EİTPA Türk Grubu Sekreteryası
Hande Deneri (Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Görevlisi)
handedeneri@tbmm.gov.trTBMM Eski Tabur Binası Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı
Üst Zemin, Oda No: 27

Tel: + 90 (312) 420 81 69
Fax: + 90 (312) 420 67 56