'nde yayımlandığı şekliyle kanun ve karar metinlerine,
  • İlgili Komisyon Raporuna,
  • Tutanak Dergisi'nde yayımlanan şekliyle Genel Kurul görüşme tutanaklarına
"PDF" uzantılı dosya şeklinde aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
Kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerin yürürlükte bulunan meri metinleri için
T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve aşağıdaki linkten erişilebilen Mevzuat Bilgi Sistemini (e-mevzuat) kullanabilirsiniz.