FOTOĞRAFLAR

KEİPA Genel Sekreterleri 2.Toplantısı, 6 Mart 2018, İstanbul

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. İsmail KAHRAMAN’ı Ziyareti, 5 Aralık 2017, Ankara

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) Ellinci Genel Kurul Oturumu, 29 Kasım 2017, Kiev

49. Genel Kurul, 4-6 Temmuz 2017, İstanbul

KEİPA Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonu Toplantısı, 8 Şubat 2016, İstanbul

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf HAJİYEV’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. İsmail KAHRAMAN’ı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Ramazan CAN’ı Ziyareti, 21 Ocak 2016, Ankara


KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu 2015 Yılı İkinci Toplantısı, 5 Kasım 2015, İstanbul

KEİ Yüksek Düzey Memurlar Komisyonu ve KEİPA Daimi Komitesi Müşterek Toplantısı, 5 Kasım 2015, KEİ Merkezi, İstanbul

KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Kırk İkinci Toplantısı, 9-10 Nisan 2014, Antalya


KEİPA KIRK İKİNCİ GENEL KURULU, TİFLİS, 17-19 ARALIK 2013

KEİPA ve Slovakya Cumhuriyeti Milli Konseyi Temsilcilerinin Müşterek Toplantısı , Bratislava, 21 Kasım 2013

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Kırkikinci Toplantısı, Bükreş, 15 - 16 Ekim 2013

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu 41. Toplantısı, 4-5 Eylül 2013, Gence (Azerbaycan)

KEİPA KIRK BİRİNCİ GENEL KURULU, SOFYA, 9 - 11 TEMMUZ 2013

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Kırkbirinci Toplantısı, Brüksel, 25 Nisan 2013

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Kırkıncı Toplantısı,11-12 Nisan 2013, Yalta (Ukrayna)

128. Parlamentolararası Birlik Genel Kurulu, 22-27 Mart 2013, Quito (Ekvator)

KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu’nun Kırkıncı Toplantısı,26-27 Mart 2013, Kişinev