TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

121’inci Birleşim

2 Ağustos 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Ezidi kadınların yaşadığı sorunlara,

Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, 15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL’e,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, millet demokrasi nöbeti tutarken yapılan antidemokratik uygulamalara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, millî egemenliğe dayalı demokratik anayasanın, millî birlik ve beraberliğin anayasal metne dökülmesiyle yapılacağına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Cumhurbaşkanını ve Hükûmeti idam cezası konusunda daha duyarlı olmaya davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, olağanüstü hâlin gerekli kılmadığı konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarılmasının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, askerî okullarda öğrenci olan ve kalkışmada yer almayan, mezuniyetine kısa bir süre kalan onca öğrencinin ciddi mağduriyet yaşadığına, açığa alma ve tutuklamaların çok hassas yapılması ve mağduriyetlere yol açılmaması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 30 Ağustos 1922 tarihinin, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin kazanıldığı, topraklarımızın işgalcilerden geri alındığı bir tarih olduğuna ve Zafer Bayramı’nı kutlamak için meydanları coşkuyla dolduracaklarına,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğine, bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasının, masum insanların mağdur edilmemesinin en büyük temennisi olduğuna ve FET֒yle bağlantısı tespit edilen siyasiler olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kapatılan askerî okullar ile kışlaların arazilerinin korunması gerektiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlanmayacağı kararına şiddetle karşı çıktığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Bingöl’de şehit düşen polislere Allah’tan rahmet dilediğine, Fethullah cemaatinin 2010 yılında KPSS sorularını çalıp yakınlarına vermesiyle ilgili soruşturmanın yıllarca sümen altı edildiğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ifadelerine,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden el çektirilenlerin durumuna,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, OHAL ilanı sonrasında FETÖ örgütüyle ilişkili olduğu gerekçesiyle okul, üniversite ve bazı iş yerlerinin kapatıldığına ancak bu okul ve iş yerlerinde çalışanların özlük hakları ve geleceklerinin düşünülmediğine ve mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini talep ettiğine,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, darbe girişimi sonrasında siyasiler ve yöneticiler hiçbir bedel ödemezken öğretmenlerin, memurların ve akademisyenlerin neyin bedelini ödediğini öğrenmek istediğine,

Ordu Milletvekili Seyit Torun, askerî kışlaların şehir dışına taşınmasının son derece olumlu bir karar olduğuna ancak askerî alanların rant alanı olarak değil demokrasi ve özgürlük alanları olarak değerlendirilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 30 Ağustos tarihinin, bir milletin makûs talihini yenerek ulus olma bilinciyle emperyalizmi Anadolu topraklarında hezimete uğrattığı tarih olduğuna,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, darbe önlenmiş olsa da ekonomik sonuçlarının ağır olduğuna ve tarım sektörünün yaşadığı sıkıntıları aşmak için ihracat imkânlarını artıran, teşvik sistemini geliştiren ek önlemlerin alınması gerektiğine,

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, açıklamasının 30 Ağustos törenlerinin yapılması veya yapılmamasıyla ilgili olmadığına, törenlerde askerî araçların gösteri yapmayacağına yönelik olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, olağanüstü hâli yasal olarak inşa etmeden fiilî olarak uygulayan Hükûmetin bugün aynı uygulamaları Kürt illerinde bir sıkıyönetim tarzına çevirdiğine ve haksız ve hukuksuz yaşanan bu uygulamalara bir an önce son verilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 milletvekilinin, koruma altındaki alanlarda oluşan daralma ve tahribatın boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/286),

Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 24 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/287),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, belediye başkanlarının mal varlıklarının ve mal varlıklarında usulsüz artış olup olmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/288),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir heyetin, 29-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti’nin başkenti Seul’de düzenlenecek olan Kuzey Koreli Mülteciler ve İnsan Hakları Uluslararası Parlamenterler Koalisyonu 13’üncü Genel Kurul Toplantısı’na katılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.  

 

Başbakanlığın, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekât ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Hükûmet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi (3/807) Genel Kurulun bilgisine sunularak yapılan görüşmelerinden sonra kabul edildi.

 

 

 

 

 

HDP Grubunun, 29/7/2016 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve Mardin Milletvekili Ali Atalan ve arkadaşları tarafından, Ezidi inancına sahip toplum kültürünün ve kimliğinin korunması ve tarih boyunca maruz kaldıkları zulüm ve şiddet politikalarının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2521 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 2 Ağustos 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurul gündeminin yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 409 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1’inci sırasına alınmasına; Genel Kurulun 2, 9, 16 ve 23 Ağustos 2016 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 3, 10, 17, 24 ve 31 Ağustos 2016 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 4 Ağustos 2016 Perşembe günkü birleşiminde 406 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine; 409 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Mardin Milletvekili Ali Atalan, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, (2/1167) esas numaralı 2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, intihar eden Ahmetli Kaymakamı Necmi Akman’a Allah’tan rahmet dilediğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, milletvekili kimlik kartlarındaki düzenlemelere,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1310) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 409) görüşmelerine başlanarak tümü üzerindeki görüşmeleri tamamanlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasına alınan, Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/742) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 407) görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığında ertelendi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi’ni başlatan Zekeriya Temizel’e ve bu projeyi uygulamaya koyan Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerine teşekkür ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 3 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.37’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                         Zihni AÇBA                              Mustafa AÇIKGÖZ

                          Kütahya                                  Sakarya                                           Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye