ORGANLAR

EİTPA’nın Genel Konferans, Yürütme Konseyi ve Sekretarya olmak üzere başlı üç organı bulunmaktadır:

 

Asamblenin hedefleri içerisindeki konuların tartışılma ve onaylanma organı Genel Konferans’tır. Bu konuların Yürütme Konseyi tarafından teklif edilmesi gerekmektedir. Her üye parlamento, meclis başkanı dâhil olmak üzere beş milletvekiline kadar temsil edilebilir. Ayrıca delegasyona genel sekreter veya meclis başkanının atadığı herhangi bir görevli katılabilir EİTPA’da delegasyonlarla ilgili önemli bir kural da her delegasyonda en az bir kadın parlamenter olması gereğidir.
Genel Konferans, tercihen alfabetik sıraya göre, üye ülkelerden birinde yılda bir kez toplanır. Genel Konferans’a katılan kadın parlamenterlere, Genel Konferans’ın yanında ayrı bir toplantı yaparak Genel Konferans’ta değerlendirilmek üzere kadınlara ilişkin konuları tartışma ve önerme hakkı verilmiştir. Genel Konferans’ın Başkanı ev sahibi ülkenin meclis başkanı görevini yürütür. Bunun yanı sıra yine ev sahibi parlamentonun genel sekreteri Genel Konferans’ın Genel Sekreteri görevini yürütür. Bir sonraki Genel Konferans’a ev sahipliği yapacak ülkenin meclis başkanı Genel Konferans’ın başkan yardımcısı olur. Belirtilen görevlerin süreleri bir Genel Konferans’ın başlangıcından itibaren başlar ve bir sonraki Genel Konferans’ın başlamasına kadar devam eder.
Genel Konferans, önemli konuları ele almak üzere komiteler kurabilmektedir.

Yürütme Konseyi, EİT üye ülkelerinin parlamentolarının meclis başkanları veya bu yetkinin devredildiği kişilerden oluşmaktadır. Yürütme Konseyi’nin başkanlığını ev sahibi ülkenin meclis başkanı veya yetkisini devrettiği kişi yapar. Buradaki görevlendirmenin süresi de Genel Konferans’taki görevlendirme süresiyle aynı usulle yapılır. Yürütme Konseyi, Genel Konferans öncesinde toplanır. Toplantıda Asamblenin programı ve bütçesine karar verilir. Ayrıca Genel Konferans’ta ve Genel Konferans’ın yanı sıra yapılacak olan Kadın Parlamenterler Toplantısı’nda görüşülecek gündem maddeleri de Yürütme Konseyi’nde karara bağlanmaktadır. Konferans tarihi ve toplanma yeri yine Yürütme Konseyi tarafından belirlenen hususlar arasındadır. Fakat gündem, bütçe ve programa dair bu kararlar Genel Konferans’ın onayı ile yürürlük kazanabilmektedir.

EİTPA’nın Daimi Sekretaryası Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin başkenti İslamabad’ta bulunmaktadır. Sekretarya, bir sonraki Genel Konferansa ev sahipliği yapacak ülkeye yardımcı olmaktadır. Genel Konferans Genel Sekreteri o yıl yapılan toplantıda bu görevi yürütür. Fakat Genel Konferans’ın Genel Sekreterinden farklı olarak EİTPA Genel Sekreteri rotasyon usulüyle atanmaktadır. Şu an için EİTPA Sekretaryası Yürütme Konseyi’nin vereceği bir kararla seçim usulünün belirlenmesini beklemektedir. Bu karar verilene kadar Pakistan Ulusal Meclisi Genel Sekreterinin EİTPA Sekretaryası Sekreteri görevini yürütmesi kararlaştırılmıştır.
Genel Sekreterin görevleri şunlardır: