TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

108’inci Birleşim

28 Haziran 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak on bir oturum yaptı.

 

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Oturumlar

 

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay ilinin sorunlarına,

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında şahsına,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, Kağıthane İlçe Millî Eğitim Müdürünün, düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katılmayan aday ve danışman öğretmenlere soruşturma açmasına ve hakkında cezai işlem başlatılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Sarıyer ilçesindeki devlet hastanelerinin kapasite ve donanım yetersizliğine ve Sarıyerlilerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunların çözülmesini beklediklerine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, millî eğitimde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığın her geçen gün daha fazla çiğnendiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İsrail’le yapılan ve uluslararası hukuk açısından örnek teşkil edecek anlaşmayla ülkemizin gücü ve itibarının bir kez daha görüldüğüne,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhtarların ve İstanbul’un Şile ilçesinin sorunlarına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Başbakanın 1 Temmuz Cuma günü 10 bin tonluk insani yardımın Mersin Limanı’ndan Filistin’e törenle gönderileceği ifadelerine ve halkın, Gazze ablukasının kalkmadığının, tam tersine tescillendiğinin farkında olduğuna,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de Kızılca deresine dökülen bir atıktan kaynaklanan metan gazının kente yayılması sonucu yaşanan çevre sorunuyla ilgili yetkilileri göreve çağırdığına,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 27/6/2016 tarihinde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen tasarıya baskın bir önergeyle öğretmenler için sözleşmeli, mülakata dayalı ve sekiz yıl mecburi hizmet içeren bir hüküm getirildiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı buğday alım fiyatı ve yapılan alım miktarının çiftçiyle dalga geçmek olduğuna,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay’da nakliye sektörünün sorunlarına,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne ve bu nedenle istemiş olduğu gündem dışı söz talebini yerine getirmeyen Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ı kınadığına,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, yerelin görüşünü almadan ve bir ihtiyaç hasıl olmadan bazı ilçelerin il yapılması konusunun gündeme getirilmesini doğru bulmadığına,

Ankara Milletvekili Murat Emir, müftülere de nikâh kıyma yetkisi verilmesi konusunun tartışılmasının bile yersiz ve gereksiz olduğuna,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Yarbay Mehmet Alkan hakkında, 11 Mayısta Osmaniye’de şehit aileleriyle yaptığı bir sohbette söylediği sözler nedeniyle siyasi faaliyette bulunmak suçlamasıyla idari ve adli soruşturma başlatıldığına,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa’da karne töreninde Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini okuyan 3 lise öğrencisi hakkında disiplin soruşturması açılmasına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hükûmetin ilkesiz, tutarsız, pusulasız, maceracı, hayalci ve kendi kendine gelin güvey olan bir dış politika anlayışı izlediğine ve bu yanlış politikalardan derhâl uzaklaşmaya davet ettiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP Hükûmetinin İsrail devleti’yle dış siyasette iflası belgeleyen bir anlaşmanın altına imza attığına, dış politikada yapılan yanlışlıklarla ilgili verdikleri araştırma önergesine destek verilmesini umduğuna ve Lice’de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında yaşanan duruma,

Ankara Milletvekili Levent Gök, birkaç gündür yaşanan gelişmelerin, iktidarın uyguladığı dış politikanın ne denli yanlış boyutlarda sürdürüldüğünü ve Türkiye’ye ne kadar ağır maliyetler getirdiğini gösterdiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İsrail’le yapılan anlaşmanın Türkiye’nin şimdiye kadar uygulamış olduğu dirayetli dış politikasını ortaya koyduğuna, her zaman Filistin halkının yanında olunacağına, AK PARTİ’nin terörle kararlı mücadelesinin aynı şekilde devam edeceğine ve hiç kimsenin etnisite üzerinden bir dil geliştirirek farklı bir algı oluşturmaya yeltenmemesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, başta 13 Mayıs 2014'teki Soma maden faciası olmak üzere maden kazalarının araştırılması ile iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin görüşülmesi ve 24'üncü Dönemde bu amaçla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun tespit ve önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla genel görüşme açılmasına (8/5),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’de derin devlet yapılanmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına (10/247),

İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 21 milletvekilinin, taşeron işçi, 4/C’li personel, geçici işçi, geçici personel ve sözleşmeli personelin sorularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına (10/248)

İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Kongresi ve Avusturya İçişleri Bakanlığının 20 Haziran 2016 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği "İstihbarat ve Güvenlik Parlamenter Forumu" toplantısına katılım sağlanmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Crispin Blunt'ın vaki davetine icabetle İngiltere'ye resmî bir ziyarette bulunmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından, vatandaşların, özel sektörün ve kamunun aşırı borçlanmalarına neden olan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/210) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 28/6/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye'deki iç ve bölgesel siyasal alandaki olumsuz sonuçların açığa çıkarılması ve ilkeli bir dış politikanın oluşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 28 Haziran 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına (2372 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 28/6/2016 tarihinde Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ve arkadaşları tarafından, Türkiye'nin dış ilişkilerinde bazı ani değişikliklerin nedenlerinin açıklanması, bugüne kadar süregelen uygulamaların yol açtığı zararların boyutlarının ortaya konulması ve bundan sonra izlenecek dış politikanın ana hatlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 28 Haziran 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına (690 sıra no.lu),

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 28 Haziran 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekili Recai Berber ile Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun MHP grup önerisi üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, sosyal medya üzerinden Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanının şahsında tüm seçmenlerine hakaret eden Ağrı Valisini kınadıklarına ve bu konuda Hükûmeti uyardığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi eski Genel Başkanına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Siirt Milletvekili Yasin Aktay’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Siirt Milletvekili Yasin Aktay’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/202) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesine göre söz hakkı istediği zaman kendisine söz verilmemesine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 400) görüşmelerine devam edilerek birinci bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı.

 

400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olduğu açıklandı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Diyarbakır Lice’de güvenlik güçlerine bir saldırı yapıldığına ve Atatürk Havalimanı’nda art arda patlamaların olduğuna dair haberler aldıklarına ve Hükûmetten bu konuda bilgi vermesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Atatürk Havalimanı’nda art arda patlamaların meydana geldiği haberlerine ve Hükümetin bu konuda acilen Genel Kurulu ve kamuoyunu bilgilendirmesini talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye’nin topyekûn saldırı altında olduğuna ve bu topyekûn saldırıya karşı yine millet olarak, ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak topyekûn bir mücadele verilmesi gerektiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırının Türkiye demokrasisine ve Türkiye'nin bütünlüğüne, birliğine yapılmış bir saldırı olduğuna ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saldırıyı yapanları lanetlediklerine ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediklerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırının açık bir terör saldırısı olduğuna ve kınanması gerektiğine, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK PARTİ Grubu olarak Atatürk Havalimanı’na yapılan terör saldırısını kınadıklarına ve hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak terörü şiddetle ve nefretle kınadıklarına, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerindeki önergelerin görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre verilmiş olan önerge okundu.

 

Yeminli stenografların ve yeminli görevlilerin salonda kalmaları oylandı ve kabul edildi.

 

Oturuma saat 23.16’da son verildi.

 

Yedinci Oturum

(Kapalıdır)

 

Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu ve On Birinci Oturumlar

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 400) görüşmelerine devam edilerek 12’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun  (S. Sayısı: 343) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının giderek arttığına ve bu kadar vahim bir tabloda teknik bir tartışma yürütmenin siyaset kurumunun ve Meclis itibarı açısından değerlendirilmesi gereken bir husus olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının giderek arttığına ve Hükûmetin gelinen aşama konusunda yeni bir bilgilendirme yapmasına ihtiyaç olduğuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığına ve Meclisin çalışmalarını devam ettirmesinin aynı zamanda teröre karşı kendi hayat rutinlerini sürdürmeleri istikametinde vatandaşlara bir mesaj olacağına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisinin teröre karşı olan durumunun çok net olduğuna ve hiçbir milletvekilinin teröre prim verdirecek anlayışlar içerisinde olmaması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, terör hadiselerinin doğrudan millete yönelik eylemler olduğuna ve bir terör olayı yaşandığında milletin beklediği ortak tavrı göstermenin herkesin boynunun borcu olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, dünyanın en iyi korunan havaalanlarından birinde yapılan bu saldırıyla ilgili sorumluluğu taşıyan Hükûmet ya da bir parti grubuyla asla ortak bir tavır içinde olamayacaklarına ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurulu ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeki gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısının milletin birliğine, barışına, huzur ve güvenliğine yönelik olduğuna ve buna karşı herkesin aynı duyarlılıkta tavır koymasının memnuniyet verici olduğuna ve olayla ilgili kendilerine son ulaşan bilgilere,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Genel Kurulun sabah saatlerine kadar çalışma anlayışına ve böyle bir yasama çalışması olamayacağına,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyada DEAŞ’ı terör örgütü ilan eden ilk ülkeler arasında yer aldığına, DEAŞ’la en etkili mücadele eden devlet olduğuna ve DEAŞ terör örgütüne Türkiye Cumhuriyeti devletinin onayıyla herhangi bir şekilde terörist aktarımı yapılmadığına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda insan varken Meclisin sabaha kadar teknik konuları konuşmakla etik bir tutum ortaya koymadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hükûmetin gündemi ile Türkiye’nin gündeminin farklı olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir AK PARTİ Hükûmetinin görevinin başında olduğuna ve devletin tüm birimlerinin terörle mücadele noktasında üzerlerine düşeni en iyi derecede yaptıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Meclisin, normal işleyişinin dışına çıkmayarak ve tüm kurumlara örnek olarak çalışmalarına devam edeceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, teröre karşı herkesin birlik olunması ve terörün amacına hizmet edecek her türlü davranıştan kaçınmak gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ankara Milletvekili Murat Emir’in 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Siirt Milletvekili Besime Konca’nın 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 5’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Siirt Milletvekili Besime Konca, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 29 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 05.44’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                      Özcan PURÇU  

                         Osmaniye                                                                                            İzmir           

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

 

                       Zihni AÇBA                                                                          Elif Doğan TÜRKMEN

                           Sakarya                                                                                            Adana

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye