KURULUŞ

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) bünyesinde parlamenter forum kurulması fikri ilk olarak Pakistan tarafından 1993’te Ketta’da yapılan III. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda dile getirilmiş, ancak 2012 yılına kadar konu hakkında ilerleme kaydedilememiştir. 2012’de de Pakistan Milli Meclisi Başkanı Dr. Fermida MİRZA’nın daveti üzerine, EİT’in parlamenter boyutunun kurulması amacıyla, Pakistan Milli Meclisi tarafından hazırlanan Kuruluş Belgesi Taslağı’nı müzakere etmek üzere, 4-5 Eylül 2012 tarihlerinde İslamabad’da Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Forumu düzenlenmiştir. Foruma; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sadık YAKUT katılmıştır. Foruma, ev sahibi Pakistan ve Türkiye’nin yanı sıra, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Tacikistan’dan milletvekilleri ve meclis çalışanları katılmıştır. Ayrıca Foruma EİT Genel Sekreteri Dr. Şamil ALESKEROV, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih ÜNLÜ iştirak etmiştir. Forum sonunda alınan kararlar şunlardır:

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin Kuruluş Şartı’nın imza töreni ve I. Genel Konferans, meclis başkanlarının katılımıyla 10-13 Şubat 2013 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenmiştir. Genel Konferans’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK başkanlığında Ankara Milletvekili Sayın Reha DENEMEÇ, İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur SERTER ve Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’ten müteşekkil heyet katılmıştır. 11 Şubat 2013 tarihinde yapılan İmza Töreni’nde Kuruluş Şartı’nı meclis başkanları tarafından imzalanmıştır.
EİTPA Dönem Başkanlığı ve Sekretaryasını şu an Pakistan yürütmektedir. Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sayın Sardar Ayaz SADIQ EİTPA Dönem Başkanıdır.