TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

107’nci Birleşim

27 Haziran 2016 Pazartesi

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, amatör spor kulüplerine gerekli desteğin sağlanması, modern standartlarda spor faaliyetleri gerçekleştirebilmelerini sağlayacak tesis ve altyapı sorunlarınır çözülmesi gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Edremit Körfezi’nde meydana gelen şiddetli rüzgâr ve fırtınanın ciddi maddi hasara neden olduğuna,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, turizmcilerin içine düştüğü darboğazdan ve ekonomik krizden çıkabilmesi için Hükûmetin ne gibi projeler hazırladığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’de 5 bin kişiyle yapılan bir ankette nükleer santral kurulmasına halkın yüzde 79’unun “hayır” dediğine ve nükleer enerji bilgilendirme ofisleri kurularak öğrencilere yanlış bilgiler verildiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Şehit ve Gazi Yakınlarına İş Hakkına Dair Yönetmelik’teki adaletsizliğin giderilmesi için herhangi bir adım atılıp atılmayacağını ve adil kullanım kotası uygulamasının ne zaman sona ereceğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, toplumda güvenlik düzeyi çatışma derecelerine göre yapılan değerlendirme sonunda hazırlanan küresel barış endeksine göre Türkiye’nin 163 ülke arasında 145’inci olduğuna,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Ensar Vakfının Manisa’daki devlet okullarında yaz okulu açma girişiminin Manisalıları rahatsız ettiğine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin durumuna ve basına yansıyan iddiaların araştırılmasını talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 150 civarında sağlık çalışanına konulan kanser teşhisinin incelenmesi için müfettiş gönderilmesini arzu ettiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, terörün önlenmesi için yalnızca askerî ve polisiye tedbirlerin yeterli olmadığına ve komşu ülkelerle ilişkilerin ne zaman düzeltileceğini öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, İsrail ile Türkiye arasında Roma’da gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında varılan mutabakat şartlarıyla ilgili bilgi almak istediğine,

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın’ın Sultanhisar, Atça, Köşk ve İncirliova ilçelerinde çilek üreticilerinin zor durumda olduğuna ve Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesini istediğine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un bir toplantıda sarf ettiği bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde 4 caminin, içinde “Yamanlar Cemevi” ifadeleri olduğu için bir ölüm duyurusunu yapmadıklarına ve bu konunun araştırılmasını istediğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul’da LGBTİ’lilerin yaptığı basın açıklamasına,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Diyanet İşleri Başkanlığının insanları ayrıt etmeksizin ve ötekileştirmeksizin herkese hizmet vermek zorunda olduğuna ve bu topraklarda yaşayan her vatandaşın selasının ve ölüm duyurusunun camilerden yapılabilmesi gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Balıkesir’in Altınoluk beldesi ile Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesinde ciddi bir fırtına ve kasırga felaketi yaşandığına ve yurttaşların zararlarının ne zaman ve nasıl giderileceğini öğrenmek istediğine,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, desteklemelerin üretici birlikleri üzerinden ödenmemesi hâlinde bu birliklerin gelirlerinin kesilmiş olacağına ve 100 bin ton şeker ithal edilmesi konusunda açıklama yapılmasını beklediğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 26 Haziran Birleşmiş Milletlerin İşkence Görenlerle Dayanışma Günü’ne, toplumsal yaşamın her alanında işkencenin sürdüğüne, baskıların şiddetin ve işkencenin arttığı bu süreçte sessiz kalındığına ve herhangi bir adım atılmadığına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İsrail’le ilişkiler konusunda birtakım anlaşmalara varıldığının ifade edildiğine, böylesine önemli bir konuda Hükûmetin Meclisi bilgilendirmesi gerektiğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadele bağlamında sarf ettiğği bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, uzunca bir süredir devam eden müzakereler neticesinde AKP Hükûmeti ile İsrail’in anlaşma sağladığına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’le ilgili daha önceki açıklamalarına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye’nin özellikle son dönemde terörle mücadele noktasında çok kararlı bir tutum içerisinde olduğuna, Türkiye ve İsrail arasında epey zamandır müzakereleri süren anlaşmayla alakalı bugün bir noktaya ulaşıldığına ve hayırlı olmasını temenni ettiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadele bağlamında sarf ettiği bazı ifadeleriyle ilgili Meclisin iradesini ortaya koyması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün konuşmalarında terörle mücadele noktasındaki kararlılığı ortadayken zorlama bir yorumla bir anlam çıkarmaya çalışmanın ve bunun üzerinden bir polemik oluşturmanın doğru bir tutum olmadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadele bağlamında sarf ettiği bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, özelleştirme işlemleri konusundaki yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle oluşan kamu zararının boyutlarının (10/244),

Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 19 milletvekilinin, Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının (10/245),

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 21 milletvekilinin, Kırklareli ili Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yapılması planlanan nükleer enerji santralinin Kırklareli ve Trakya bölgesine vereceği zararların (10/246),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başbakanlığın, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2016 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL harekâtına iştirak etmesi hususunda Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca Hükûmete izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/802) Genel Kurulun bilgisine sunularak yapılan görüşmelerinden sonra kabul edildi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, düşen Rus uçağıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Putin’e mektup gönderildiğine dair Kremlin’den yapılan resmî açıklama konusunda bilgi verilmesini istediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

MHP Grubunun, 7/1/2016 tarihinde Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve arkadaşları tarafından, sağlık sektöründeki kamu-özel ortaklığı projelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 27 Haziran 2016 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına (674 sıra no.lu),

HDP Grubunun, 20/6/2016 tarihinde Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve arkadaşları tarafından, kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin korunması ve güvence altına alınması için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 27 Haziran 2016 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına (2294 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/120) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 27 Haziran 2016 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu’nun MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Van Milletvekili Lezgin Botan, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Van Milletvekili Lezgin Botan ile Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Van Milletvekili Lezgin Botan, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in CHP grup önerisi üzerinde yaptğı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Ankara Milletvekili Murat Emir, Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczanesinde öldürülen 4 eczacı için yapılan anma törenine iktidar partisinden hiç kimsenin katılmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 400) görüşmelerine başlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun  (S. Sayısı: 343) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle görüşmelerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül’ün 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül’ün 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Beşinci Oturumda sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İç Tüzük’ün 72’nci maddesi uyarınca, görüşülmekte olan Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın tümü üzerindeki görüşmelerinin devam ettirilmesi amacıyla verilen önergenin gerekçesinin okunmamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olduğu kabul edildi.

 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İç Tüzük’ün 72’nci maddesiyle ilgili önergenin okunup okunmamasının Genel Kurulun takdirine sunulması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İç Tüzük’ün 72’nci maddesiyle ilgili önerge verilmesinni bir hak olduğuna ve önergenin gerekçesiyle bütün olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, önergelerin hepsinde gerekçelerin okutulması ve daha önceki süreçlerde gerekçe okutulmamışsa bu yanlışlıktan geri dönülmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 28 Haziran 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 01.39’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                Elif Doğan TÜRKMEN

                         Osmaniye                                                                                           Adana

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye