TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

122’nci Birleşim

3 Ağustos 2016 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, OHAL mağdurlarına,

Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, 5 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, üzüm üreticilerinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısının değiştirilmesini üzüntüyle karşıladığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Bilal Erdoğan’la ilgili kara para aklama soruşturması konusunda kamuoyunun acilen bilgilendirilmesi gerektiğine,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, suçları sabit olmamasına karşın gazetelerin ve İnternet sitelerinin kapatılmasının, sahipleri ile basın emekçilerinin geçim kaynaklarının ellerinden alınmasının önüne geçilmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, darbeye karışan FETÖ terör örgütü mensuplarının bir yana bırakılarak muhaliflere karşı bir cadı avı başlatıldığına,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi tedbirler alınması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hükûmetin özür dilemesi ve istifa etmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, OHAL nedeniyle çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin ne zaman Meclisin onayına sunulacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, OHAL fırsatçılığıyla başlatılan cadı avının FETÖ terör örgütüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan sosyal demokratları, devrimci gençleri, sanatçıları, akademisyenleri hedef aldığına ve buna derhâl son verilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Gazi Ünirversitesi Rektörlüğüne atanan Ali Gür’le ilgili iddialara,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, 25 yaş üstündeki milyonlarca işsizin zorunlu genel sağlık sigortası borçlarının hâlen devam ettiğine ve bu soruna çözüm bulunması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, mevcut iktidarın Avrupa Birliği sürecindeki tutarsız duruşuna ve Avrupa Birliği kazanımlarından uzaklaşılan bir süreçte olduğumuza,

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, MİT’in darbe girişimi gününe kadar FET֒ye göz yumduğuna ve şu anda iktidarı kandıran başka cemaat örgütlerinin olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, 2010 KPSS sınavıyla kamuya yerleşen devlet memurlarının akıbetinin ne olacağını öğrenmek istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ilindeki kiraz üreticilerinin sorunlarına,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Millî Eğitim Bakanlığının üç yıl önce çıkardığı bir yönetmelikle belli cemaatlere mensup liselerdeki son sınıf öğrencilerinin yurt dışına gönderilip bir yıl sonra sınavsız üniversitelere yerleştirildiklerine ve bu fırsat eşitsizliğine karşı bir önlem alınıp alınmadığını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bir taraftan FET֒yle mücadele edilirken diğer taraftan PKK’nın saldırılarının devam ettiğine, terörle mücadelenin millî bir dava olduğunun unutulmaması gerektiğine ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen hususlardan birinin de istihbarat zafiyeti olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP Hükûmeti tarafından bölge halkının görüşü alınmadan dayatılan Cizre ve Yüksekova’nın il, Hakkâri ve Şırnak’ın ilçe olması karar sürecini kınadığına ve doğru bulmadığına, 3 Ağustos Şengal’de Ezidi halkına yönelik katliamın 2’nci yıl dönümüne ve Ezidilere yönelik bu katliamın soykırım olarak tanımlamasını talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 667 no.lu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görevli olan çok sayıda oyuncu ve yönetmenin açığa alınmalarına ve bu tiyatro sanatçılarını bu şekilde yaftalamanın darbeye ve darbecilere karşı oluşan toplumsal mutabakatı yaralayacak bir davranış biçimi olduğuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 15 Temmuzun Türkiye tarihi için bir milat olduğuna, meydanlarda demokrasi nöbetinde olanları selamladığına, hem darbeci teröristlerin karşısında hem PKK karşısında şehit düşenlere Allah’tan rahmet dilediğine, darbecilerle çok net, çok somut mücadele etmek istediklerine ve yapılan işlemlerde bir hata varsa mutlaka revize edileceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, iki yıl önce Şengal’de Ezidi halkına yönelik  yapılan katliamı kınadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 21 milletvekilinin, turizmde yaşanan sorunların (10/289),

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 24 milletvekilinin, Türkiye'de atık yağların neden olduğu su ve çevre kirliliğinin boyutlarının (10/290),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, sahte içki üretimi ve satışı ile bu nedenle meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının (10/291),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 26/7/2016 tarihinde Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan ve arkadaşları tarafından, cezaevlerinde süregelen ve özellikle OHAL kararıyla ciddi boyutlara ulaşan hak ihlallerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2500 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 3 Ağustos 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, cezaevlerinde işkence olduğu iddialarının Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İnceleme Alt Komisyonu tarafından araştırılması gerektiğine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde durumun çok vahim olduğuna ve OHAL’den dolayı işkencenin meşrulaştırılamayacağına, tutukluların haklarının göz ardı edilemeyeceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1310) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 409) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP Hükûmeti tarafından “paralel devlet yapılanması” adı altında bütün toplumsal kesimlere yöneltilmiş olan gözaltı ve tutuklama furyasını kınadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kâtip Üyelerin oylamalardaki tutumuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bazı maddelerini olumlu bulmalarına rağmen 409 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne ret oyu vereceklerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu tip düzenlemelerle ilgili bir kamu spotu hazırlanarak vatandaşların bilgilendirilmesinin olumlu olacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 409 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığının, 28/12/2015 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, 28/1/2016 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale edilen (2/571) esas numaralı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve arkadaşları tarafından verilmiş olan, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, İç Tüzük’ün 34'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Başkanlıkça talebin yerine getirildiği açıklandı.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 4/8/2016 Perşembe günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğüne ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 9 Ağustos 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 23.57’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                        Zihni AÇBA    

                         Osmaniye                                                                                          Sakarya        

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                            İshak GAZEL

                          Nevşehir                                                                                          Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye