KPK Türk Grubu Sekreteryası


Gökmen TOPLU (Başkan Yardımcısı)
e-Posta: gokmen.toplu@tbmm.gov.tr

Sekreterya Görevlileri


Sinem ŞİRANLI ÇİFTÇİ
Demet ÜLKER
Mümtaz GÜNER
Büşra TUNA


E-Posta: kpk@tbmm.gov.tr

TBMM Eski Tabur Binası
1. Kat 137 Nolu oda

Tel: + 90 (312) 420 81 43-85 05
Fax: + 90 (312) 420 67 56-67 68

KPK’nın  Avrupa Parlamentosu Kanadı

DUYURULAR