TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

125’inci Birleşim

16 Ağustos 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Berlin utanç duvarının yapılışına,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve yaşananlara,

İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, kadın şehitler ve gazilere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de patates üreticilerinin yaşadığı sorunlara,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunun 15’inci yıl dönümüne,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AİHM’in FETÖ darbe teşebbüsü yargılaması hakkında vereceği yanlı kararların yok hükmünde sayılacağına,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 13 Ağustos Cumartesi günü Bartın’da meydana gelen sel afetine,

İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Parlamentonun bir an önce devlet kadrolarında liyakati oluşturacak bir politik birlikteliği sağlaması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istediğine, Bursa’daki siyah incir üreticisinin sorunlarına ve cumhuriyeti beğenmeyen zihniyetin cumhuriyetin ürettiği değerleri satmaya devam ettiğine,

 

 

 

 

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunun 15’inci yıl dönümüne,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 17 Ağustos Gölcük depreminin 17’nci yıl dönümüne ve olası şiddetli bir depreme hazırlık konusunda pek bir ilerleme kaydedilemediğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Yavuz Sultan Selim köprüsüne barışın, kardeşliğin, dostluğun, insan haklarının, laikliğin ve demokrasinin bir ifadesi olarak “Hacı Bektaş Veli” isminin verilmesini talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinin başladığına ve Hacı Bektaş Veli’yi saygıyla andığına,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kapatılan askerî liselerdeki öğrencilerin Anadolu ya da fen liselerinde öğrenim görebilmeleri için bir an önce somut adım atılması gerektiğine,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, el sanatları erbablarının gelişimleri, katma değeri yüksek ürünleri üreterek yönlendirilmeleri için devlet eliyle teşvik, tasarım, inovasyon ve benzeri çalışmaların acilen yapılması gerektiğine,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli’nin her bölgesinde enerji hatlarının kullanım süresinin dolması nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin yol açtığı sorunlara,

İzmir Milletvekili Ali Yiğit, kamu görevlisi olmanın yolunun cemaatler ve tarikatlar aracılığıyla yapıldığına dair duyumlar alındığına ve Hükûmeti bu konuda duyarlı olmaya çağırdığına,

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde PKK tarafından taciz, tehdit, yaralama ve öldürme eylemlerinin yıllardır devam ettiğine ve PKK’yla mücadelenin FET֒yle mücadele kararlılığında sürdürülmesinin zorunlu olduğuna,

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 15 Temmuzun milletin yeniden şahlanışına vesile olduğuna, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunun 15’inci yıl dönümüne ve olimpiyat 2’ncisi olan güreşçi Rıza Kayaalp’e millet adına teşekkür ettiğine,

 

 

 

 

 

 

 

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, olağanüstü hâlle birlikte gözaltı süresinin uzatılması nedeniyle savcıların ve emniyet yetkililerinin keyfî uygulamalarının söz konusu olduğuna, “darbecilerle mücadele” adı altında aslında HDP, DBP yöneticileriyle mücadele edildiğine ve gazeteciler üzerinde de büyük bir baskı olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Kürt illeri” ve benzeri ifadeleri şiddetle reddettiklerine, FET֒yle mücadelenin OHAL döneminin ötesine geçen düzenlemeleri ihtiva ettiğine, askerî okulları kapatmanın darbeyle ve terörle mücadelede işlevsiz olduğuna ve öğrenci alımında yeni ve objektif bir sınav yöntemi geliştirilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, bürokrasinin 15 Temmuzdan çok ders almadığı yönünde çeşitli uygulamalara tanık olunduğuna, Adana’nın Pozantı ilçesinde Atatürk’ün Pozantı’ya gelişiyle ilgili yapılan kutlamalarda ilçe kaymakamının Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’e yönelik saygısız, yaralayıcı ve kaba tutumunun millî iradeye saygısızlık olduğuna ve Hükûmetten bu konuda bir açıklama istediğine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır’da trafik denetleme görevini yapan polis memurlarına karşı bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda şehit olanlar ile şehit edilen AK PARTİ Şırnak Beytüşşebap İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman’a Allah’tan rahmet dilediğine ve Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı;

Demokrasi şehitlerine Allah’tan rahmet dilediğine,

Yaşanan sel felaketi nedeniyle Başkanlık Divanı olarak Bartın halkına geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına,

Türkiye’de “Kürt illeri” şeklinde bir tanımlama olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de 29-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kuzey Koreli Mülteciler ve İnsan Hakları Uluslararası Parlamenterler Koalisyonu 13’üncü Genel Kurul Toplantısı’na katılması Genel Kurulun 2/8/2016 tarihli 121'inci Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının (10/297),

Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının (10/298),

Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 19 milletvekilinin, Eğirdir Gölü’nün tabii hâli ve zenginliklerinin korunması için yapılması gerekenlerin (10/299),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun,

Dilekçe Komisyonunun,

Adalet Komisyonunun,

Anayasa Komisyonunun

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonun,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmelerine dair taleplerinin uygun görüldüğüne ilişkin tezkereleri kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 26/7/2016 tarihinde, Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan ve arkadaşları tarafından, cezaevlerinde süregelen ve özellikle OHAL kararıyla ciddi boyutlara ulaşan hak ihlallerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2500 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 16 Ağustos 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

 

 

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1’inci sırasına, yine bu kısımda bulunan 88 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ise yine bu kısmın 2’nci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Siirt Milletvekili Besime Konca, Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, (2/1240) esas numaralı Karayolları Trafik Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/750) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 411), görüşmelerine başlanarak birinci bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 17 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.39’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ               Ali Haydar HAKVERDİ                          Sema KIRCI

                             Bolu                                      Ankara                                            Balıkesir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye