EİTPA ŞARTI

EİTPA’nın amaç, oluşum, organları ile çalışma usul ve esasları EİTPA Şartı’nda düzenlenmiştir.
Şart’ta Asamblenin amaçları sayılırken en başta EİT üye ülkeleri halkları arasında karşılıklı anlayış, güven ve dostluğu sağlamaya yönelik olarak insanlar arasındaki temasları güçlendirmek belirtilmiştir. En öncelikli hedef ülke halkları arasında ilişki kurmaktır. Daha sonra EİT ülkelerinin parlamentoları arasındaki ilişkilere yönelik hedefler konmuştur. Bunu yaparken de parlamentolar arası dostluk gruplarının etkili bir şekilde kullanılması önerilmektedir.
Şart’a göre tüm EİT üye devletlerinin parlamentoları EİTPA’ya üye olma hakkına sahiptir. EİTPA üyesi olmayan parlamento ve örgütlere Genel Konferans’ın onayıyla gözlemci statüsü verilebilmektedir. Her parlamentonun içerisinde EİTPA şubesi (sekretaryası) kurulması öngörülmüştür. Bu şubenin başında da meclis başkanı veya bu görevin yetki devriyle aktarıldığı kişi olmalıdır. Bütün seviyelerde kararlar oy birliği ile alınır. İkili ve itilaflı meseleler görüşmeler kapsamı dışındadır.
EİTPA için, Yürütme Konseyi’nde karar verilecek şekilde üye ülkeler, diğer kuruluşlar ve örgütlerden gelecek gönüllü katkılarla oluşturulacak Genel Fon kurulması öngörülmüştür. Yerel ağırlama, lojistik destek ve iç transferler toplantıların yapılacağı ev sahibi ülkeler tarafından üstlenilir. Toplantılar için yapılan uluslararası ulaşımın masrafları ilgili delegasyonun kendisi tarafından karşılanır.
Asamblenin resmî dili İngilizcedir.
Şart veya Tüzükte değişiklik teklifi Yürütme Konseyi tarafından oy birliği ile yapılır ve Genel Konferans’ın nihai oylaması ile kararlaştırılır.