TOPLANTILAR

Kesinleşmemiş 2011 Etkinlik Takvimi

IV. Genel Kurul Toplantısı, Bandung 7-10 Aralık 2009

APA Bandung Deklarasyonu 2009
Bandung Heyet Listesi
Katılımcı Listesi

Reports

Standing Committee on Political Issues

Standing Committee on Social and Cultural
Standing Committee on Economics and Sustanable Development

 

III. Genel Kurul Toplantısı-Jakarta, Endonezya 26-29 Kasım 2008

    APA Jakarta Deklarasyonu-2008 Toplantı Dokümanları
   Jakarta Toplantı Programı
   Jakarta Heyet Listesi
   Report of APA Standing Committee on Energy
   Report of APA Standing Committee on Economics and Sustainable Development
   Report of APA Standing Committee on Peace and Security
   Report of APA Standing Committee on Political Issues
   Report of APA Standing Committee on Social-Cultural
 

Yürütme Komitesi Toplantısı 8-9 Ekim 2008

Work Program    
  Draft Resolution    
  Report    

Tahran - İran
8-9 Ekim 2008

Katılımcılar:

Abdülkadir Emin ÖNEN Şanlıurfa Milletvekili
Başkan

Mehmet Şahin Malatya Milletvekili Üye

Süleyman Nevzat KORKMAZ Isparta Milletvekili  Üye

Erdoğan SAKAL TBMM Dışilişkiler ve Protokol
Müdür Yardımcısı

Murat HASTÜRK TBMM Dışilişkiler ve Protokol
Müdürlüğü görevlisi

 
 

Asya'da Yoksulluğun Azaltılması

  Tentative Work Program   Report of Meeting

Cakarta - Endonezya
12-13 Haziran 2008
 

Katılımcı:
A. Emin Önen
Şanlıurfa Milletvekili
APA Türk Grubu Başkanı
 
 

II. Genel Kurul Toplantısı 18-21 Kasım 2007 Tahran

   
  Rapor

18 - 21 Kasım 2007 Tahran Fotoğrafları

 
 

I. Genel Kurul Toplantısı 12-14 Kasım 2006 Tahran

   
  Rapor