İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ PARLAMENTO BİRLİĞİ ORGANLARI

ORGANLAR
Birliğin tüzüğünde 4 temel organ işaret ediliştir. Bunlar;