TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

110’uncu Birleşim

30 Haziran 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, gözaltı ve tutuklamalarda yaşanan hak ihlallerine,

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Elâzığ Milletvekili Tahir Öztürk’ün, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Efkan Ala cevap verdi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşmasının İç Tüzük’ün 59’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre değerlendirilmesi gerektiğine;

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Hükûmetin gündem dışı konuşmaya cevap talebinin ve Başkanlık Divanının uygulamasının İç Tüzük’e ve yerleşik teamüllere uygun olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğine ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, terörle verilmek istenen hiçbir mesajı kabul etmediklerine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, son zamanlarda yaşanan terör olaylarının herkesi olduğu gibi adalarda yaşayanları da tedirgin ettiğine ve feribot ile diğer deniz araçları için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda yetkilileri göreve çağırdığına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 2/7/1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülen aydınları saygıyla andığına,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, açılışı yapılacak olan Osman Gazi Köprüsü’nün hayırlı olmasını dilediğine,

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğine ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İsrail’le yapılan anlaşmanın gerçek yüzünün derhâl açıklanması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, 2/7/1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli’nin yakılması olayının sanıklarının iade edilmeleri için gerekli girişimin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğine,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, bayram münasebetiyle havaalanlarında, tren istasyonlarında, şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanacağına, Hükûmetin bu bölgelerde tedbir almasını istediğine ve herkese iyi bayramlar dilediğine,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Konya Ovası’nda meydana gelen dolu felaketi nedeniyle ciddi zarar meydana geldiğine ve İçişleri Bakanını istifaya davet ettiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, terörü lanetlediğine, ulusal bayramlar için yapılan törenlerin iptal edilmesine rağmen Osman Gazi Köprüsü’nün açılış töreninin yapılacak olmasına,

 

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çamlıbel Geçidi’nin 2016 yılı içerisinde ihale edilip edilmeyeceğini, Tokat’ta bölge enfeksiyon hastalıkları araştırma hastanesi yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ve çiğ süt destekleme primlerine dair çiftçiye bir müjde verilip verilmeyeceğini öğrenmek istediğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın atandığı günden beri ülkede can ve mal güvenliği kalmadığına ve kamuoyunun, derhâl istifa etmesini beklediğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Ramazan Bayramı’nı ve Kadir Gecesi’ni kutladığına, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, gazileri şükranla selamladığına,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin Ziraat Odası Başkanının ihracatta yaşanan sıkıntılara çözüm önerilerine ve Ramazan Bayramı’nı kutladığına,

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, Eskişehir’in Beylikova ile Alpu ilçelerinin sorunlarına, Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri ile konuşmasını yapıp Genel Kurulu terk etmesine ve Hükûmetin, milletin teröre karşı birlik ve bütünlüğünü sağlayacak duruşu göstermesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Grubu olarak İçişleri Bakanının Meclis Genel Kuruluna ve muhalefet partilerine karşı göstermiş olduğu tavrı kınadıklarına, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Adalet Bakanının derhâl istifa etmesi gerektiğine, Lice ve civarında sokağa çıkma yasağı adı altında uygulanan bir abluka durumu olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili bilgi verdikten sonra muhalefetin tek bir cümlesini dahi dinlemeye tahammül edemeyerek Meclisten kaçtığına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Hükûmetin ve devletin tüm birimlerinin terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele sürdürdüğüne ve terör örgütünün gelir kaynağı olan uyuşturucuya büyük darbeler vurulduğuna,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Lice’nin Yalaza köyü Mehle mezrasında bağların ateşe verildiğine ve kısa süreli bir çatışma yaşandığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 23 milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde yaşanan çocuk ölümlerinin (10/252),

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, kolluk güçleri başta olmak üzere devlet görevlilerinin kadına yönelik cinsel şiddet ve cinsel işkence uygulamalarının (10/253),

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapılan baraj neticesinde kamulaştırmalardan kaynaklı yaşanan sorunların (10/254)

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 30/6/2016 tarihinde İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve arkadaşları tarafından, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşanan katliamın bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2391 sıra no.lu)

CHP Grubunun, 29/6/2016 tarihinde Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından, toplumsal barışı tehdit eden ve yurttaşların yaşamına kasteden terör olaylarının tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin tartışılması ve gerekli etkin tedbirlerin alınabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin (9 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 30 Haziran 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci’nin CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci’nin CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle andığına ve insanlık dışı bu katliamı kınadığına ve Milliyetçi Hareket Partisinin bu elim hadiseyle ilgili duruşunu son derece net bir şekilde belirttiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir etnik kökene ya da başkaca özelliğine bakmaksızın katliamlarda hayatını kaybedenlerin tümünü saygıyla andıklarına ve bu katliamların tümünün anma törenlerine katıldıklarına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK PARTİ Grubu olarak 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan katliamı kınadıklarına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Lice’nin Yalaza Mahallesi’nin Mehle mezrasında yaşanan duruma,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 400) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.  

2’nci sırasında yer alan, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 343),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/717) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 398),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/527) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 183),

5’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/644) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 395),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

 

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/573) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 263) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 23’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 33’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniye yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniye birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 33’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, bugün yaşanılan sıkıntıların çözüm süreci olduğu için değil çözüm süreci bittiği için yaşandığına ve bu sürece tekrar geri dönme duyarlılığı içerisinde olunması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, ülkenin kurum ve kurallarıyla yönetilmesi ilkesinden hareketle bu tasarıya ret oyu vereceklerine ve Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı kutladığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Danışma Kurulunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 320’nci sırasında yer alan 395 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 5’inci sırasına alınmasına, diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ve Genel Kurulun 1/7/2016 Cuma günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 12 Temmuz 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 00.58’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU      Elif Doğan TÜRKMEN                     Mustafa AÇIKGÖZ

                         Osmaniye                                  Adana                                            Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye