TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

126’ncı Birleşim

17 Ağustos 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on iki oturum yaptı.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar,

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir,

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17’nci yıl dönümüne;

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Adana’da mısır üreticilerinin problemlerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak ülkemizde deprem gibi bir felaketin bir daha yaşanmamasını dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kapatılan askerî okul öğrencileri ile kamu kuruluşlarında işten el çektirilenlerden çok sayıda müracaat aldıklarına ve mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin atık suyunun Boğazköy Barajı’na aktığına ve bu sorunun ivedilikle çözümlenmesini talep ettiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, müttefiklerimizden demokrasiye sahip çıkarak FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünü lanetlemeleri ve Türk milletinin, halkının ve demokrasisinin yanında olduklarını göstermelerini beklediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17’nci yıl dönümüne, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra orduyla ilgili yapılan kurumsal değişiklikleri kaygıyla izlediklerine,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17’nci yıl dönümüne ve depremde hayatını kaybeden eski milletvekili Alaattin Kurt’u saygı ve rahmetle andığına,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Akdeniz Üniversitesinde bir öğrenci grubunun burs ve kredilerinin kesilmesinin nedenini öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, 15 Temmuzda yaşanan darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar sürecinin sağlıklı yürütülmesi için akılcı bir yaklaşımın hâkim kılınması, hukuk kuralları dışına çıkılmaması konusunda uyarılarını yinelediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17’nci yıl dönümüne ve Şanlıurfa ve ilçelerinde sürekli yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17’nci yıl dönümüne;

Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, iktidarın uyguladığı yanlış politikalardan dolayı Muğla’da turizm sektöründe yaşanan sorunlara,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas’ın ilçelerinde yeterli uzman doktor olmadığı için yaşanan sorunlara ve bu konuya acilen bir çözüm bulunmasını talep ettiğine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kızılırmak üzerindeki tarihî Şahruh Köprüsü’nün durumuna,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, FETÖ terör örgütünün devlet içindeki yapılanmasına yönelik mücadelenin hukuk düzeni içinde yapılmasını istediğine,

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, darbe girişimi sırasında yaralanan tüm vatandaşlara gazilik unvanının ve haklarının verileceği düzenlemeye terörle mücadelede yaralananların da dâhil edilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17’nci yıl dönümüne, basını susturarak temin edilmeye çalışılan huzur ve güvenlik ortamının suni olacağına ve Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının doğru bir karar olmadığı kanaatinde olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17’nci yıl dönümüne, Özgür Gündem gazetesinin kapatılması ve binasının basılmasına, çalışanların, editörlerin darp edilerek gözaltına alınmasına ve bu baskıyı şiddetle kınadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 21 milletvekilinin, ihracatta yaşanan düşüşün nedenlerinin, ihracatın arttırılmasına yönelik alınacak tedbirlerin ve uygulanması gerekli yapısal reformların (10/300),

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 21 milletvekilinin, dâhilde işleme rejiminin uygulamasının yol açtığı sorunların ve alternatif bir sistemin (10/301),

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 milletvekilinin, kamu özel ortaklığı hastanelerinin maddi ve manevi maliyetlerinin (10/302),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 8/8/2016 tarihinde, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, 22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Ceylânpınar ilçesinde meydana gelen saldırıda 2 kamu görevlisinin yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili hakikatlerin açığa çıkarılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2580 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 17 Ağustos 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da uygulanan politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/219) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin 17 Ağustos 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ceylânpınar’da hayatını kaybeden 2 polisin isimlerinin Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasında terör örgütü elebaşının açıklamalarını referans göstermesine müdahale edilmesi gerektiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 40 binden fazla insanın hayatının katledilmesine sebebiyet veren kişilerin sözcülüğünü yapmanın hiçbir milletvekilinin hakkı ve haddi olmadığına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, verdikleri araştırma önergesinin kabul edilerek Ceylânpınar ilçesinde meydana gelen saldırıda 2 polisin yaşamını yitirmesi olayının açığa çıkarılmasını talep ettiğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve CHP grup önerisinin aleyhinde oy kullanacaklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/750) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 411), görüşmelerine devam edilerek 13’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/373) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 88), Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 18 Ağustos 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.14’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

             Ali Haydar HAKVERDİ              Fehmi KÜPÇÜ                         Elif Doğan TÜRKMEN

                           Ankara                                      Bolu                                                Adana

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye