TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

120’nci Birleşim

28 Temmuz 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana ilinin sorunlarına,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Profesör Doktor Halil İnalcık’ın vefatına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel basının sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 15 Temmuz’da karşı karşıya kalınan darbenin terör saldırısının ötesinde Türkiye’yi işgal girişimi olduğuna, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, darbecileri ve darbeleri ülke gündeminden silecek, başkanlık sistemine dayanan, her türlü vesayeti kaldıran, sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek gerektiğine,

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hain darbe ve işgal girişimi sonucu şehit düşen Çankırılı hemşehrilerine Allah’tan rahmet dilediğine ve idam cezasının geri getirilmesi talebini Meclise hatırlattığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, el birliğiyle önlenen darbe girişiminin ardından barış ve kardeşlik ikliminin devamı için darbeye bulaşmayan kişilerin mutlaka korunması gerektiğine ve kamuya sınavsız personel alınacağı iddialarına,

 

 

 

 

 

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, insanlığa yapılan tüm saldırıları kınadığına ve IŞİD çetelerinin Kamışlı’da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle lanetlediğine,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, 15 Temmuz gecesindeki hain FETÖ darbe kalkışmasını lanetlediğine ve darbe girişimine karşı Batılı hükûmetlerin ve medya kuruluşlarının net tavır alamamasını kınadığına,

Ordu Milletvekili Seyit Torun, Hakkâri ve Siirt’te şehit olan 3 asker ve 2 polise Allah’tan rahmet dilediğine, yaşanan acı olaylardan sonra yürütülen sürecin mutlaka hukuk çerçevesi içinde olmasının, yargılamaların şeffaf bir şekilde yapılmasının demokrasi açısından son derece önem taşıdığına,

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, asılsız ihbarlarla soruşturmalara tabi tutulan kamu görevlilerinin maddi ve manevi sorunlarla baş başa kaldığına,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, görevden uzaklaştırılan cemaat yapılanmasında olan memurların yerine alınacakların liyakat sistemine uygun bir şekilde kurumlara yerleştirilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 15 Temmuz akşamında yapılan alçak işgal girişiminde direnen aziz milleti selamladığına ve yurt dışında Türkiye’yle ilgili olağanüstü bir algı operasyonu yönetildiğine,

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, FET֒cü teröristler tarafından 15 Temmuzda gerçekleştirilen menfur darbe girişiminin milletin onurlu ve dik duruşuyla bertaraf edildiğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 15 Temmuzda darbe yapmaya çalışanları kınadığına ve kimden ve nereden gelirse gelsin bütün darbeleri lanetlediğine, şehit olan 5 güvenlik görevlisine Allah’tan rahmet dilediğine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının Yunus Emre köprüsü veya Âşık Veysel köprüsü olarak değiştirilmesini önerdiğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Kamışlı’da IŞİD’in yaptığı katliamı lanetlediğine, Alevi yurttaşların yaşadığı mahallelere karşı provakatif girişimlerin önüne geçilmesi ve OHAL uygulamalarından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Necip Kalkan, meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşların taleplerine kulak verilmesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, halkın, 15 Temmuzu tarihe bir milat olarak kaydettiğine,

 

 

 

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, IŞİD çetelerinin Rojava’nın Kamışlı kentinde yapmış olduğu katliamı bir kez daha lanetlediğine, İçişleri Bakanının polisin ağır silahlarla donatılacağı yönündeki açıklamasına, darbeyle ilgili gerekli tedbirler alınırken hukuk devleti ve insan hakları bağlamında yapılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin birliğini, devletin payidarlığını, ülkenin bütünlüğünü hedef almış bir terör eylemi olduğuna, ülkeyi FET֒cü yapılanmalardan temizlerken hukuk devleti ilkesinden vazgeçilmemesi ve yargı süreçlerinin kişiselleştirilmemesi gerektiğine, kaostan başkanlık devşirmeye çalışan ifadeleri esefle kınadığına ve Hakkâri ile Siirt’te şehit olan asker ve polislere Allah’tan rahmet dilediğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kamışlı’da IŞİD’in üstlendiği insanlık dışı katliamı şiddet ve nefretle kınadıklarına, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, Siirt ve Hakkâri’de 3 asker ve 2 polisin şehit olduğuna, Türkiye Büyük Millet Meclisinin terör sorunuyla ilgili yüksek duyarlılık göstermesini talep ettiğine, Avrupa’da bazı basın yayın kuruluşlarında 15 Temmuz darbesiyle ilgili kimi değerlendirmeleri kayda değer bulmadıklarına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, yurt dışı basınındaki gerçekleri çarpıtan eleştirileri kabul etmediklerine, OHAL kararı alınmasının atılması gereken bir adım olduğuna, eleştiriler yapılırken üniformalı vatan hainleri ile üniformalı gerçek askerlerin ayrımını ayırt ederek yapılması gerektiğine, sadece Fethullahçı terör örgütüyle değil PKK terör örgütüyle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğine ve şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, şehit olan 5 güvenlik görevlisine Allah’tan rahmet dilediğine ve Kamışlı’daki terör eylemini şiddetle lanetlediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, bütün terörist faaliyetleri lanetlediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının (10/283),

Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 19 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığında ataması yapılan 1.709 şube müdürünün durumunun (10/284),

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin kredi borcu dolayısıyla içinde bulundukları sorunların (10/285),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı (1/727) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 403) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/491) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 130),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/495) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 155),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/512) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 135),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin fiilî hizmet zammı haklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 29/7/2016 Cuma günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğüne ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 2 Ağustos 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.46’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Özcan PURÇU                                                                        Ali Haydar HAKVERDİ

                             İzmir                                                                                              Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye