TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

127’nci Birleşim

18 Ağustos 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on dört oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı;

Başkanlık Divanı olarak Van ve Elâzığ’da meydana gelen terör saldırılarını lanetlediklerine ve şehitlere Allah’tan rahmet dilediklerine,

Bitlis’te bir patlama sonucunda şehit olan 3 askere Allah’tan rahmet dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine,

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın ilinin Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde yaşanan sel felaketine,

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, gözaltı ve tutuklamalar sırasında yaşanan ihlallere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, FET֒nün ihanet eylemlerinin PKK’ya, PKK’nın ihanetinin FET֒ye hizmet ettiğine ve Van ile Bitlis’te hain FETÖ-PKK saldırılarında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine,

 

 

 

 

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Elâzığ, Bitlis, Van ve Diyarbakır’daki terör saldırılarında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine ve Hükûmetin işsizliğin önlenmesi konusunda acil önlemler alması gerektiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugünkü terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve AKP’nin Türkiye tarımını yönetemediğine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, darbe bahanesiyle okulların imam- hatipleştirilmesiyle yıllardır eğitime vurulan darbelere bir yenisinin daha ekleneceğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde yaşanan sorunlara,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmadığı için Sivas’ta çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlere ve desteklemeleri tapu sahiplerinin değil gerçek üreticinin alması gerektiğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Van, Elâzığ ve Bitlis’te gerçekleştirilen menfur terör saldırılarını şiddetle kınadığına, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm siyasi partilerin bu konuda tek ses, tek yürek olduklarını tüm dünyaya duyurması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Van, Elâzığ ve Bitlis’te hain terör saldırılarında şehit düşenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve gelir uzmanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, hain terör saldırılarını kınadığına, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, giyim, bilgisayar, el sanatları, makine nakışları, halk oyunları gibi branşlarda uygulamalı meslek eğitimi veren kadrosuz usta öğreticilere kadro verilmemesinin sebebini öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Van, Hakkâri, Elâzığ ve Bitlis’te teröre kurban gidenlere rahmet dilediğine ve ülkeyi yönetemeyen, istifa etmesi gerektiğini bile anlamayan bir Hükûmetle karşı karşıya olunduğuna,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, beden eğitimi dersleri kapsamında okullarda yüzme eğitiminin ve pratiğinin verilmesinin düşünülmesi gerektiğine ve şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine,

 

 

 

 

 

Kahramanmarş Milletvekili İmran Kılıç, hain terör saldırılarını kınadığına, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine ve17-25 Ağustos İbni Sina Haftası’na,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, terörü lanetlediğine, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Hükûmete, emeklilere Kurban Bayramı’nda ikramiye vermesi ve promosyonlarla ilgili beklentilerini sonuçlandırması çağrısında bulunduğuna,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, AKP Hükûmetinin Meclisin verdiği tüm desteğe rağmen terör ve şiddetle mücadelede son derece başarısız olduğuna ve OHAL uygulamaları kapsamında hiçbir suçu olmayan, hakkında somut delil olmayan bazı insanların da gözaltına alındığına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Hükûmete, kapatılan okullardaki öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları, malum cemaat yapılanmasıyla ilişkisi olmayan akademisyen ve idari personel hakkında adil bir soruşturma yürütülerek görevlerine dönmeleri konusunda gereğinin en kısa sürede yapılması çağrısında bulunduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Van, Elâzığ ve Bitlis’te yaşanan terör olaylarında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine, terör saldırılarına karşı önleyici tedbirler ile teknolojik imkânların bir an önce seferber edilmesi ve FET֒yle mücadele edilirken PKK’nın ihmal edilmemesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, son bir hafta içerisinde Mardin Kızıltepe, Diyarbakır Sur, Van ve Elâzığ merkezde meydana gelen saldırıları kınadığına ve yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve demokrasi olmadan barışın mümkün olmayacağını vurgulamak istediğine,  

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Van, Elâzığ ve Bitlis’te yaşanan terör olaylarında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan olağanüstü hâl kararının sadece FETÖ terör örgütüyle değil bütün terör örgütleriyle mücadeleyi de beraberinde getirdiğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Diyarbakır, Van, Elâzığ, Bitlis ve Mardin Kızıltepe’de yaşanan terör olaylarında hayatını kaybedenlere Alla’tan rahmet dilediğine ve Hükûmetin son günlerde yaşanan bu olaylarla ilgili derhâl bilgi vermesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 21 milletvekilinin, hemşirelerin sorunlarının (10/303),

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 24 milletvekilinin, Tokat'ta HES projelerinin yol açtığı sorunların (10/304),

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve 27 milletvekilinin, İşsizlik Sigortası Fonu'nun daha etkin kullanılmasının sağlanabilmesi amacıyla yapılması gerekenlerin (10/305),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 30/6/2016 tarih ve 1791 sayıyla Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafından, terör örgütlerinin ülkemizdeki finansal faaliyetlerinin araştırılarak terörizmin finansmanının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin,

HDP Grubunun, 16/8/2016 tarihinde, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel tarafından, 11 Ocak 2016 tarihinde “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlığıyla yayınlanan bildirinin ardından çok sayıda akademisyenin maruz kaldığı işten çıkarma, görevden uzaklaştırma, adli ve idari soruşturma ile gözaltı ve tutuklama uygulamalarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2665 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 18/8/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından, son dönemde yüzlerce yurttaşımızın ve güvenlik personelimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırılarına zemin oluşturan yanlış politikaların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (772 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 18 Ağustos 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/750) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 411), görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.  

2’nci sırasında yer alan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/373) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 88), Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan Senatosu üyeleri ve Millî Meclis milletvekillerinden oluşan heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Elâzığ merkez, Diyarbakır Bismil ve Van merkezde meydana gelen olaylara ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 19 Ağustos 2016 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 05.01’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ               Ali Haydar HAKVERDİ                 Elif Doğan TÜRKMEN

                             Bolu                                      Ankara                                              Adana

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye