TOPLANTILAR

İSİPAB Konferansları

 1. İKÖPAB Kuruluş Konferansı 15-17 Haziran 1999, Tahran, İran İslam Cumhuriyeti
 2. İKÖPAB Konferansı İkinci Toplantısı, 27-28 Eylül 2001 Rabat, Fas
 3. İKÖPAB  Konferansı Üçüncü Toplantısı, 9-10 Mart 2004 Dakar, Senegal
 4. İKÖPAB  Konferansı Dördüncü Toplantısı, 12-13 Nisan 2006 İstanbul, Türkiye
 5. İKÖPAB  Konferansı Beşinci Toplantısı, 29-30 Ocak 2008 Kahire, Mısır
 6. İKÖPAB  Konferansı Altıncı Toplantısı, 30-31 Ocak 2010 Kampala, Uganda
 7. İKÖPAB I.Olağanüstü Konferansı 30 Haziran 2010, Şam, Suriye
 8. İKÖPAB II.Olağanüstü Konferansı 19 Ocak 2011 Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
 9. İKÖPAB  Konferansı Yedinci Toplantısı, 30-31 Ocak 2012 Palembang, Endonezya
 10. İSİPAB Konferansı Sekizinci Toplantısı, 17-22 Ocak 2013, Hartum, Sudan
 11. İSİPAB Konferansı Dokuzuncu Toplantısı, 17-19 Şubat 2014, Tahran, İran
 12. İSİPAB Konferansı Onuncu Toplantısı, 17-22 Ocak 2015, İstanbul, Türkiye
 13. İSİPAB Konferansı On Birinci Toplantısı, 24 Ocak 2016, Bağdat, Irak
 14. İSİPAB Konferansı On İkinci Toplantısı, 27-28 Ocak 2017, Bamako, Mali
 15. İSİPAB Konferansı On Üçüncü Toplantısı, 16-17 Ocak 2018, Tahran, İran

İSİPAB Genel Komite - Konsey Toplantıları

 1. İKÖPAB Konseyi Birinci Toplantısı, 17 Haziran 1999, Tahran
 2. İKÖPAB Konseyi Olağanüstü Toplantısı, 28-29 Şubat 2000, Tahran
 3. İKÖPAB Konseyi İkinci Toplantısı, 3-4 Temmuz 2000, Kahire
 4. İKÖPAB Konseyi Üçüncü Toplantısı, 25-26 Eylül 2001, Rabat
 5. İKÖPAB Konseyi Dördüncü Toplantısı, 28 Eylül 2001, Rabat
 6. İKÖPAB Konseyi Beşinci Toplantısı, 17-18 Ocak 2003, Yaounde
 7. İKÖPAB Konseyi Altıncı Toplantısı, 7-8 Mart 2004, Dakar
 8. İKÖPAB Konseyi Yedinci Toplantısı, 9-10 Şubat 2005, Beyrut
 9. İKÖPAB Konseyi Sekizinci Toplantısı, 10-11 Nisan 2006, İstanbul
 10. İKÖPAB Konseyi Dokuzuncu Toplantısı, 15-16 Şubat 2007, Kuala Lumpur
 11. İKÖPAB Konseyi Onuncu Toplantısı, 27-28 Ocak 2008, Kahire
 12. İKÖPAB Konseyi İkinci Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart 2008, İstanbul
 13. İKÖPAB Konseyi On Birinci Toplantısı, Şubat 2009, Niamey
 14. İKÖPAB Konseyi On İkinci Toplantısı, Ocak 2010, Kampala
 15. İKÖPAB Konseyi On Üçüncü Toplantısı, Ocak 2011, Abu Dhabi
 16. İKÖPAB Konseyi On Dördüncü Toplantısı, Ocak 2012, Palembang
 17. İSİPAB Genel Komitesi On Beşinci Toplantısı, 20 Ocak 2013, Hartum
 18. İSİPAB Genel Komitesi On Altıncı Toplantısı, 17 Şubat 2014, Tahran
 19. İSİPAB Genel Komitesi On Yedinci Toplantısı, 20 Ocak 2015, İstanbul
 20. İSİPAB Genel Komitesi On Sekizinci Toplantısı, 23 Ocak 2016, Bağdat
 21. İSİPAB Genel Komitesi On Dokuzuncu Toplantısı, 26 Ocak 2017, Bamako, Mali
 22. İSİPAB Genel Komitesi Yirminci Toplantısı, 15 Ocak 2018, Tahran, İran

İSİPAB İcra Komitesi Toplantıları 

 1. İcra Komitesi Kuruluş Toplantısı, Tahran, 17 Haziran 1999.
 2. İcra Komitesi Birinci Toplantısı, Islamabad, 10 -11 Agustos 1999.
 3. İcra Komitesi İkinci Toplantısı, Berlin, 15 Ekim 1999.(PAB Konferansı sırasında)
 4. İcra Komitesi Üçüncü Toplantısı, Tahran, 27 Şubat 2000
 5. İcra Komitesi Dördüncü Toplantısı, Kahire, 2 Temmuz 2000.
 6. İcra Komitesi Beşinci Toplantısı, Kahire,  17 – 18 Mart 2001.
 7. İcra Komitesi Altıncı Toplantısı, Rabat, 24-25 Eylül 2001.
 8. İcra Komitesi Yedinci Toplantısı, Kuveyt, 28-29 Nisan 2002.
 9. İcra Komitesi Sekizinci Toplantısı, Yaoundé, 15-16 Ocak 2003.
 10. İcra Komitesi Dokuzuncu Toplantısı, Jakarta, 17-18 Eylül 2003. 
 11. İcra Komitesi Onuncu Toplantısı, Dakar, 5 – 6 Mart 2004.
 12. İcra Komitesi On Birinci Toplantısı, Beyrut, 7 – 8 Ekim 2004. 
 13. İcra Komitesi On İkinci Toplantısı, Beyrut, 7 – 8 Şubat 2005.
 14. İcra Komitesi On Üçüncü Toplantısı, Tahran,  20 – 21 Kasım 2005.
 15. İcra Komitesi On Dördüncü Toplantısı, İstanbul, 8-9 Nisan 2006
 16. İcra Komitesi On Beşinci Toplantısı, Kuala Lumpur, 28-29 Kasım 2006.
 17. İcra Komitesi On Altıncı Toplantısı, Kuala Lumpur,  13 Şubat 2007.
 18. İcra Komitesi On Yedinci Toplantısı, Hartum, 4-5 Eylül 2007.
 19. İcra Komitesi On Sekizinci Toplantısı, Kahire,  25 – 26 Ocak 2008
 20. İcra Komitesi On Dokuzuncu Toplantısı, Niamey, 7-8 Ekim 2008
 21. İcra Komitesi Yirminci Toplantısı, Niamey,  16 Şubat 2009
 22. İcra Komitesi Yirmi Birinci Toplantısı, Cezayir,  28-29 Haziran 2009
 23. İcra Komitesi Yirmi İkinci Toplantısı, Kampala,  24-25 Ocak 2010 Kampala
 24. İcra Komitesi Yirmi Üçüncü Toplantısı,20-21 Haziran 2010, Dubai
 25. İcra Komitesi Yirmi Dördüncü Toplantısı, 24 Ekim 2010, Abu Dhabi
 26. İcra Komitesi Yirmi Beşinci Toplantısı,14 Ocak 2011, Abu Dhabi
 27. İcra Komitesi Yirmi Altıncı Toplantısı, 20-21 Kasım 2011, Ankara
 28. İcra Komitesi Yirmi Yedinci Toplantısı, 24-25 Ocak 2012, Palembang
 29. İcra Komitesi Yirmi Sekizinci Toplantısı, 29 Eylül 2012, İsfahan
 30. İcra Komitesi Yirmi Dokuzuncu Toplantısı, 17 Ocak 2013, Hartum
 31. İcra Komitesi Otuzuncu Toplantısı, 19 Haziran 2013, Bakü
 32. İcra Komitesi Otuz Birinci Toplantısı, 14 Şubat 2014, Tahran
 33. İcra Komitesi Otuz İkinci Toplantısı, 10 Haziran 2014, Rabat
 34. İcra Komitesi Otuz Üçüncü Toplantısı, 17 Ocak 2015, İstanbul
 35. İcra Komitesi Otuz Dördüncü Toplantısı, 7-8 Eylül 2015, İslamabad
 36. İcra Komitesi Otuz Beşinci Toplantısı, 20 Ocak 2016, Bağdat
 37. İcra Komitesi Otuz Altıncı Toplantısı, Ankara
 38. İcra Komitesi Otuz Yedinci Toplantısı, Tahran
 39. İcra Komitesi Otuz Sekizinci Toplantısı, Tahran