TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                           TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                            6’ncı Birleşim

                                                                                 16 Temmuz 2018 Pazartesi

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                          İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- AÇIKLAMALAR

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, gündem dışı konuşmalara ve söz talep eden ilk on beş milletvekiline yerinden bir dakikalık söz verilmesi hususuna  ilişkin açıklaması

2.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı işlemlerinin İhale Kanunu dışına çıkarılmasına neden gerek duyulduğunu öğrenmek istediğine ve Millî Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanması konusunda kamuoyunun  Meclis Başkanından açıklama beklediğine ilişkin açıklaması

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yeni çalışma  döneminin hayırlı olmasını dilediğine, taşeron ve mevsimlik işçilerin mağduriyetine ilişkin açıklaması

4.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve bu konuda Meclisin araştırma komisyonu kurmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, KHK’yle Millî Sarayların Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının hukuksuz olduğuna ve bu konuda Meclis Başkanını duyarlı olmaya çağırdığına ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği görevini ifası için Meclis Başkanının gereğini yapmasını arz ettiğine ilişkin açıklaması

7.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın, TBMM’nin 27’nci Döneminin hayırlı olmasını dilediğine ve 15 Temmuz hain saldırının  püskürtülüşünün 2’nci yıl dönümünün ülkede büyük etkinliklerle anıldığına ilişkin açıklaması

8.- Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı görevinin ülkeye, millete, Meclise hayırlı olmasını dilediğine, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 2’nci yıl dönümünde şehitlere rahmet, gazilere şifa dilediğine ilişkin açıklaması

9.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, Mersin’in turizmi ve geleceği için balık çiftlikleri çalışmasından vazgeçilmesi çağrısında bulunduğuna ilişkin açıklaması

10.- Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın, Muğla ilinin Milas-Yatağan ve Milas-Bodrum kara yollarında yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, Afşin-Elbistan Termik Santralinde çalışan işçilerin sorunlarına ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen sel felaketi sonucunda belediye otoparkında yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

12.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın, Afyonkarahisar’ın ilçelerindeki haşhaş üreticilerinin yoğun yağış nedeniyle uğradıkları zararın karşılanmasını ve borçlarının ertelenmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

13.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Ankara’ya, Meclise, Türkiye demokrasisine yakışmayan bir uygulama olan İnsan Hakları Anıtı’nı çevreleyen polis bariyerlerinin ne zaman kaldırılacağını ve Kızılay’ın göbeğine prefabrik karakol kurma ihtiyacının nedenlerini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

14.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in, 27’nci Yasama Döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ettiğine ve yeni dönemde eğitim camiasından beklenti içerisinde olanlara umut olmaya gayret edeceğine ilişkin açıklaması

15.- Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’in, 27’nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını dilediğine ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda idareci ve öğretmen atamalarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

16.- İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın, istişarenin çoğulcu demokrasilerin olmazsa olmazı olduğuna ve istişareyi önlemenin hakikate bigâne kalmak hatta hakikati inkâr etmek anlamına geldiğine ilişkin açıklaması

17.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Millî Sarayların bugüne kadar Meclis Başkanlığına bağlı olmasında ne gibi sakıncalar ortaya çıktığını öğrenmek istediğine, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini herkes gibi milletvekillerinin de gazetelerden öğrendiğine ve Meclisin, milletvekillerinin yok sayıldığı bu dönemde milletin iradesinden bahsetmenin tartışılır olduğuna ilişkin açıklaması

18.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutladığına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı, terörle mücadele ve 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığına ilişkin açıklaması

19.- Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, OHAL’in kaldırılıp yerine getirilmesi düşünülen yasanın gerekçelerinin ve kapsamının kamuoyuyla neden paylaşılmadığını merak ettiğine ilişkin açıklaması

20.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, görevlendirilen grup başkan vekilerine, Meclis idare amirlerine ve kâtip üyelere başarılar dilediğine, bu dönem halkın beklentilerine uygun yasama faaliyetleri yapma arzusunda olduklarına, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümünde Meclisin açık tutulmadığına ilişkin açıklaması

21.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümüne ilişkin açıklaması

22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın 13 Temmuz Cuma günü saat 16.15’te gündem dışı söz talep ettiğine dair yapmış olduğu başvurusuna ve bu hakkın kullandırılmasını rica ettiğine ilişkin açıklaması

23.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, komisyonlardaki görev dağılımında milletin beklediği uzlaşı kültürünü hayata geçirmenin gereğine ilişkin açıklaması

24.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, komisyonların Başkanlık Divanını ne şekilde oluşturacaklarının TBMM İçüzüğü’nde belli olduğuna ilişkin açıklaması

 

IV.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- İYİ PARTİ Grubunun, Genel Kurulun bugün saat 24.00’e kadar çalışmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, TBMM Genel Kurulunun haftalık çalışma günleri dışında 23 ve 30 Temmuz Pazartesi günleri ile 6, 13, 20, 27 Ağustos Pazartesi günlerinde ve 20, 27 Temmuz Cuma günleri ile 3, 10, 17 ve 31 Ağustos Cuma günlerinde de toplanarak gündeminde bulunan işleri görüşmeye devam etmesine ilişkin önerisi

3.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 16, 17, 18 ve 19 Temmuz 2018 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde gündemin “Seçim” kısmında bulunan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürerek başkaca bir işin görüşülmemesine ilişkin önerisi

 

V.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasına ilişkin konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Binali Yıldırım’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümüne ilişkin konuşması

 

VI.- SEÇİMLER

A) Başkanlık Divanı Üyeliklerine Seçim

1.- TBMM Başkan Vekilliklerine, Kâtip Üyeliklere ve İdare Amirliklerine seçim

 

B) Komisyonlara Üye Seçimi

1.- Anayasa; Adalet; Millî Savunma; İçişleri; Dışişleri; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Dilekçe; Plan ve Bütçe; Kamu İktisadi Teşebbüsleri; İnsan Haklarını İnceleme; Avrupa Birliği Uyum; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Güvenlik ve İstihbarat komisyonlarına üye seçimi

16 Temmuz 2018 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.01

BAŞKAN: Binali YILDIRIM

KÂTİP ÜYELER : Zeynep YILDIZ (Ankara), Abdulkadir KARADUMAN (Konya)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6’ncı Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

İYİ PARTİ Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun.

III.- AÇIKLAMALAR

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, gündem dışı konuşmalara ve söz talep eden ilk on beş milletvekiline yerinden bir dakikalık söz verilmesi hususuna ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Gerçi ilk temasın böyle olmasını istemem ama, hayırlısı olsun diyeyim, daha sonra söz aldığımda ifade ederim.

Yerleşik uygulamalarımıza göre üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vermeniz ve yerinden söz talep etmiş olan arkadaşlarımıza gündem dışı kendi önemli gördükleri hususlarda ifade kullanmaları için birer dakika söz vermeniz -ilk giren on beş milletvekiline- bugüne kadarki yerleşik uygulamadır. Bu konuyu dikkatlerinize ve takdirlerinize arz ederim efendim.

BAŞKAN – Evet, bu uygulamayı inşallah bundan sonraki toplantılarda dikkate alırız. Gündem dışı talep bu ana kadar olmamış.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Hemen edelim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 1 dakika… Gündem dışı mesela istiyorum ben şu anda efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Efendim, başladığı anda gündem dışı söz talep edilebilir. Mahmut Tanal’ın söz talebi var efendim.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Gündeme geçildi Sayın Başkan.

BAŞKAN – Arkadaşlar, yerinden söz talebi ayrı bir şey, gündem dışı konuşmak ayrı bir şey. Gündem dışıyla ilgili daha önceden talep icap eder, şu ana kadar böyle bir şey yok ama yerinden söz talebini şüphesiz İç Tüzük 60’a göre yerine getireceğim, orada bir problem yok.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İç Tüzük’te “önceden dilekçe verilmesi gereği” yazmıyor Sayın Başkanım, “talebi hâlinde” diyor. “Talebi hâlinde”den kasıt da şu ana kadar…

BAŞKAN – Bugüne kadarki uygulamalar bu yönde, onu hatırlatmak isterim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkanım, iki husus var; birincisi, daha önce gündem dışı konuşmaların hiçbirinin talep edilmediği olmadı ama gündem dışı konuşmalarda iki talep olduğu oldu, üçüncüsü o sırada Mecliste talep eden bir arkadaşa verildi. Ama bu konuda tabii ki takdir sizin, uygulamayla ilgili ortaya koyacağınız takdire… Şu ana kadar bir talep olmadığı için yeniden bir talep açılması hâlinde verip vermeme takdiri sizin. Ancak geçtiğimiz dönem dört Meclis başkan vekilinin ortak kaleme aldıkları, Meclis Başkanı tarafından gruplara bildirildiği şekliyle yoklamadan hemen sonra yerinden bir dakikalık söz talep eden ilk on beş milletvekiline bu konuda söz verileceği yazılı olarak da tutanak altına alındı ve bugüne kadar hep uygulandı. Şu anda da arkadaşlarımızdan söz talebinde bulunanların olduğunu görüyorum. O anlamda tüm milletvekillerinden ilk söz talep eden 15 kişiye bir dakika söz vermeniz hususu daha önce karara bağlanmış ve Meclis tarafından yerleşik hâle getirilmiş bir uygulamadır efendim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 59’uncu madde açık Sayın Başkan, 59’a baktığımız zaman…

BAŞKAN – Arkadaşlar, yerinden söz taleplerini şüphesiz dikkate alacağım, gereğini yapacağım ancak önce grup önerilerini yapalım, sonunda da o işleri yapalım, olur mu?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkanım, olur.

BAŞKAN – Bu seferlik en azından böyle yapalım, ondan sonra…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Örnek teşkil etmemek üzere olabilir.

BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim.

İYİ PARTİ Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

IV.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- İYİ PARTİ Grubunun, Genel Kurulun bugün saat 24.00’e kadar çalışmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun bugün yaptığı toplantıda oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                                                  Lütfü Türkkan

                                                                                                                                        Kocaeli

Öneri:

Genel Kurulun bugün saat 24.00’e kadar çalışması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneri hakkında söz talebi yoktur.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

2.- CHP Grubunun, TBMM Genel Kurulunun haftalık çalışma günleri dışında 23 ve 30 Temmuz Pazartesi günleri ile 6, 13, 20, 27 Ağustos Pazartesi günlerinde ve 20, 27 Temmuz Cuma günleri ile 3, 10, 17 ve 31 Ağustos Cuma günlerinde de toplanarak gündeminde bulunan işleri görüşmeye devam etmesine ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 16/7/2018 Pazartesi günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                     Özgür Özel

                                                                                                                                        Manisa

                                                                                                                              Grup Başkan Vekili

Öneri:

TBMM Genel Kurulunun haftalık çalışma günleri dışında 23 ve 30 Temmuz Pazartesi günleri ile 6, 13, 20, 27 Ağustos Pazartesi günlerinde ve 20, 27 Temmuz Cuma günleri ile 3, 10, 17 ve 31 Ağustos Cuma günlerinde de toplanarak gündeminde bulunan işleri görüşmeye devam etmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneri sahibi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakikadır Sayın Özel.

CHP GRUBU ADINA ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, biraz önce ifade ettim, ilk diyaloğun bir itiraz şeklinde gerçekleşmesini arzu etmezdim diye. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz, görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bir önceki görevinizi üstlendikten sonra makamın başına neler geldiği ve devamında şu anda öyle bir makamın olmadığı göz önüne alındığında da geçmiş görevinizdeki performansınızın bu görevinize emsal teşkil etmemesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak en büyük dileğimizdir. (CHP sıralarından alkışlar)

Bütün Meclisin Başkanı oldunuz. Adalet ve Kalkınma Partisinde önemli görevler üstlenmiş olmanız, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin oylarıyla seçilmiş olmanız bu 2 siyasi partinin hakkını, hukukunu gözetip bizlerin hakkını, hukukunu gözetmeyeceğiniz anlamına gelmez. Sizden böyle bir yaklaşım beklemeyiz. Buna karşı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak İç Tüzük’ten kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan, Anayasa’nın üzerimize yüklemiş olduğu tüm ödevleri, tüm sorumlulukları yerine getireceğimizi, tüm haklarımızı takip edeceğimizi ve sizden ilk başta adalet ve eşitlik beklediğimizi ifade ediyor, yeni görevinizde bir kez daha başarılar diliyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün 600 milletvekilinden oluşan Meclisimizde bugüne kadar size bazı ifadelerinizi hatırlatmak ve bu ifadelerinizin gelecek dönem pratiğinizle ne kadar örtüşeceğini ne kadar örtüşmeyeceğini ve bunun yakın takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim. Biz Meclisin yasama tekelinin Cumhurbaşkanlığı makamıyla, seçilen Cumhurbaşkanıyla paylaşılmasının egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olma ülküsüyle çeliştiğini ifade ettik. Sizler “hayır, güçlü Meclis” dediniz. “Meclisin bulunduğu alanlara Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri girmez.” dediniz. Tabii, bu hitabı cümlenin başında size yapmıştım ama Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna riyaset makamının göstereceği tarafsızlıktan ve İç Tüzük 64’e göre tartışmanın özüne girmeyip sadece kişisel savunma hakkını kullanacağından da bir şüphemiz yok.

Siz dediniz ki: “Güçlü Meclis.” Biz “Bu, Meclisin yetkilerini almaktır. Meclisin yasama tekelini bir başka makama, bir başka kişiye terk etmektir ve bu, halktan aldığımız yetkinin devri anlamına gelir.” dedik. Şimdi gereğini yapmanızı bekleriz. Siz hep şunu söylediniz: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri asla yasaların alanına girmeyecek, yasama yapılmış bir yerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmayacak ve bundan sonra da eğer Cumhurbaşkanı kararnamesi varsa, Meclis üstüne yasa yaparsa Meclisinki üstün olacak ama bir gerçeklikle ve hazırlığında olunan bir tehlikeyle Meclisi uyarmak isterim, tehlikeye dikkat çekmek isterim. Çıkarılan yetki kanunuyla çıkarılan son KHK’lerde pek çok teşkilatta olduğu gibi -ayrıca iki küçük örnekle- Yüksek Askerî Şûra Kanun’u ve Devlet Tiyatroları Kanun’u ortadan kaldırıldı ve Cumhurbaşkanının yemin gecesi bu kanunlar yoktu ortada ve ertesi gün peşi sıra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bu iki alanda kararname çıkarıldı. Dönüp baktığınızda “Bu alanda yasa yok, burada kararname çıkarabiliriz”e getiriyorsunuz işi. Bundan sonra Meclisin üç maddelik kanunlarla “Filanca kanun yürürlükten kaldırılmıştır, yarından itibaren yürütmesini Cumhurbaşkanlığı yapar.” deyip o boşaltılan alana Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yapmayla ilgili yasaya karşı hile, Anayasa’nın arkasından dolaşılması, son referandumda bile olmayan bir alanda âdeta Meclisin bir dozer gibi yasa alanını yıkıp, temizleyip Cumhurbaşkanı kararnamesine kupon arsa üretmesi gibi bir niyete tevessül edildiğiyle ilgili ciddi endişelerimiz var. YAŞ Kanunu’nda yapılan, Devlet Tiyatroları Kanunu’nda yapılan ve çok sayıda kanunda yapılan bu ilk hazırlık son derece tehlikelidir.

Bu Meclis, Gazi Meclis olmanın gereğini, bağımsız olmanın gereğini, meydanlarda yemin billah “Meclis bundan sonra güçlü olacak. Sırf yasayla ilgileneceğiz, alanımıza kimse girmeyecek.” demenin gereğini yerine mi getirecek, yoksa birilerinin kendisine geçen sene diktirdiği bir kıyafeti bugünden, bir tarafı dar geliyor, bir tarafı bol geliyor diye…

BAŞKAN – Bir saniye…

Toparlayın lütfen.

Buyurun.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

“Bu kıyafeti geçen sene 16 Nisanda tam da üstüme göre diktirmiştim ama kolu biraz dar geldi, burayı genişletsek mi; bu tarafından biraz çekti, buradan biraz daha bana verir misiniz?” demesi karşılığında parlamenter demokrasi, hukuk, adalet, ettiğimiz yemin, vatandaşın bizden beklentileri karşısında alacağımız tutum görülecektir.

Ben, parti ayrımı yapmadan, 600 milletvekilinin, bu Meclisin Cumhuriyetten önce kurulmuş, bu Meclisin millî mücadeleyi yürütmüş, millî mücadelede gazi unvanını almış, 15 Temmuzda gazi unvanını pekiştirmiş ve millî iradenin tecelligâhı olduğundan her zaman bahsettiğimiz bu Meclisin kendi yetkilerine, kendi yeminine, kendi namusuna sahip çıkıp çıkmayacağının her birimizin kişisel hayatları ve her birimizin partilerinin kurumsal temsiliyeti, kurumsal tarihleri açısından en önemli sınavla karşı karşıya olduğunun altını çiziyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Sağ olun.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, sataşmadan söz istiyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Öyle bir hakkınız var Sayın Başkan.

V.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasına ilişkin konuşması

BAŞKAN – Evet, Sayın Özel “Başbakanlıkta yaptığınız inşallah Meclisin başına gelmez.” tarzında bir değerlendirmede bulundu.

Bizim Başbakanlık döneminde yaptığımız her şey yüce Meclisin gündemine geldi, yüce Meclis komisyonlarda, Genel Kurulda değerlendirdi. Cumhuriyet tarihinin doksan beş yıllık parlamenter sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine dönüştürülmesi Başbakanın veya Başbakanlığın idari tasarrufu değildir, bu yüce Meclisin kararıyla ortaya çıkmıştır ve bu karar da milletin onayına götürülmüştür. Dolayısıyla milletten onay alan bu sistem değişikliğini artık kabul etmekten başka bir yol yoktur. O bakımdan Meclisin bundan sonraki çalışmalarında şüphesiz yasama ve denetleme faaliyetlerinde daha etkin hâle gelmesi için, yürütme erkinin kendi alanında, Meclisin de kendi alanında ülkenin, milletin meselelerine çözüm üretmesi için iş birliği hâlinde ülkemizin, milletimizin yararına çalışmayı birlikte sürdüreceğiz. Ben bu hususu bu şekilde açıklığa kavuşturmak istedim.

Teşekkür ediyorum.

IV.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, TBMM Genel Kurulunun haftalık çalışma günleri dışında 23 ve 30 Temmuz Pazartesi günleri ile 6, 13, 20, 27 Ağustos Pazartesi günlerinde ve 20, 27 Temmuz Cuma günleri ile 3, 10, 17 ve 31 Ağustos Cuma günlerinde de toplanarak gündeminde bulunan işleri görüşmeye devam etmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Öneri üzerinde başka söz talebi yoktur.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir.

Diğer öneriye geçiyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

3.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 16, 17, 18 ve 19 Temmuz 2018 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde gündemin “Seçim” kısmında bulunan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürerek başkaca bir işin görüşülmemesine ilişkin önerisi

16/7/2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 16/7/2018 günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                                                    Mehmet Muş

                                                                                                                                        İstanbul

                                                                                                                     AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Genel Kurulun 16, 17, 18 ve 19 Temmuz 2018 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde gündemin seçim kısmında bulunan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürerek başkaca bir işin görüşülmemesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneri hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can söz istemiştir.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakikadır Sayın Can.

AK PARTİ GRUBU ADINA RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Grup önerimizde Genel Kurulun 16, 17, 18, 19 Temmuz 2018 yani bugün pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günkü birleşimlerinde Gündemin “Seçim” kısmında bulunan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesini, başkaca da bir işin görüşülmemesini öneriyoruz.

Grup önerimize desteklerinizi bekliyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Öneri üzerinde diğer bir söz talebi vardır.

Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Ayhan Bilgen, Kars Milletvekili.

Buyurun Sayın Bilgen. (HDP sıralarından alkışlar)

Süreniz üç dakikadır.

HDP GRUBU ADINA AYHAN BİLGEN (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce mesaiye karar vereceğiz ama nasıl bir yasayla karşılaşacağımızı henüz hiç kimse bilmiyor, iktidar partisi grubu da bilmiyor, muhalefet de bilmiyor ama önce çalışma takvimini belirliyoruz. Bugün akşam burada, biraz sonra Genel Kurulda komisyonlar belli olacak; sonra komisyon toplanacak divanını seçecek. Komisyonun nasıl oluşacağından eminiz, komisyon divanının ne şekilde ortaya çıkacağından eminiz ve yasa bu akşam komisyonlara gelecek, çok önemli bir yasa, kritik bir yasa komisyonlara gelecek ve iki gün içerisinde de kırk sekiz saatlik süre de dolmadan muhtemelen Genel Kurula gelecek.

Değerli arkadaşlar, konunun önemli olduğunda hiç şüphe yok ama Meclisin bu kadar inisiyatifi teslim etmesinin de hiçbir izahı yok. Bu Parlamento “Gazi” sıfatıyla övünürken bırakın olağanüstü hâli, savaş hâlinde bile en kritik konuları çatır çatır saatlerce, günlerce, gece gündüz tartışmasına borçlu, o saygınlığını bu uzun tartışmaları yapma cesaretine borçlu. 1920’den daha tehlikeli bir noktada mıyız ki biz OHAL'le ilgili bir düzenlemeyi burada iki günde kotarmaya çalışıyoruz? Yasanın içeriğini bilmiyoruz henüz. Örneğin bir kriz yönetimi mi öneriliyor, Fransa'daki gibi süreli sınırlı OHAL yetkileri mi öneriliyor, toplantı gösteri yürüyüşü hakkı gibi -medyaya yansımış- alanlarda yürütmeye sınırsız yetki mi tanınıyor, hiçbir şeyi bilmiyoruz ama bilmediğimiz bir konuda çalışmaya karar veriyoruz.

Değerli arkadaşlar, yasa yapmanın demokratik olmasının birinci şartı, katılımcı olmasıdır. Önce yasa çıkacak ortaya, o yasayı kamuoyu tartışacak, ilgili sivil toplum örgütleri tartışacak, medya tartışacak, akademi tartışacak. Toplumla ilgili bir iş yapıyoruz, önce toplum karar verecek, toplum ikna olacak, biz sonunda, toplumun üzerinde uzlaştığının burada gereğini yapacağız. Daha toplum bilmiyor, akademi bilmiyor, medya bilmiyor, sadece kulislerden sızmış birtakım bilgiler var. Dolayısıyla bu şekilde yasa yapmanın kendisi ciddi bir meşruiyet tartışmasını beraberinde getirecektir.

Değerli arkadaşlar, komisyonların oluşumu konusunda da yasa yapma konusunda da daha en başta bu Parlamento böyle çalışırsa, sadece sayısal çoğunluk üzerinden bir dayatmayla bu süreç işlerse ne yazık ki bir süre sonra bu Parlamentonun var olan yıpranmış saygınlığı bile, siyasete olan güven bile tükenecek, dolayısıyla bundan herkes, hepimiz, belki en çok iktidar, ama şüphesiz muhalefet de, hepimiz payımıza düşeni alacağız.

Herkesi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz üç dakikadır.

CHP GRUBU ADINA MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Tabii, önerge açık ve net. AK PARTİ’nin sunduğu önergede diyor ki: Sadece seçim konularını konuşalım, bunun dışında başka hiçbir şey konuşmayalım. Türkiye’de işsizlik var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. İki, terör var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. Üç, yoksulluk var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. Dört, adaletsizlik var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. İnsan hakları ihlali var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. Döviz artışı var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. Neyi konuşacağız peki? Sadece ve sadece, efendim, o komisyonu konuşalım, bu komisyonu konuşalım. Yani burada şunu anlıyoruz biz: Siyasi iktidarın, vatandaşın pahalılığıyla, açlığıyla, yoksulluğuyla, adaletsizliğiyle hiçbir alakası, ilgisi yok. Bunu halka şikâyet ediyoruz: Ey 81 milyon insanımız, AK PARTİ burada vatandaşın sorunundan ziyade kim hangi komisyonu parselleyecek, kim hangi komisyonda görev alacak… Yani sizin işsizlik sorununuzla, adaletsizlik sorununuzla, pahalılıkla, terörle hiçbir alakası, ilgisi yok.

Sayın Başkanım, dün Silivri Cezaevine gittim ben. Silivri Cezaevinde, önceki dönem milletvekilimiz Eren Erdem’le görüşme talebinde bulundum. Adalet Bakanlığı izin vermedi. Bakın Değerli Başkanım, Eren Erdem bizim bir önceki dönem milletvekilimiz ve siz, önceki ve şimdiki tüm milletvekillerinin hakkını, hukukunu savunmakla yükümlüsünüz. İnfaz Yasası’nda açık hüküm var. İnfaz Yasası’ndaki hüküm: Bir, cezaların adalet ve eşitlik ilkesi içerisinde infaz edilmesi lazım. İki, insan onuruna yakışır bir şekilde infaz edilmesi lazım. Üç, hukuk devletine uygun bir şekilde infaz edilmesi lazım. Dört, sosyal devlet ilkelerine uygun bir şekilde infaz edilmesi lazım. Bir milletvekili olarak ben, bir hırsızla, bir yankesiciyle, bir dolandırıcıyla, bir gaspçıyla, bir tecavüzcüyle görüşmek istediğim zaman Adalet Bakanı izinsiz görüşmeme izin veriyor, ancak ve ancak Eren Erdem’le ve siyasi suçlularla görüşmemize izin vermiyor. Ben kınıyorum burada. Adalet Bakanının bu hukuksuz, keyfî davranışını kınıyorum. Bunun arkasında hukuki bir gerekçe yok, anayasal bir gerekçe yok, uluslararası sözleşmelere dayanan bir gerekçe yok; tamamen tek bir gerekçe var: Tecrit. Tecrit bir insanlık suçudur.

Adalet Bakanının bu insanlık suçunu işlemesinden vazgeçmesini talep ediyorum. Hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Böylece öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Şimdi yerinden söz talebinde bulunan sayın milletvekillerine sırayla birer dakika söz vereceğim.

İlk söz, Serkan Topal, Hatay Milletvekili.

III.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı işlemlerinin İhale Kanunu dışına çıkarılmasına neden gerek duyulduğunu öğrenmek istediğine ve Millî Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanması konusunda kamuoyunun Meclis Başkanından açıklama beklediğine ilişkin açıklaması

SERKAN TOPAL (Hatay) - Sayın Başkan, 702 sayılı KHK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işlemleri İhale Kanunu'nun dışına çıkarıldı. Buna neden gerek duyuldu? Hazine ihalesiz neyi pazarlamak istiyor? Devletin hazinesi şirket, maliyesi market, turizmi otel gibi yönetilemez. Denetimin olmadığı yerde hukuk devleti olur mu?

Yine, aynı KHK’yle TBMM’nin mülkiyetinde bulunan Millî Saraylar Cumhurbaşkanlığına bağlanarak âdeta gasbedilmiştir. Cumhurbaşkanı yasa koyucu olan Meclisin teşkilat yasasına müdahale etmiştir. Bu olay karşısında TBMM Başkanı sessiz kalamaz. Meclise ait olan Millî Saraylar derhâl iade edilmelidir. Kamuoyu sizden acil bir açıklama bekliyor.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

İkinci söz sahibi, Ömer Fethi Gürer, Niğde Milletvekili.

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine, taşeron ve mevsimlik işçilerin mağduriyetine ilişkin açıklaması

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını diliyorum.

Taşeronlarla ilgili kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede çok sayıda taşeron mağduriyete uğradı ve önemli bölümü ne yazık ki taşeron çalışan olarak kaldı. Bunlar içinde kamu şoförleri de vardı. Başbakanlıkta çalışan kamu şoförlerinin yeni bir düzenlemeyle hakları verildi ama diğer kamuda çalışan şoförler ne yazık ki bu haktan yararlanamadı. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak mı?

Ayrıca Sağlık Bakanlığında, Millî Eğitim Bakanlığında, Karayollarında, şeker fabrikalarında, farklı kurumlarda hâlen taşeron ya da mevsimlik olarak çalışanlar var. Bunların kadroya alınmaları, mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor çünkü aynı işi yapıyorlar ama bir kısmı kadro aldı, bir kısmı kadro alamadı. Böyle bir mağduriyet var, Meclis açıldığı için de bizlere de çok sayıda başvuru oluyor. İlgili bakanlıkların durumunun bir değerlendirilmesini ve gözden geçirilmesini temenni ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Şimdi, Özkan Yalım, Uşak Milletvekili…

Buyurun Sayın Yalım.

4.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve bu konuda Meclisin araştırma komisyonu kurmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

ÖZKAN YALIM (Uşak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

8 Temmuzda Tekirdağ Çorlu’daki tren kazasında ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ancak, bu kazada ölen vatandaşlarımızın sayısını 24 olarak açıkladınız. Aynı tren kazasında, Barcelona’da oynayan Uşaklı genç futbolcu kardeşimiz de hayatını kaybetti. Ailesiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde tren kazasında ölen kişi sayısının 24 değil 41 olduğu iddia ediliyor. Bu konuda Meclisin bir araştırma komisyonu kurmasını özellikle talep ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Şimdi söz sırası Sibel Özdemir, İstanbul Milletvekili…

Buyurun.

5.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, KHK’yle Millî Sarayların Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının hukuksuz olduğuna ve bu konuda Meclis Başkanını duyarlı olmaya çağırdığına ilişkin açıklaması

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Millî iradenin en geniş zeminde tecelli ettiği Parlamentonun sadece yetkileri, denge ve denetleme araçları değil; maalesef, bünyesinde bulunan varlıkları da saraya devredildi. Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayları; Küçüksu, Ihlamur, Beykoz, Yıldız, Maslak Kasırları ile Florya Atatürk ve Yalova Atatürk Köşkleri 703 sayılı Cumhurbaşkanlığı KHK’siyle Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Meclisin iradesini yok sayarak yapılan bu düzenleme hukuksuzdur ve keyfîdir.

Sayın Başkan, temsil ettiğiniz makamın gereği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki yapıların hukuksuz bir şekilde Cumhurbaşkanlığına taşınmasının önüne geçme duyarlılığını ortaya koymanız çağrısında bulunuyorum.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Mahmut Bey, tekrar konuşacak mısın?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İzin verirseniz konuşmak isterim.

BAŞKAN – Buyurun.

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği görevini ifası için Meclis Başkanının gereğini yapmasını arz ettiğine ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Peki, teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Hatırlasanız ilk günde teşekkür konuşmanızda dediniz ki: “Mahmut Tanal, birinci gündür, bismillah, hemen dalma.”

BAŞKAN – Doğru.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Doğru.

Şimdi, ben Anayasa’nın 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasını okuyorum Değerli Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 83’üncü maddenin dördüncü fıkrası diyor ki: “Daha önce dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili varsa yeniden milletvekili seçildiği takdirde dokunulmazlığın tekrar, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisinde kaldırılması gerekir.” Yani yeniden milletvekili seçilmekle otomatik olarak dokunulmazlık kazanılıyor. Bu sebepten dolayı, şu anda tutuklu bulunan milletvekilimiz Enis Berberoğlu, siz onun hakkını hukukunu savunmakla yükümlüsünüz çünkü bir Meclis Başkanısınız. Anayasa’nın 83/4’üncü maddesi uyarınca buraya çağırılıp milletvekilliği görevini yapması gerekir. Balbay’ın kararı var, Mehmet Haberal’ın kararı var, diyor ki: “Milletvekili seçilen bir milletvekilinin milletvekilliği görevi engellenemez.” Milletvekilinin görevini yapması gerekir. Sizden istirhamım şu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Meclis Başkanı olarak, bu görevin ifası için, milletvekillerinin milletvekilliği görevini ifası için gereğini yapmanızı arz ediyor, selam ve saygılarımı iletiyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Şimdi, söz sırası İmran Kılıç, Kahramanmaraş.

Buyurun Sayın Kılıç.

7.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın, TBMM’nin 27’nci Döneminin hayırlı olmasını dilediğine ve 15 Temmuz hain saldırının püskürtülüşünün 2’nci yıl dönümünün ülkede büyük etkinliklerle anıldığına ilişkin açıklaması

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

27’nci Dönemin hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dün, FET֒nün ülkemize, milletimize ve Meclisimize yapmış olduğu hain saldırının, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli önderliği, Gazi Meclisimizde o günkü gruplara mensup milletvekillerimizin canları pahasına milletimizin Meclisine ve iradesine sahip çıkmaları, vatansever güvenlik güçlerimizin ve milletimizin canları pahasına direnmeleri sayesinde püskürtülüşünün yıl dönümüydü. Bu yıl dönümü ülkemizde ve gönül coğrafyamızda büyük etkinliklerle anıldı.

Kahramanmaraş’ımızda da büyük etkinlikler düzenlendi. Şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başlayan birçok programın icra edildiği bu etkinlikler 16 Temmuzda 00.13’te tüm camilerimizde sela okunmasıyla tamamlandı.

“Olandan ibret alınsın,

Nesilden nesle salınsın.

Yoksa tarih tekrar eder,

Belki dünkünden de beter.

Hor görüp de düşmanını,

Verme ha alçak yanını.

Su duvarı dipten yalar

Ve de onu yere çalar.”

Ve bu olan etkinlikler bilinçlenmemize, şuurlanmamıza vesile olmuştur.

Herkese saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.

Cemal Öztürk, Giresun Milletvekili…

Buyurun.

8.- Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı görevinin ülkeye, millete, Meclise hayırlı olmasını dilediğine, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 2’nci yıl dönümünde şehitlere rahmet, gazilere şifa dilediğine ilişkin açıklaması

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınız ülkemize, milletimize, Meclisimize hayırlı uğurlu olsun.

Dün 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 2’nci yıl dönümünde milletimiz meydanlarda tek yürek hâlinde darbeyi ve darbecileri lanetledi.

Giresun milletvekilleri olarak biz de arkadaşlarım Sayın Kadir Aydın ve Sayın Sabri Öztürk’le birlikte Giresun’da halkımızla meydanlardaydık. Giresun Atapark Meydanı’nda darbe teşebbüsünü ve darbecileri lanetledik.

15 Temmuzun yıl dönümünde şehitlerimize tekrar minnet ve şükranlarımızı sunuyor, onlara rahmet diliyorum. Gazilerimize de şifalar diliyor, hepsine saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk.

Alpay Antmen, Mersin Milletvekili…

Buyurun.

9.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, Mersin’in turizmi ve geleceği için balık çiftlikleri çalışmasından vazgeçilmesi çağrısında bulunduğuna ilişkin açıklaması

ALPAY ANTMEN (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Meclisimizi saygılarımla selamlıyorum.

Mersin’de balık çiftlikleri kurulmak isteniyor. Muğla’dan kovulan ve Muğla sahillerinden sürülen balık çiftliklerinin tamamı Mersin’in altın sahillerine, bakir sahillerine getirilmek isteniyor. Bunun zararları bilimsel olarak zaten anlatılıyor ve fakat işin en ilginç tarafı AKP, AK PARTİ İl Başkanının -veya ona atfen yapılan haberlerde- balık çiftliklerini savunduğunu, bir avukat edasıyla yanında yer aldığını üzülerek görüyoruz.

Mersin’in turizmi için, Mersin’in geleceği için, Mersin’in denizleri için, yapılmak istenen bu kötü balık çiftlikleri çalışmasından bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulunuyorum.

Saygılar Sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Suat Özcan, Muğla Milletvekili…

Buyurun.

10.- Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın, Muğla ilinin Milas-Yatağan ve Milas-Bodrum kara yollarında yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması

SUAT ÖZCAN (Muğla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Muğla’da Milas-Yatağan kara yolu -yıllardır yol çalışması, yol yenilemesi yapılmaktadır- niçin bitirilememiştir? Ayrıca turizm sezonunun en yoğun olduğu şu sıralarda Milas-Bodrum çıkışı tek şeride dönüştürülmüştür. Bu da bu yolu kullanan binlerce vatandaşımıza eziyet, eza olmaktadır, ayrıca turizme büyük zarar vermektedir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Ali Öztunç, Kahramanmaraş…

Buyurun Sayın Öztunç.

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, Afşin-Elbistan Termik Santralinde çalışan işçilerin sorunlarına ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen sel felaketi sonucunda belediye otoparkında yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Öncelikle sizleri kutluyorum, başarılar diliyorum.

Afşin-Elbistan Termik Santrali seçim bölgemin can damarlarından birisidir. Burada toplamda 2.500 işçimiz çalışmaktadır; bunların kimisi KİT’lerde, kimisi kadroludur. Burada A santralinin özelleştirildiği belirtiliyor, iddia ediliyor ancak henüz bir açıklama yapılmış değil, bir belirsizlik var; bu, işçileri rahatsız etmektedir. KİT işçilerine yönelik olarak seçimlerden önce Adalet ve Kalkınma Partisi bu işçilere kadro verileceği vaadinde bulunmuştu ama bugün bakıyoruz, tık yok, ses seda yok. Bu insanlar mağdurdur, bunların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kahramanmaraş’ta bir sel yaşanmıştı seçimlerden önce yine, 160 civarında araç belediye otoparkında pert olmuştu âdeta. Bu araçların sigortası ödenmiyor, gerekçe ise belediye otoparkının sigortasız olması. Bu çağda belediye bir otopark yapıyor ama sigorta yapmayı unutuyor. Bu insanların mağduriyetlerinin giderilmesi, pert olan bu araçların sigortalarının ödenmesini Kahramanmaraş halkı adına talep ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Söz sırası Burcu Köksal, Afyon…

Buyurun.

12.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın, Afyonkarahisar’ın ilçelerindeki haşhaş üreticilerinin yoğun yağış nedeniyle uğradıkları zararın karşılanmasını ve borçlarının ertelenmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, yoğunluklu olarak seçim bölgem Afyonkarahisar’da üretilen haşhaş bitkisi bu yıl yağışlardan dolayı zarar görmüştür. Yağışların sık ve yoğun olması yüzünden mantar benzeri bir hastalık baş göstermiştir. Özellikle Şuhut, Sandıklı, Kızılören ve Hocalar ilçelerimizdeki haşhaş üreticileri büyük oranda zarar görmüşlerdir. Örneğin sadece Sandıklı, Kızılören ve Hocalar’da 20 bin dekara ekilen haşhaşın maalesef sadece 4 bin dekarından ürün alınabilmiştir. Haşhaş üreticilerinin uğradıkları zararın doğal afet destekleme fonundan karşılanmasını ve yine haşhaş üreticilerinin borçlarının ertelenmesini talep ediyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili…

Buyurun.

13.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Ankara’ya, Meclise, Türkiye demokrasisine yakışmayan bir uygulama olan İnsan Hakları Anıtı’nı çevreleyen polis bariyerlerinin ne zaman kaldırılacağını ve Kızılay’ın göbeğine prefabrik karakol kurma ihtiyacının nedenlerini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

YILDIRIM KAYA (Ankara) – Hükûmet yetkilileri burada yok ama yine de sözümüzü söylemek isteriz. Ben bir Ankara milletvekili olarak Kızılay’da Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı’nın mahkûmiyetinin ne zaman kaldırılacağını merak ediyorum. Burada Mülkiye mezunu birçok arkadaşımızın olduğunu biliyorum, Mülkiye mezunlarıyla birlikte İnsan Hakları Anıtı’nın bulunduğu yerde çay içmeye davet ediyorum.

Eğer Kızılay’ın göbeğinde, başkentte prefabrik bir karakol kurma ihtiyacı varsa bunun nedenleri mutlaka açıklanmalı. Bir karakola ihtiyaç varsa başkentin göbeğine prefabrik bir karakol hiç yakışmıyor. Bir an önce İnsan Hakları Anıtı’nın mahkûmiyetine son verilmesi gerekir, o zincirlerin mutlaka kaldırılması gerekir. Ne Ankara’ya ne Türkiye Büyük Millet Meclisine ne de Türkiye demokrasisine yakışmayan bir uygulamadır. Ben, bir an önce bu uygulamaya son verileceğini düşünüyorum ve vekil arkadaşlarımızdan bunun giderilmesi için özel bir gayret içerisine girmelerini talep ediyorum.

BAŞKAN – Arzu Erdem, İstanbul Milletvekili…

Buyurun.

14.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in, 27’nci Yasama Döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ettiğine ve yeni dönemde eğitim camiasından beklenti içerisinde olanlara umut olmaya gayret edeceğine ilişkin açıklaması

ARZU ERDEM (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 27’nci Yasama Döneminin de tüm milletvekili arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Öncelikle, yeni dönemde umut olmaya gayret edeceğiz hep birlikte. Kimlere? Eğitim camiasından beklenti içerisinde olan ailelere. Engelli öğretmenlerimiz ve tüm öğretmen arkadaşlarımız atama bekliyor. Bu konuyla ilgili ilk ziyaretçilerimiz engelli öğretmenlerimiz olduğu için, bir avuç -3.500 civarında- engelli öğretmenin tamamına atama verilmesini, kendi branşlarında mesleklerini icra etmeleri noktasında gerekli girişimlerin yapılmasını temenni ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Ayhan Erel, Aksaray Milletvekili…

Buyurun.

15.- Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’in, 27’nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını dilediğine ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda idareci ve öğretmen atamalarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

AYHAN EREL (Aksaray) – Öncelikle başarılar diliyorum.

27’nci dönemin Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum, yüce Meclisi de saygıyla selamlıyorum.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, idareci ve öğretmen atamalarında yazılı sınavlarda veya KPSS’de yüksek puan almalarına rağmen, bizce bilinen sendika tarafından isimleri yetkili makamlara verilmediği için bu Anadolu’nun mazlum, masum, kavruk çocukları mağdur edilmektedir. Bu mağduriyetin bir an önce önüne geçilmesini arz ve talep etmekteyiz. Sadece bu sendika dışında olduklarından dolayı bilgi, birikim, beceri ve donanımlarıyla hak ettikleri makam ve mevkilere getirilmeyen Millî Eğitimdeki bu idareci arkadaşların, devletimize ve Meclisimize olan güveninin sarsılmaması adına bu mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

15’inci ve son konuşmacı Cihangir İslam, İstanbul Milletvekili.

Buyurun.

16.- İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın, istişarenin çoğulcu demokrasilerin olmazsa olmazı olduğuna ve istişareyi önlemenin hakikate bigâne kalmak hatta hakikati inkâr etmek anlamına geldiğine ilişkin açıklaması

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben, istişarenin ahlaki bir zorunluluk şeklinde geleneğimizde kabul edilmiş olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu, aynı zamanda çoğulcu demokrasilerin de olmazsa olmazıdır. İstişare opsiyonel değildir, zorunludur ve sonuçları bağlayıcıdır. Hakla, hakikatle bir derdi olan için bu böyle olmak durumundadır. İstişareyi önlemek; hakikate bigâne kalmak, hatta hakikati gömmek, hakikati inkâr etmek anlamına gelir. İstişare otoritenin kendi çevresiyle değil, bir bütünün her parçasıyla yapılır. Bütün sözler dinlenir, en güzelini duymak için dinlenir; işte burası ahlaki bir zorunluluktur. İstişare, otoritenin duymak istediklerini değil, duymak istesin istemesin, hakikatin ortaya çıkarılması nedeniyle önemlidir. Bu anlamıyla Meclisin sesini kısmak, konuşma haklarımızı daraltmak hakkın da sesini kısmak anlamına gelir.

Söz istiyoruz söz.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Böylece konuşmalar tamamlanmış oldu. Daha fazla arkadaşımız söz talebinde bulundu ancak 15 arkadaşımıza söz verdik ve böylece bu kısmı da tamamlamış olduk.

Grup başkan vekilleri eğer arzu ederlerse kendilerine iki dakikalık söz vereceğim.

Buyurun Sayın Türkkan.

17.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Millî Sarayların bugüne kadar Meclis Başkanlığına bağlı olmasında ne gibi sakıncalar ortaya çıktığını öğrenmek istediğine, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini herkes gibi milletvekillerinin de gazetelerden öğrendiğine ve Meclisin, milletvekillerinin yok sayıldığı bu dönemde milletin iradesinden bahsetmenin tartışılır olduğuna ilişkin açıklaması

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz hafta biz Meclisi kapattık ama hemen arkasından hazırlanan 2 tane kararnameyle Devlet Arşivleri ve Millî Saraylar Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Millî Sarayların bugüne kadar Meclis Başkanlığına bağlı olmasında ne gibi sakıncalar ortaya çıktı, merak ediyoruz. Meclis Başkanlığı makamı Millî Saraylara iyi bakamadı mı? Millî Sarayları tasarrufunda bulundururken başka bir şeyler mi yaptı? Bunun gerekçelerini öğrenmek istiyoruz.

Geçtiğimiz hafta cuma günü Sermaye Piyasası Kuruluyla ilgili bir kararname hazırlandı ve kanuna uygun olmayan bir kararnameydi bu, yabancı yatırımcıları da kaçıran bir kararname. Pazar günü hemen bu kararname kaldırıldı. Rektörlük şartı olarak profesörlük vardı, bir kararnameyle profesörlük şartı kaldırıldı, iki gün sonra bu şart tekrar geri getirildi. Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Askerî Şûra, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Adli Tıp yapılarını yeniden şekillendiren 7 yeni Cumhurbaşkanı kararnamesi çıktı. Buradaki bütün milletvekilleri de dâhil olmak üzere herkes bunları gazetelerden öğrendi. Meclisin, milletvekillerinin yok sayıldığı bu dönemde milletin iradesinden bahsetmek ne kadar mümkün, tartışılır. Gerek Sermaye Piyasası Kurulu kararı gerek rektörlük şartı, profesörlük kararı gerek önce çıkartılıp hemen iki gün sonra kaldırılan diğer kararlar gibi devlet yönetimi Artema reklamına benzedi, aç kapa.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz, toparlayın.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Umarım, devletimiz bu yanlıştan bir an önce döner; kabile devleti gibi değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendine yakıştığı şekliyle yönetilmeye devam eder.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

Sayın Akçay, buyurun.

18.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutladığına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı, terörle mücadele ve 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığına ilişkin açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün -pazar günü ve bugünü de dâhil edebiliriz- Silahlı Kuvvetler içerisine sızan bir grup teröristin ülkemizi işgal ve darbe girişiminin 2’nci yıl dönümünü idrak ettik. O meşum geceyi burada milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yaşadık.

15 Temmuzda eli silahlı teröristler Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirmek için bir darbe girişiminde bulundu. Demokrasi ve millî irade yok edilmek, ülkemiz hukuk dışına çıkarılmak ve kaosa sürüklenmek istenmiştir.

Büyük Türk milleti 15 Temmuzda istiklal ve istikbaline, bekasına sahip çıkarken FETÖ teröristleri vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırmış, millî iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalamıştır. Bu felaketli gecede 251 vatan evladı şehit, 2.194 kahraman vatan evladı da gazi olmuştur.

15 Temmuz hadisesi dinî kisveli, cemaat örtülü hain bir terör örgütünün sadece isyanı değil, aynı zamanda Türkiye’yi işgal girişimidir. 15 Temmuzda Türk milleti varlığının ve kararlı duruşunun bedelini kanıyla, canıyla, imanıyla ödemiştir.

15 Temmuz gibi melun bir girişimle bir daha karşılaşmamak için başta FETÖ olmak üzere, tüm terör örgütleriyle illegal ve informel örgütlerle mücadele başarıyla neticelenmelidir. 15 Temmuzla hesaplaşma henüz tamamlanmamıştır. FET֒nün siyasi ayağı hâlâ gizemini korumaktadır. Darbe ve vesayet tehlikesinin tam anlamıyla geçtiğini söyleyemeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Tamamlıyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Evet, tamamlayın lütfen.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Özellikle FET֒yle mücadele Türk devlet aklı çerçevesinde devam etmelidir. Suç ve suçlulara hoşgörü gösterilmemekle birlikte, mağdurların hakkı da korunmalıdır. FET֒nün kripto damarının tuzak ve tahriklerine karşı uyanık olunmalı ve engellenmelidir.

Bu vesileyle büyük Türk milletinin Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklalimizin ve bekamızın inşa ve ilelebet korunması yönünde Kurtuluş Savaşı, terörle mücadele ve 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Buyurun Sayın Kurtulan.

19.- Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, OHAL’in kaldırılıp yerine getirilmesi düşünülen yasanın gerekçelerinin ve kapsamının kamuoyuyla neden paylaşılmadığını merak ettiğine ilişkin açıklaması

FATMA KURTULAN (Mersin) – Teşekkür ederim Başkan.

Şu an kamuoyunda, daha doğrusu basın üzerinden öğrendiğimiz, OHAL’in kaldırılacağına, yerine bir yasayla tahkim edileceğine dair tartışmalar var. Biraz önce sözcümüzün de söylediği gibi tekrar buradan devam ettirmek istiyoruz, soru sormak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Kamuoyuyla neden bunun gerekçelerinin ve kapsamının paylaşılmadığını doğrusu merak ediyoruz.

Olası getirilmesi düşünülen bu yasa tasarısıyla ilgili mesela, darbe girişimiyle hiç alakası olmayan, kanun hükmünde kararnamelerle işten atılan kişilerin, ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmesi düşünülüyor mu, bu kapsamda bir çalışma olacak mı? Yine, darbe girişimiyle alakası olmayan televizyonlar, radyolar, çeşitli dernekler, sivil toplum örgütleri vesaire kapatıldı; bunların tekrar, yeniden açılması düşünülüyor mu? Yine, OHAL yetkisi kapsamında belediyelere atanan kayyumlar var; bunların tekrar geri çekilmesi, AKP’nin böyle bir düşüncesi var mı, bu konuda bir çalışma var mı, ne düşünülüyor? Yine, düşünce, ifade, örgütlenme özgürlüğü, TCK, TMK, gözaltı süreleri, Terörle Mücadele Yasası, iç güvenlik yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası gibi çok hukuki olmayan, keyfî uygulamalara zemin sunan bu yasalarda geri çekilme ve değişiklik yapılması düşünülüyor mu? Yine, OHAL gerekçe gösterilerek ertelenen, işçilerin temel bir hakkı olan grev hakkının kullanılması -biliyoruz, OHAL koşullarında şartsız ve koşulsuz iptal edilmişti- reddediliyor, erteleniyor, yasaklanıyor, buna ilişkin bir düzenleme var mı, bu doğrusu bilinmiyor. İlk başlarken de, size başarı dilerken de biraz burada herkesin dâhiliyetini sağlayarak bir Meclis işleyişini oturtma beklentimizi bir kez daha söylüyoruz.

Başarılar herkese, kolay gelsin.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Sayın Özel, buyurun.

20.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, görevlendirilen grup başkan vekilerine, Meclis idare amirlerine ve kâtip üyelere başarılar dilediğine, bu dönem halkın beklentilerine uygun yasama faaliyetleri yapma arzusunda olduklarına, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümünde Meclisin açık tutulmadığına ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Bu vesileyle partileri tarafından görevlendirilen ya da aday gösterilmek suretiyle Genel Kurul tarafından görevlendirilecek olan tüm grup başkan vekillerine, Meclis idare amirlerine, kâtip üyelere başarılar diliyoruz. Bu dönemin halkımızın bizden beklentilerine uygun yasama faaliyetleriyle ve konuşulan, tartışılan ve en iyisi aranan bir Meclis olarak yönetilmesi ve hep birlikte bu çalışmaları yapma arzumuzu bir kez daha kayda geçirmek istiyorum.

Sayın Başkan, cuma günü beklerdik ki Adalet ve Kalkınma Partisi her gün verdiği grup önerileriyle 15 Temmuz günü geçen sene yaptığımız gibi bir özel oturum talep etsin. İktidar partisi bunu yapmadı. Biz yaptık, iktidar partisinin oylarıyla da reddedildi. Görülüyor ki bugün söz alan grup başkan vekilleri 15 Temmuza değinmek istiyorlar. Siz dün son anda programınıza eklediğiniz bir şekilde Meclise gelme ve 15 Temmuzda Meclisin rolü hakkında bir şeyler söyleme ihtiyacı duydunuz, basından takip ettik, ilan edilmiş programınızda yoktu ancak Adalet ve Kalkınma Partisi muhabirleri biliyordu, biz bilmiyorduk ama onlar cumadan “Binali Bey’in programına eklenebilir, buraya gelebilir.” diyorlardı. O gece F16’lar alçak uçuş yaparken, bombalar atarken, bu Meclis normalde kapalıyken bu Meclise hep beraber koştuk, ışıklarını açtık, konuştuk, kapalı olduğu için hedef olmayan Meclisi hedef hâline getirdik ve hepimiz canımızı ortaya koyduk. Doğaldır ki bütün darbeler yapılırken iktidarı hedef alır ama bütün dünya muhalefete, sadece ana muhalefete değil, muhalefet partilerine ve Parlamento dışı muhalefetin gözüne bakar. Gözümüzü kırpmadan koştuk geldik o gün. O gece burada konuşmaların hepsi ayakta alkışlanıyordu. 16 Temmuz özel oturumunda tüm liderler ayakta alkışlandılar, tüm gruplar tarafından alkışlandılar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Toparlayın lütfen.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – …ama ne hikmetse 15 Temmuzun ikinci yıl dönümünde o gece açık tutulmasından haklı olarak övgüyle bahsedilen bu Meclis 15 Temmuzun yıl dönümünde açık tutulmadı. Bu Mecliste o gece buraya gelmeleri takdir olunan, demokrasi öpücükleriyle, demokrasi alkışlarıyla ayakta alkışlananlar burada olsun istenmediler. Ertesi gün imzasının mutlaka beyannamenin altında, bildirinin altında olması önemsenenler bu sefer önemsenmediler ve aslında iktidar partisi eliyle “15 Temmuz ruhu” dediğimiz ve o gecesinde bu Meclisin birlikteliği konusunda kimsenin şüphesinin olmadığı söylemde ortaklaşılan bir noktada bir ayrılık hattı daha ortaya çıkarıldı. Bunu milletimizin takdirlerine sunuyoruz. Dış destekli; demokrasiye, laikliğe düşman; örgütlenmede dini kullanan, dini istismar eden, şımartılmış ve belli bir noktaya getirilmiş bir cemaatin kanlı darbesinden, darbe girişiminden alacak çok dersimiz var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Tamamlıyorum, son cümlem.

BAŞKAN – Buyurun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Ve bu darbenin bir benzerinin tekrar etmemesi için de kamu düzeninde liyakati, hukuku ve adaleti; eğitim sisteminde bilimselliği, akılcılığı ve cumhuriyetin kazanımlarından başta laiklik ve demokrasiye sahip çıkan bir Meclisin darbelerin karşısındaki en büyük direnç noktası olacağının altını çiziyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Muş, buyurun.

21.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere dün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yurdun dört bir yanında çeşitli anma törenleriyle şehitlerimizi yâd ettik, gazilerimize şükranlarımızı sunduk, gazi milletimizin yazdığı kahramanlık destanını bir kez daha idrak ettik.

Bizler biliyoruz ki 15 Temmuzda Türk milleti vatan sevgisinin, millî şuurun ve demokratik bilincin ne olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuzda bu milletin kahraman evlatları gövdelerini tanklara siper ederek, kurşunları hiçe sayarak vatan savunmasında yer almış ve darbeye geçit vermemiştir. Ömer Halisdemir gibi şanlı Türk askerleri ve kahraman Türk polisi de darbeci hainlere karşı durmuş ve büyük bir mücadele sergilemiştir. Bu aziz millet nasıl Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da bu aziz vatanı işgalcilere teslim etmediyse 15 Temmuzda da darbecilere teslim etmemiştir. Söz konusu vatansa sağına soluna bakmadan “Ben varım.” diyerek bayrağını eline alıp sokaklara dökülen kahraman vatan evlatları darbecilerin hain planlarını bertaraf etmiştir. 15 Temmuzda Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı ve değerli üyeleri de Meclisi açık tutarak darbecilere meydan okumuştur. Meclis o gece ikinci kez gazi olmuştur. Cumhurun temsilcisi Cumhurbaşkanımız da “Yurt dışına kaçıp gidecek.” diyenleri hüsrana uğratarak o gece milletiyle beraber meydanlarda mücadele etmiş ve milletin verdiği yetkiyi darbecilere teslim etmemiştir. Darbe girişimi sonrası devletimiz ve Hükûmetimiz bir daha darbe girişimleri yaşanmasın, Türkiye tekrar darbe tehdidiyle karşı karşıya kalmasın diye her türlü tedbiri almıştır ve almaya da devam etmektedir. Darbeciler yargı önünde hesap vererek hak ettikleri cezaları alırken Türkiye yeni yönetim sistemiyle daha güçlü hâle gelmiştir. Bu vesileyle, 15 Temmuzda şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Ve dün meydanlarda, İstanbul’da, Ankara’da, diğer pek çok ilimizde yapılan toplantılara tüm halkımız davet edildi. Katılım herkese açıktı, isteyen herkes buralara katılabildi, katılım gösterdi. Hiçbir kimse, hiçbir parti ayırt edilmeksizin tüm vatandaşlarımız davet edildi ve buralara katıldı insanlar. Aynı şekilde, burada yapılan sergi herkese açıktı, vatandaşlar da geldi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Toparlayın lütfen.

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Herkese açıktı, dileyenler geldi, bu serginin açılışına katıldılar. Serginin yapılacağı da, saati de daha önce zaten Genel Kurulda da konuşuldu, tartışıldı. Dolayısıyla tüm kamuya açık olan, tüm vatandaşlara açık olan bu anma programlarına herkes katılım gösterebilirdi. Herhangi bir partiliye, herhangi bir siyasetçiye “Aman sen buraya gelme.” gibi bir şey söylenmedi, böyle bir tavır da asla takınılmadı ki böyle bir şey görsek en başta biz müdahale ederiz. Sergi de herkese açıktı, meydandaki kutlamalar da herkese açıktı, önce buralara katılım sağlanmasının çok önemli olduğu kanaatindeyim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.

V.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Binali Yıldırım’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümüne ilişkin konuşması

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, tabii, dün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci seneidevriyesini andık. Yurdun her köşesinde, her ilde vatandaşlarımız darbe sonrası hayatını kaybeden şehitlerimizi andılar, gazilerimize şükranlarını ifade ettiler. Bütün illerde çok yoğun katılımlı toplantılar gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni Başkanı olarak ben de dün bu toplantıların bir kısmına Meclisimiz adına katıldım.

Öncelikle, Karşıyaka şehitliğinde şehitlerimizin kabirlerini şehit yakınlarıyla birlikte ziyaret ettik, dualarda bulunduk. Daha sonra şehitler adına Millet Camisinde okutulan mevlitte beraber olduk. Şehitlerin yakınlarına, gazilerimize Cumhurbaşkanımızın verdiği yemekte o vatandaşlarımızla beraber olduk. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, daha önce de kararlaştırıldığı üzere, açık havada ve içeride bir sergi düzenlenmişti, bu serginin açılışına katıldık. Ve 15 Temmuzun sebep olduğu tahribatın büyüklüğünü en çarpıcı şekilde fotoğraflarla, ezilmiş araçlarla ortaya koyan bu anı tekrar vatandaşlarımızın yaşadığını, hissettiğini gördük, şahit olduk. Oradan sonra, TÜRKSAT bombalanmıştı biliyorsunuz iletim hattını kesmek üzere, oraya gittik. TÜRKSAT aileleriyle, oradaki şehitlerin yakınlarıyla, gazilerle bir araya geldik ve nihayet, akşam 9’da da Kızılay meydanında Ankaralılarla bir arada oldum. Binlerce insana 15 Temmuzla ilgili kısa bir hitap etme imkânım da oldu ve böylece o günü dolu dolu bir şekilde anma etkinliklerinde… Şüphesiz bütün partilerimiz, partilerimizin yöneticileri olmak üzere yurdun her köşesinde bu anma merasimlerini icra ettik. Bunu bir bilgi olarak Meclise, değerli arkadaşlarımıza aktarmak isterim.

Şunu rahatlıkla size söyleyebilirim ki: Dünkü gördüğümüz manzara, bu yüce milletin bir daha demokrasi dışı, kural dışı bu ve buna benzer girişimlere müsamaha göstermeyeceğini ve en şiddetli şekilde karşı koyacağını ve o geceki heyecanın hiç eksilmeden devam etiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, müsaadenizle…

BAŞKAN – Buyurun.

III.- AÇIKLAMALAR (Devam)

22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın 13 Temmuz Cuma günü saat 16.15’te gündem dışı söz talep ettiğine dair yapmış olduğu başvurusuna ve bu hakkın kullandırılmasını rica ettiğine ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Başta şöyle bir paylaşımınız olmuştu: Gündem dışı söz talep eden milletvekili olmadığı için vermediğinizi… Elimde, Hatay Milletvekilimiz Sayın Serkan Topal’ın 13 Temmuz günü saat 16.15’te -üzerinde ibaresi de var- bugüne dair yapmış olduğu başvurusu var. Hem bu talebi kayda geçirmiş olalım çünkü gündem dışı konuşma hakkı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yakinen takip edilmektedir hem de bu hakkın sayın vekilimize kullandırılmasını rica ediyorum.

BAŞKAN – Yeni geldi, Sayın Topal konuştu aslında, bir gündem dışı değil de yerinden konuşmasını da yaptı. Bu sefer…

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, o, ayrı; bu, ayrı sonuçta yani.

BAŞKAN - Yarından itibaren bunu uygulayalım eğer siz de uygun görürseniz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, bugüne özel olarak, yine örnek teşkil etmemek üzere bunu kabul edelim ama şunu bilin: Başbakanlar günde 3-4 kez çıkarlar ve karşılarında sınırsız konuşma imkânı ve iletişim olanağıyla mesajlarını verirler ancak devriiktidarınızda, Mecliste milletvekillerinin kullanabildiği ve bölgelerine mesaj verebildiği neredeyse yegâne hak beş dakikalık gündem dışı konuşma ile bir dakikalık yerinden konuşmalara indirgenmiş durumdadır. Bu konuda, milletvekillerinin bu taleplerini çok görmemek ve yerinden yapılan bir dakikalık konuşmayı kürsüdeki beş dakikalık konuşmanın da yerine geçer gibi algılamamak gerekir.

BAŞKAN – Doğru.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bunu sizin engin mizah duygunuza veriyoruz ama inanın biz bu konularda çok ciddiyiz ve devriiktidarınızda muhalefetin söz imkânları buna kadar indirgenmiştir, bunun da kayda geçmesini isterim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bu konuda azami hassasiyeti göstereceğimden bütün milletvekilleri emin olabilir. Bugünlerde geçiş süreci olduğu için bazı aksaklıklar oldu; bundan sonra daha titiz olunacağını, yarından itibaren bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını bilmenizi istiyorum.

Evet, gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

VI.- SEÇİMLER

A) Başkanlık Divanı Üyeliklerine Seçim

1.- TBMM Başkan Vekilliklerine, Kâtip Üyeliklere ve İdare Amirliklerine seçim

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapacağız.

Başkanlık Divanı üyeliklerine Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin adayları var.

Listeyi okutup oylarınıza sunacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanlık Divanı Üyelikleri Aday Listesi

Başkan Vekillikleri

Adı-Soyadı                                    Seçim Çevresi           Siyasi Parti Grubu

Levent Gök                                   Ankara                     CHP

Celal Adan                                    İstanbul                    MHP

Mithat Sancar                                Mardin                     HDP

Mustafa Şentop                              Tekirdağ                   AK PARTİ

Kâtip Üyelikler

Adı-Soyadı                                    Seçim Çevresi           Siyasi Parti Grubu

Burcu Köksal                                 Afyonkarahisar          CHP

İsmail Ok                                      Balıkesir                   İYİ PARTİ

Bayram Özçelik                              Burdur                      AK PARTİ

Rümeysa Kadak                             İstanbul                    AK PARTİ

Emine Sare Aydın Yılmaz                 İstanbul                    AK PARTİ

Fatma Kaplan Hürriyet                     Kocaeli                     CHP

İshak Gazel                                   Kütahya                    AK PARTİ

Şeyhmus Dinçel                             Mardin                     AK PARTİ

Mustafa Açıkgöz                             Nevşehir                   AK PARTİ

Barış Karadeniz                              Sinop                       CHP

İdare Amirlikleri

Adı-Soyadı                                    Seçim Çevresi           Siyasi Parti Grubu

Erkan Haberal                                Ankara                     MHP

Orhan Yeğin                                  Ankara                     AK PARTİ

Mahmut Toğrul                               Gaziantep                 HDP

Hasan Turan                                  İstanbul                    AK PARTİ

Halil Özcan                                   Şanlıurfa                  AK PARTİ

Kadim Durmaz                               Tokat                       CHP

BAŞKAN – Liste okundu. Oylama yapacağım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başkanlık Divanı üyeliklerine seçilen değerli milletvekillerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. (Alkışlar)

B) Komisyonlara Üye Seçimi

1.- Anayasa; Adalet; Millî Savunma; İçişleri; Dışişleri; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Dilekçe; Plan ve Bütçe; Kamu İktisadi Teşebbüsleri; İnsan Haklarını İnceleme; Avrupa Birliği Uyum; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Güvenlik ve İstihbarat komisyonlarına üye seçimi

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına şimdi üye seçimi yapacağız. Komisyon üyelikleri için siyasi parti gruplarınca gösterilen adayları İç Tüzük’ün 21’inci maddesine göre ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

Anayasa Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

İbrahim Halil Fırat                                 Adıyaman

Ali Özkaya                                           Afyonkarahisar

Cengiz Aydoğdu                                    Aksaray

Mustafa Köse                                       Antalya

Osman Mesten                                      Bursa

Recep Özel                                          Isparta

Ahmet Özdemir                                     Kahramanmaraş

Metin Çelik                                          Kastamonu

Emine Zeybek                                       Kocaeli

İsmail Bilen                                          Manisa

Zeynep Gül Yılmaz                                Mersin

Yusuf Beyazıt                                       Tokat

Bekir Bozdağ                                        Yozgat

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Abdurrahman Tutdere                             Adıyaman

Murat Emir                                           Ankara

Aysu Bankoğlu                                      Bartın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu                      Bursa

İbrahim Özden Kaboğlu                           İstanbul

Ali Mahir Başarır                                   Mersin

Halkların Demokratik Partisi (3)

Necdet İpekyüz                                     Batman

Erdal Aydemir                                       Bingöl

Erkan Baş                                            İstanbul

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Feti Yıldız                                            İstanbul

Muhammed Levent Bülbül                        Sakarya

İYİ PARTİ (2)

Feridun Bahşi                                       Antalya

Ahmet Kamil Erozan                               Bursa

BAŞKAN – Anayasa Komisyonu üyelerini dinlediniz.

Şimdi listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Adalet Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Belgin Uygur                                        Balıkesir

Yılmaz Tunç                                         Bartın

Emine Yavuz Gözgeç                             Bursa

Sabri Öztürk                                         Giresun

Abdulkadir Özel                                    Hatay

Abdullah Güler                                      İstanbul

Mahmut Atilla Kaya                                İzmir

Hakkı Köylü                                         Kastamonu

Ramazan Can                                       Kırıkkale

Gülay Samancı                                     Konya

Orhan Kırcalı                                        Samsun

Mustafa Arslan                                     Tokat

Yusuf Başer                                         Yozgat

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Rafet Zeybek                                        Antalya

Süleyman Bülbül                                   Aydın

Tufan Köse                                          Çorum

Turan Aydoğan                                      İstanbul

Zeynel Emre                                         İstanbul

Alpay Antmen                                       Mersin

Halkların Demokratik Partisi (3)

Abdullah Koç                                        Ağrı

Ayşe Acar Başaran                                Batman

Ahmet Şık                                            İstanbul

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Halil Öztürk                                         Kırıkkale

Yücel Bulut                                          Tokat

İYİ PARTİ (2)

Hasan Subaşı                                       Antalya

Ayhan Erel                                           Aksaray

BAŞKAN – Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Millî Savunma Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Feyzi Berdibek                                      Bingöl

Yasin Uğur                                           Burdur

Refik Özen                                           Bursa

Zülfü Tolga Ağar                                   Elâzığ

Mehmet Sait Kirazoğlu                           Gaziantep

Mehmet Uğur Gökgöz                             Isparta

Cemal Bekle                                         İzmir

Mehmet Ali Özkan                                 Manisa

Mehmet Yavuz Demir                             Muğla

Yücel Menekşe                                     Nevşehir

İsmail Kaya                                          Osmaniye

İsmet Yılmaz                                        Sivas

Mehmet Ali Cevheri                               Şanlıurfa

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Özgür Ceylan                                       Çanakkale

Haşim Teoman Sancar                            Denizli

Bayram Yılmazkaya                               Gaziantep

Mehmet Ali Çelebi                                 İzmir

Ahmet Önal                                          Kırıkkale

Polat Şaroğlu                                       Tunceli

Halkların Demokratik Partisi (3)

Kemal Bülbül                                        Antalya

İmam Taşçıer                                       Diyarbakır

Nimetullah Erdoğmuş                             Şanlıurfa

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Mustafa Hidayet Vahapoğlu                     Bursa

Saffet Sancaklı                                     Kocaeli

İYİ PARTİ (2)

Koray Aydın                                         Ankara

Dursun Müsavat Dervişoğlu                     İzmir

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

İçişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Atay Uslu                                             Antalya

Selim Yağcı                                          Bilecik

Oğuzhan Kaya                                      Çorum

Sermin Balık                                        Elazığ

Müslüm Yüksel                                      Gaziantep

Kadir Aydın                                          Giresun

Alev Dedegil                                         İstanbul

Tülay Kaynarca                                     İstanbul

Celalettin Güvenç                                  Kahramanmaraş

Mustafa Hilmi Dülger                             Kilis

Cemil Yaman                                        Kocaeli

Ahmet Çakır                                         Malatya

Mustafa Yel                                          Tekirdağ

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Nihat Yeşil                                           Ankara

Ensar Aytekin                                       Balıkesir

Yaşar Tüzün                                         Bilecik

Tanju Özcan                                         Bolu

Ali Öztunç                                            Kahramanmaraş

Faruk Sarıaslan                                    Nevşehir

Halkların Demokratik Partisi (3)

Zeynel Özen                                         İstanbul

Mensur Işık                                          Muş

Hasan Özgüneş                                     Şırnak

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Ümit Yılmaz                                         Düzce

Sermet Atay                                         Gaziantep

İYİ PARTİ (2)

Mehmet Metanet Çulhaoğlu                     Adana

Ahmet Çelik                                         İstanbul

BAŞKAN – Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Dışişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Asuman Erdoğan                                   Ankara

Sena Nur Çelik                                     Antalya

Mustafa Canbey                                    Balıkesir

Atilla Ödünç                                         Bursa

Ahmet Yıldız                                         Denizli

Ali Şahin                                             Gaziantep

Aziz Babuşcu                                        İstanbul

Volkan Bozkır                                       İstanbul

Ahmet Hamdi Çamlı                               İstanbul

Ahmet Berat Çonkar                               İstanbul

Ceyda Bölünmez Çankırı                         İzmir

Niyazi Güneş                                        Karabük

Radiye Sezer Katırcıoğlu                        Kocaeli

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Öztürk Yılmaz                                       Ardahan

Utku Çakırözer                                     Eskişehir

Mehmet Güzelmansur                             Hatay

Ahmet Ünal Çeviköz                               İstanbul

Yunus Emre                                          İstanbul

Oğuz Kaan Salıcı                                   İstanbul

Halkların Demokratik Partisi (3)

Tulay Hatımoğulları Oruç                        Adana

Hişyar Özsoy                                        Diyarbakır

Bedia Özgökçe Ertan                             Van

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Kamil Aydın                                          Erzurum

İsmail Özdemir                                     Kayseri

İYİ PARTİ (2)

Ümit Özdağ                                          İstanbul

Aydın Adnan Sezgin                               Aydın

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Hasan Çilez                                          Amasya

Zeynep Yıldız                                       Ankara

Cemal Taşar                                         Bitlis

Ahmet Mücahit Arınç                              İstanbul

Numan Kurtulmuş                                  İstanbul

Fehmi Alpay Özalan                               İzmir

Mehmet Akif Yılmaz                               Kocaeli

Orhan Erdem                                        Konya

Hacı Ahmet Özdemir                              Konya

Ceyda Çetin Erenler                              Kütahya

Kenan Sofuoğlu                                     Sakarya

Osman Ören                                         Siirt

Nazım Maviş                                         Sinop

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Yıldırım Kaya                                        Ankara

Serkan Topal                                        Hatay

Suat Özcan                                          Muğla

Mustafa Adıgüzel                                   Ordu

Özcan Özel                                          Yalova

Ali Keven                                             Yozgat

Halkların Demokratik Partisi (3)

Mehmet Ruştu Tiryaki                            Batman

Dersim Dağ                                          Diyarbakır

Barış Atay Mengüllüoğlu                         Hatay

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Kamil Aydın                                          Erzurum

Yaşar Karadağ                                      Iğdır

İYİ PARTİ (2)

İsmail Koncuk                                       Adana

Fatih Mehmet Şeker                               İstanbul

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Ahmet Zenbilci                                      Adana

Ertunç Erkan Balta                                Artvin

Metin Yavuz                                         Aydın

Jülide İskenderoğlu                               Çanakkale

Burhan Çakır                                        Erzincan

Ahmet Uzer                                          Gaziantep

Şamil Ayrım                                         İstanbul

Hulusi Şentürk                                      İstanbul

Necip Nasır                                          İzmir

İlyas Şeker                                          Kocaeli

Tahir Akyürek                                       Konya

Recep Uncuoğlu                                    Sakarya

Hamdi Uçar                                          Zonguldak

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Hüseyin Yıldız                                      Aydın

İsmet Tokdemir                                     Hatay

Gökan Zeybek                                      İstanbul

Hasan Baltacı                                       Kastamonu

Mürsel Alban                                        Muğla

Ulaş Karasu                                         Sivas

Halkların Demokratik Partisi (3)

Mahmut Celadet Gaydalı                         Bitlis

Dilşat Canbaz Kaya                               İstanbul

Nuran İmir                                           Şırnak

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Ahmet Erbaş                                         Kütahya

Baki Şimşek                                         Mersin

İYİ PARTİ (2)

İbrahim Halil Oral                                  Ankara

Hayrettin Nuhoğlu                                 İstanbul

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Çevre Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Barış Aydın                                          Ankara

Hacı Turan                                           Ankara

Muhammet Müfit Aydın                           Bursa

Hacı Osman Akgül                                 Gümüşhane

Husret Dinç                                          Hakkâri

Eyüp Özsoy                                          İstanbul

Cengiz Demirkaya                                 Mardin

Mehmet Emin Şimşek                             Muş

Yusuf Ziya Yılmaz                                 Samsun

Mehmet Habib Soluk                              Sivas

Ahmet Akay                                          Şanlıurfa

Muhammet Balta                                   Trabzon

Abdulahat Arvas                                    Van

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Aydın Özer                                           Antalya

Mehmet Göker                                      Burdur

Erdin Bircan                                         Edirne

Murat Bakan                                         İzmir

Mahir Polat                                          İzmir

Vecdi Gündoğdu                                    Kırklareli

Halkların Demokratik Partisi (3)

Oya Ersoy                                            İstanbul

Murat Çepni                                         İzmir

Muazzez Orhan                                     Van

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Ayşe Sibel Ersoy                                   Adana

Sadir Durmaz                                       Ankara

İYİ PARTİ (2)

Tamer Akkal                                         Manisa

Metin Ergun                                         Muğla

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Arife Polat Düzgün                                Ankara

Vildan Yılmaz Gürel                               Bursa

Hacı Bayram Türkoğlu                            Hatay

Müşerref Pervin Tuba Durgut                   İstanbul

Recep Şeker                                        Karaman

İsmail Tamer                                        Kayseri

Abdullah Ağralı                                     Konya

Halil Etyemez                                       Konya

Selim Gültekin                                      Niğde

Şenel Yediyıldız                                    Ordu

Ahmet Demircan                                    Samsun

Ahmet Eşref Fakıbaba                            Şanlıurfa

Rizgin Birlik                                         Şırnak

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Burhanettin Bulut                                  Adana

Ali Şeker                                             İstanbul

Kani Beko                                            İzmir

Ali Fazıl Kasap                                     Kütahya

Neslihan Hancıoğlu                                Samsun

Ünal Demirtaş                                       Zonguldak

Halkların Demokratik Partisi (3)

Semra Güzel                                        Diyarbakır

Habip Eksik                                          Iğdır

Serpil Kemalbay Pekgözegü                    İzmir

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Ali Muhittin Taşdoğan                             Gaziantep

Sefer Aycan                                         Kahramanmaraş

İYİ PARTİ (2)

Arslan Kabukcuoğlu                               Eskişehir

Hayati Arkaz                                        İstanbul

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Abdullah Doğru                                     Adana

Yakup Taş                                            Adıyaman

Rıza Posacı                                          Aydın

Zafer Işık                                            Bursa

Salim Çivitcioğlu                                   Çankırı

Ahmet Sami Ceylan                               Çorum

Ebubekir Bal                                        Diyarbakır

Fatma Aksal                                         Edirne

Cihan Pektaş                                        Gümüşhane

Hüseyin Şanverdi                                  Hatay

Yunus Kılıç                                          Kars

Selahattin Minsolmaz                             Kırklareli

İbrahim Halil Yıldız                                Şanlıurfa

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Ayhan Barut                                         Adana

Orhan Sarıbal                                       Bursa

Okan Gaytancıoğlu                                Edirne

Bekir Başevirgen                                   Manisa

Cengiz Gökçel                                      Mersin

İlhami Özcan Aygun                               Tekirdağ

Halkların Demokratik Partisi (3)

Rıdvan Turan                                        Mersin

Nusrettin Maçin                                    Şanlıurfa

Ayşe Sürücü                                         Şanlıurfa

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Muharrem Varlı                                     Adana

Hasan Kalyoncu                                    İzmir

İYİ PARTİ (2)

Orhan Çakırlar                                      Edirne

Dursun Ataş                                         Kayseri

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Vahit Kiler                                           Bitlis

Şahin Tin                                             Denizli

Fahri Çakır                                          Düzce

Metin Bulut                                          Elâzığ

Mehmet Erdoğan                                   Gaziantep

Osman Boyraz                                      İstanbul

İffet Polat                                            İstanbul

Mehmet Cihat Sezal                               Kahramanmaraş

Mustafa Elitaş                                      Kayseri

Semra Kaplan Kıvırcık                            Manisa

Hacı Özkan                                          Mersin

Fuat Köktaş                                          Samsun

Ahmet Çolakoğlu                                   Zonguldak

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Müzeyyen Şevkin                                  Adana

Ahmet Akın                                          Balıkesir

Kazım Arslan                                        Denizli

Tacettin Bayır                                       İzmir

Tahsin Tarhan                                       Kocaeli

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu                         Manisa

Halkların Demokratik Partisi (3)

Musa Farisoğulları                                 Diyarbakır

Ali Kenanoğlu                                       İstanbul

Ömer Öcalan                                        Şanlıurfa

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Abdurrahman Başkan                             Antalya

İzzet Ulvi Yönter                                   İstanbul

İYİ PARTİ (2)

Yasin Öztürk                                        Denizli

Enez Kaplan                                         Tekirdağ

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Dilekçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (12)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (6)

Fehmi Küpçü                                        Bolu

Zülfü Demirbağ                                     Elâzığ

Canan Kalsın                                        İstanbul

Mihrimah Belma Satır                             İstanbul

Mustafa Kendirli                                    Kırşehir

Ahmet Salih Dal                                    Kilis

Cumhuriyet Halk Partisi (3)

Özcan Purçu                                        İzmir

Hüseyin Avni Aksoy                               Karabük

Metin İlhan                                           Kırşehir

Halkların Demokratik Partisi (1)

Hüda Kaya                                           İstanbul

Milliyetçi Hareket Partisi (1)

Mehmet Taytak                                     Afyonkarahisar

İYİ PARTİ (1)

Aytun Çıray                                          İzmir

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (30)

Adı-Soyadı                                           Seçim Çevresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (15)

Ekrem Çelebi                                        Ağrı

İbrahim Aydın                                       Antalya

Bekir Kuvvet Erim                                 Aydın

Nilgün Ök                                            Denizli

Ayşe Keşir                                           Düzce

İbrahim Aydemir                                    Erzurum

Abdullah Nejat Koçer                             Gaziantep

Cemal Öztürk                                       Giresun

Süreyya Sadi Bilgiç                               Isparta

Şirin Ünal                                            İstanbul

Yaşar Kırkpınar                                     İzmir

Sami Çakır                                           Kocaeli

Uğur Aydemir                                       Manisa

Salih Cora                                           Trabzon

İsmail Güneş                                        Uşak

Cumhuriyet Halk Partisi (7)

Bülent Kuşoğlu                                      Ankara

Cavit Arı                                              Antalya

Mehmet Bekaroğlu                                 İstanbul

Emine Gülizar Emecan                           İstanbul

Kamil Okyay Sındır                                İzmir

Abdüllatif Şener                                    Konya

Süleyman Girgin                                   Muğla

Halkların Demokratik Partisi (3)

Garo Paylan                                         Diyarbakır

Erol Katırcıoğlu                                     İstanbul

Hüseyin Kaçmaz                                    Şırnak

Milliyetçi Hareket Partisi (3)

İsmail Faruk Aksu                                 İstanbul

Mustafa Baki Ersoy                               Kayseri

Mustafa Kalaycı                                    Konya

İYİ PARTİ (2)

Durmuş Yılmaz                                      Ankara

İsmail Tatlıoğlu                                     Bursa

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Ne kadar güzel değil mi, herkes kabul ediyor. Hep böyle çalışalım bundan sonra.

Diğer listeyi okutuyorum:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (35)

Adı-Soyadı                                           Seçim Bölgesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (17)

Tamer Dağlı                                         Adana

Nevzat Ceylan                                      Ankara

Kemal Çelik                                         Antalya

Mustafa Savaş                                      Aydın

Yavuz Subaşı                                        Balıkesir

Mustafa Esgin                                       Bursa

Ahmet Kılıç                                          Bursa

Nevzat Şatıroğlu                                   İstanbul

Cumhur Ünal                                        Karabük

Selman Oğuzhan Eser                            Karaman

Ahmet Tan                                           Kütahya

Metin Gündoğdu                                    Ordu

Ergün Taşcı                                          Ordu

Mücahit Durmuşoğlu                              Osmaniye

Osman Nuri Gülaçar                              Van

İrfan Kartal                                          Van

Polat Türkmen                                      Zonguldak

Cumhuriyet Halk Partisi (8)

Orhan Sümer                                        Adana

Mustafa Tuncer                                     Amasya

Sevda Erdan Kılıç                                  İzmir

Atila Sertel                                          İzmir

Baha Ünlü                                            Osmaniye

Kemal Zeybek                                       Samsun

Ahmet Kaya                                          Trabzon

Deniz Yavuzyılmaz                                Zonguldak

Halkların Demokratik Partisi (4)

Kemal Peköz                                        Adana

Salihe Aydeniz                                      Diyarbakır

Sait Dede                                            Hakkâri

Murat Sarısaç                                       Van

Milliyetçi Hareket Partisi (3)

Mevlüt Karakaya                                   Ankara

Lütfi Kaşıkçı                                         Hatay

Esin Kara                                             Konya

İYİ PARTİ (3)

Şenol Bal                                             Ankara

Ümit Dikbayır                                       Sakarya

Bedri Yaşar                                          Samsun

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Bölgesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

İbrahim Yurdunuseven                            Afyonkarahisar

Emrullah İşler                                       Ankara

Atay Uslu                                             Antalya

Pakize Mutlu Aydemir                            Balıkesir

Ziver Özdemir                                       Batman

Hakan Çavuşoğlu                                  Bursa

Erol Kavuncu                                        Çorum

Oya Eronat                                          Diyarbakır

Hüseyin Yayman                                   Hatay

Halis Dalkılıç                                        İstanbul

Leyla Şahin Usta                                   Konya

Hakan Kahtalı                                       Malatya

Meliha Akyol                                        Yalova

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Ali Haydar Hakverdi                               Ankara

Servet Ünsal                                        Ankara

İrfan Kaplan                                         Gaziantep

Mahmut Tanal                                       İstanbul

Mustafa Sezgin Tanrıkulu                        İstanbul

Aziz Aydınlık                                        Şanlıurfa

Halkların Demokratik Partisi (3)

Ömer Faruk Gergerlioğlu                        Kocaeli

Ebrü Günay                                          Mardin

Meral Danış Beştaş                                Siirt

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Metin Nurullah Sazak                             Eskişehir

Memet Bülent Karataş                            İstanbul

İYİ PARTİ (2)

Ümit Beyaz                                          İstanbul

Fahrettin Yokuş                                    Konya

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Bölgesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Muhammed Fatih Toprak                         Adıyaman

Süleyman Karaman                                Erzincan

Zehra Taşkesenlioğlu                             Erzurum

Mustafa Demir                                      İstanbul

Markar Eseyan                                      İstanbul

Erkan Kandemir                                    İstanbul

Zafer Sırakaya                                      İstanbul

Mustafa Yeneroğlu                                 İstanbul

İsmail Emrah Karayel                             Kayseri

Ziya Altunyaldız                                    Konya

Selman Özboyacı                                  Konya

Muhammed Avcı                                    Rize

Mehmet Kasım Gülpınar                          Şanlıurfa

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Fikret Şahin                                         Balıkesir

Özgür Karabat                                      İstanbul

Sibel Özdemir                                       İstanbul

Türabi Kayan                                        Kırklareli

Burak Erbay                                         Muğla

Özkan Yalım                                         Uşak

Halkların Demokratik Partisi (3)

Feleknas Uca                                       Batman

Zeynel Özen                                         İstanbul

Tuma Çelik                                          Mardin

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Cemal Çetin                                         İstanbul

Arzu Erdem                                          İstanbul

İYİ PARTİ (2)

İmam Hüseyin Filiz                                Gaziantep

Aylin Cesur                                          Isparta

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (26)

Adı-Soyadı                                           Seçim Bölgesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (13)

Jülide Sarıeroğlu                                   Adana

Arzu Aydın                                           Bolu

Derya Bakbak                                       Gaziantep

Sabahat Özgürsoy Çelik                         Hatay

Fatih Süleyman Denizolgun                     İstanbul

İmran Kılıç                                           Kahramanmaraş

Habibe Öçal                                         Kahramanmaraş

Hülya Nergis                                        Kayseri

Yelda Erol Gökcan                                 Muğla

Semiha Ekinci                                      Sivas

Zemzem Gülender Açenal                        Şanlıurfa

Çiğdem Koncagül                                  Tekirdağ

Bahar Ayvazoğlu                                   Trabzon

Cumhuriyet Halk Partisi (6)

Gamze Taşcıer                                      Ankara

Jale Nur Süllü                                      Eskişehir

Necati Tığlı                                          Giresun

Suzan Şahin                                         Hatay

Saliha Sera Kadıgil Sütlü                        İstanbul

Candan Yüceer                                     Tekirdağ

Halkların Demokratik Partisi (3)

Dirayet Dilan Taşdemir                           Ağrı

Filiz Kerestecioğlu Demir                        Ankara

Züleyha Gülüm                                      İstanbul

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Nevin Taşlıçay                                      Ankara

Arzu Erdem                                          İstanbul

İYİ PARTİ (2)

Tuba Vural Çokal                                  Antalya

Muhammet Naci Cinisli                           Erzurum

BAŞKAN – Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer listeyi okutuyorum:

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sayısı (17)

Adı-Soyadı                                           Seçim Bölgesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (8)

Adil Çelik                                            Balıkesir

Fetani Battal                                        Bayburt

Selami Altınok                                      Erzurum

Serkan Bayram                                     İstanbul

Murat Baybatur                                     Manisa

Ali Cumhur Taşkın                                 Mersin

Adnan Günnar                                       Trabzon

Mehmet Altay                                       Uşak

Cumhuriyet Halk Partisi (4)

Yüksel Özkan                                       Bursa

Yüksel Mansur Kılınç                             İstanbul

Bedri Serter                                         İzmir

İsmail Atakan Ünver                              Karaman

Halkların Demokratik Partisi (2)

Adnan Selçuk Mızraklı                            Diyarbakır

Şevin Coşkun                                       Muş

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Mustafa Hidayet Vahapoğlu                     Bursa

Tamer Osmanağaoğlu                             İzmir

İYİ PARTİ (1)

Behiç Çelik                                          Mersin

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Böylece komisyon üyeliklerine seçimler tamamlanmıştır.

Bütün komisyon üyelerini tebrik ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum.

Sayın milletvekilleri, komisyonlar toplanarak İç Tüzük’ün 24’üncü maddesine göre görev dağılımı yapacaklardır; başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtipleri aralarından seçecektir. Bu sebeple komisyon üyeleri bugün saat 16.00 ve 17.00’de, şimdi okutacağım plana göre belirtilen salonlarda toplanacaklardır. Ayrıca komisyonların toplantı yer ve saatleri plazma ekranda da yansıyacaktır.

Şimdi okutuyorum:

Çevre Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası alt zemin 2 numaralı salon, 16/7/2018 saat 16.00; Adalet Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 4’üncü kat 9 numaralı salon, 16/7/2018 saat 16.00; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 3’üncü kat 5 numaralı salon, 16/7/2018 saat 16.00; İçişleri Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 3’üncü kat 6 numaralı salon, 16/7/2018 saat 16.00; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 4’üncü kat 8 numaralı salon, 16/7/2018 saat 16.00; Millî Savunma Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 1’inci kat 3 numaralı salon, 16/7/2018 saat 16.00; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 1’inci kat 4 numaralı salon, 16/7/2018 saat 16.00; Plan ve Bütçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu salonu Ana Bina 1’inci kat, 16/7/2018 saat 16.00; Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, KİT Toplantı salonu Ana Bina 2’nci kat, 16/7/2018 saat 17.00; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası alt zemin 1 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00; Anayasa Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 1’inci kat 4 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00; Dışişleri Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 4’üncü kat 9 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00; Dilekçe Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 4’üncü kat 7 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00; Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası alt zemin 2 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 4’üncü kat 8 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 3’üncü kat 5 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 1’inci kat 3 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Yeni Halkla İlişkiler Binası 3’üncü kat 6 numaralı salon, 16/7/2018 saat 17.00.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özel.

III.- AÇIKLAMALAR (Devam)

23.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, komisyonlardaki görev dağılımında milletin beklediği uzlaşı kültürünü hayata geçirmenin gereğine ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkanım, biraz önce, herkes birlikte oy verince “Bu güzel, keşke böyle olsa.” dediniz ya, aslında onun bazı yolları var; birlikte çalışmak, ortak akıl aramak ve uzlaşı. Şimdi komisyonlara seçilen üyelerimiz saat 16.00 ve 17.00’de salonlara gidecekler ve görev dağılımı yapacaklar. Malumunuz üzere, başkan, başkan vekili, sözcü ve yazman üye seçecekler. Bu noktada, geçmiş dönemde olduğu gibi iktidar partisi “Bunların hepsi bizden olsun.” mu diyecek ya da iktidar partisi “Burada başkan bizden olsun, başkan vekili bir muhalefet partisinden, sözcü bir diğer muhalefet partisinden olsun, ortak akılla çalışalım.” mı diyecek? İşte, mesele, hani bu ilk başta olan bu birlik ve beraberlik sonra kendini aratır hâle geliyor ya, bunun aleyhindeki ilk adımlar bu komisyon seçiminden başlıyor. Bu konuda geçmişteki olumsuz deneyimimizin ve geleceğe ait olarak -bu bir iş birliği değil ama- ortak aklı birlikte aramak için milletin bizden beklediği uzlaşı kültürünü hayata geçirme gereğinin altını çiziyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Tabii, komisyonlar kendi aralarında görev bölümü yapacaklardır. O sürece takdir edersiniz ki bizim müdahalemiz söz konusu olamaz. Ümit ederim ahenkli bir görev bölümü yapmış olurlar.

Sayın Muş…

24.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, komisyonların Başkanlık Divanını ne şekilde oluşturacaklarının TBMM İçüzüğü’nde belli olduğuna ilişkin açıklaması

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkanım, siz ifade ettikten sonra aslında ben söz talebimi geri çekmiştim ama…

Komisyonların ne şekilde başkan ve başkanlık divanını belirleyeceği, ilgili tüzüğümüzde bellidir. Dolasıyla oradaki komisyon üyeleri kendi aralarında bunu seçeceklerdir, belirleyeceklerdir. Bizim buradan motamot bir talimat vermek gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Takdir, komisyon üyelerinindir.

Ben bu seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Seçilecek komisyon başkanlarımıza da şimdiden muvaffakiyetler diliyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, gündemimizde yer alan konuları görüşmek üzere 17 Temmuz 2018 Salı (yarın) saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.36