AKPM Türk Grubu Sekreteryası


Uluslararası Sekreterya Linki

Arda OZANSOY Yasama Uzmanı
Serkan GÖKÇE Yasama Uzmanı
Hatice BIYIKLI OZANSOY Yasama Uzmanı
İbrahim YILMAZ Yasama Uzmanı
Mehmet Yahya ÇİÇEKLİ Yasama Uzmanı
Kenan ARPACIOĞLU Memur


TBMM Eski Tabur Binası
1. Kat 132 ve 133 nolu odalar

Tel: +90 (312) 420 85 04
  +90 (312) 420 67 41
  +90 (312) 420 81 70
Fax: +90 (312) 420 67 56