TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

119’uncu Birleşim

27 Temmuz 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, 15 Temmuz gecesi Ankara’nın Kazan ilçesinde şehit olanlara,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 15 Temmuzun toplumsal barışın yeniden tesisine vesile yapılmasına,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, 15 Temmuz darbe girişimi ve demokrasinin kurumsallaştırılmasına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, milletin dik duruşuyla püskürtülen darbe teşebbüsü nedeniyle darbecilerden bunun maliyetinin sorulması ve bedellerin ödettirilmesi yoluna gidilmesinin Parlamentonun üzerinde bir görev olduğuna,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Anadolu’nun her yerinde demokrasi nöbeti tutan tüm vatandaşları kutladığına, ihanetin başladığı ilk andan itibaren safını belli ederek dik duruşuyla kendilerini gururlandıran Osmaniyeli hemşehrilerini selamladığına,

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, başta Samsunlu hemşehrileri olmak üzere demokrasi nöbeti tutan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine ve alçak darbe girişimini yapanları, destek olanları, az da olsa sempati duyanları lanetlediğine,

 

 

 

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle lanetlediğine, bu darbe girişiminin olduğu akşam Hopa’da suçu olmayan 9 gencin tutuklandığına ve bu çocukların bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasının hem Hopa’nın hem Artvin halkının beklentisi olduğuna,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 15 Temmuzda demokrasiye yapılan darbeyi kınadığına, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, Millî Eğitim Bakanlığının yaşanan kaostan etkilenilmemesi için planlı bir çalışması olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, küresel şer çeteleri ve yerli iş birlikçileriyle yapılmış olan darbe girişiminin yerli ve millî güçler tarafından başarısızlığa uğratıldığına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, milletin dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde demokrasiye sahip çıkma mücadelesini tebrik ettiğine, halkın idam taleplerinin Meclis tarafından yerine getirileceğinden hiç şüphesi olmadığına ve hainlerin bombalarına maruz kalan Meclisin kış bahçesinin tarihî bir müzeye çevrilmesini önerdiğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Kongresi’nin 97’nci yıl dönümüne ve gerek Erzurum’daki dadaşlar gerekse Türkiye’deki bütün vatandaşların demokrasi nöbetinde Cumhurbaşkanına, Hükûmete, Meclise sahip çıktıklarına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, siyasi iktidarın, hukuk devleti ilkesi, laiklik ve liyakat ilkeleri için muhalefeti dinlemesi, her gün yapılan sokak gösterilerinden vazgeçmesi ve ülkede sağduyuyu hâkim kılarak huzuru ve güveni sağlaması gerektiğine,

Ordu Milletvekili Oktay Çanak, 15 Temmuz akşamı hainler tarafından uygulanmaya çalışılan darbe girişiminin milletin kahramanlığıyla son bulduğuna ve FETÖ terör örgütünün kanlı eyleminin daha iyi anlatılabilmesi için tüm siyasi partilerin birlikte hareket etme zorunluluğu bulunduğuna,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun kırsalında askerî helikopterin düşmesiyle meydana gelen kazayla ilgili açıklama beklediğine,

İzmir Milletvekili Ali Yiğit, masum insanlar üzerinde yapılacak hesaplaşmaların yeni cephelere yol açacağı uyarısıyla Hükûmeti göreve çağırdığına,

Sivas Milletvekili Selim Dursun, 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünde şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dilediğine,

 

 

 

 

 

 

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, alınan güvenlik önlemlerinden bazılarının dünyanın sayılı orduları arasında yer alan Silahlı Kuvvetlerin saygınlığına gölge düşürür hâle geldiğine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 15 Temmuzda yapılan darbeyi kınadığına, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, tecavüzün erkek egemen toplumun sahip olma güdüsünün bir sonucu olduğuna ve eşitlik olmadan tecavüz ve şiddetin önüne geçilmesinin imkânsız olduğuna,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, burada bulunan herkesin, darbelerin antidemokratik yollarla meşru olmayan bir iktidar anlayışı yaratmaya çalıştığını bildiğine ve darbeler kimden gelirse gelsin karşı çıktıklarına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, sabah saatlerinde Rojava’nın Kamışlı kentinde IŞİD tarafından sivil yerleşim alanlarına düzenlenen bombalı saldırıyı büyük bir lanetle ve öfkeyle kınadıklarına ve yaşamını yitiren bütün Rojavalı yurttaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, devlet kadrolarına sızan terör örgütü mensuplarının kökünün kazınmasını desteklediklerine, söz konusu işlemler için bir koordinasyon kurulu kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarına ve terör örgütünün kamudan silinirken suçluyla suçsuzu ayıracak mekanizmaların bir an önce işletilmesi gerektiğine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, 15 Temmuz akşamı darbe girişimini gerçekleştirenlerin kendilerini yıllarca kurumlar içerisinde kamufle eden terör örgütü mensupları olduğuna ve çok yönlü araştırma yapıldığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, Bolu ve Düzce illerinde meydana gelebilecek olası bir depremde bu illerin depreme ne kadar hazırlıklı olduklarının (10/280),

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, Bolu ilinin Mengen ilçesi başta olmak üzere üretim aşamasından pazarlamaya kadar olan süreçte süt ve süt ürünleri sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin 10/281),

 

 

 

 

 

 

Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu ve 19 milletvekilinin, Zonguldak’ta gerçekleşmiş maden kazaları nedeniyle hayatını kaybeden maden emekçilerinin ailelerinin sorunlarının (10/282),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(10/123, 124, 125, 126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen üç aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle İç Tüzük’ün 105’inci maddesine göre Komisyona bir aylık ek süre verildiği bildirildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı (1/727) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 403) görüşmelerine devam edilerek 28’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/491) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 130) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesinde işçileri taşıyan minibüse bir trenin çarpması sonucu vefat eden 6 işçinin ailelerine başsağlığı dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Niğde’nin Bor ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 28 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.08’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Özcan PURÇU                                                                           Mustafa AÇIKGÖZ

                             İzmir                                                                                             Nevşehir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye