EİTPA FAALİYETLERİ

Pakistan Milli Meclisi Başkanı Dr. Fermida MİRZA’nın daveti üzerine, Ekonomik İş Birliği Teşkilatının parlamenter boyutunun kurulması amacıyla, Pakistan Milli Meclisi tarafından hazırlanan kuruluş belgesi taslağını müzakere etmek üzere, 4-5 Eylül 2012 tarihlerinde İslamabad’da Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Forumu düzenlenmiştir. Foruma; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sadık YAKUT katılmıştır. Foruma, ev sahibi Pakistan ve Türkiye’nin yanı sıra, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Tacikistan’dan milletvekilleri ve meclis çalışanları katılmıştır. Ayrıca Foruma EİT Genel Sekreteri Dr. Şamil ALESKEROV, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih ÜNLÜ iştirak etmiştir. Forum sonunda alınan kararlar şunlardır:
Toplantıda, kurulması düşünülen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin Kuruluş Belgesi müzakere edilmiştir. Sayın YAKUT yaptığı konuşmada, Asamblenin kurulmasıyla bölge ülkeleri arasında parlamentolar arası iş birliğinin daha iyi gelişeceğini ve Asamblenin kurulmasını desteklediklerini ifade etmiştir. Sayın YAKUT’un verdiği değişiklik önergeleri ile başta kurulması öngörülen yapının isminde olmak üzere kuruluş belgesinde çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Toplantıya katılan diğer ülkelerin de katkılarıyla toplantıda Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Kuruluş Belgesi’ne nihai hâli verilmiştir. Belge’nin Ekim ayında Bakü’de yapılacak ECO Bakanlar Konseyi toplantısında değerlendirilmesi, Aralık ayında yapılacak meclis başkanları toplantısında ise imzalanması öngörülmektedir.
Pakistan Milli Meclisi Genel Kurulunu ziyaret eden Sayın YAKUT’a oturumu yöneten Başkanvekili ile iktidar ve muhalefet partilerine mensup milletvekillerince hoş geldiniz denilerek, ziyaretinden durulan memnuniyet dile getirilmiştir. Genel Kurul sonrası Sayın YAKUT, Pakistan Milli Meclisi Başkanvekili Faysal Kerim Kundi ile de görüşmüştür.

EİTPA I. Konferansı 10-12 Şubat tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılmıştır. Konferans’a TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK, Sayın Reha DENEMEÇ, Sayın Fatma Nur SERTER ve Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ katılmışlardır. EİTPA Kuruluş Şartı’nın imza töreni ve I. Genel Kurulu, meclis başkanlarının katılımıyla düzenlenmiştir. 11 Şubat 2013 tarihinde yapılan imza töreninde Kuruluş Şartı meclis başkanları tarafından imzalanarak EİTPA kurulmuştur.
Toplantı sonucunda alınan kararlar şunlardır:

Konferans kapsamında 11 Şubat 2013’te düzenlenen Kadın Parlamenterler I. Toplantısı’na Pakistan temsilcisi Sayın Şahnaz Wazir ALİ, Türkiye Temsilcisi Sayın Fatma Nur SERTER, İran Temsilcisi Sayın Ali SALİH, Kırgızistan Temsilcisi Sayın Kubban ve Afganistan Temsilcisi katılmışlardır. Toplantıda özellikle İslam ülkelerindeki kadınların toplumsal statüleri tartışılmıştır. Her bir ülke kendi ülkelerindeki sorunlardan ve bu sorunlara çözüm yaklaşımlarından bahsetmiştir. Birçok sorunun ortak olduğu görülmüştür. Ortak sorunların çözümü için ülkeler arasında iş birliğini arttırma zorunluluğu vurgulanmıştır. Ayrıca toplantı sonunda Konferans’ta da gündeme sokulmak üzere Ortak Bildiri kabul edilmiştir.
Konferans çerçevesinde Yürütme Konseyi I. Toplantısı 11 Şubat 2013 tarihinde İslamabad’da yapılmıştır. Pakistan Milli Meclisi Başkanı Sayın Fehmida Mirza Yürütme Konseyinin ilk başkanı olarak seçilmiştir. Görüşmeler sırasında Afganistan Temsilcisi Sayın Nimetullah Gaffari bir sonraki Konferans’a Mart ya da Nisan 2013 tarihinde ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirmiştir.
Toplantı sırasında özel komitelerin kurulması yönünde bir görüş birliği oluşmuştur. Oy birliği ile alınan kararda EİTPA üye devletlerinin meclis genel sekreterleri ya da atanacak resmi görevliler yakın zamanda toplanarak Yürütme Konseyinin bir dahaki toplantısından önce taslak kuralları hazırlayacakları belirtilmiştir.