TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

106’ncı Birleşim

23 Haziran 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın ilinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul’a,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Muş ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasına şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şoförlük mesleğinin sorunlarının her geçen gün arttığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP’yi, kendi yaşam tarzlarını dayatmak ve anayasal altyapıyı sağlamak üzere ülkeyi iç savaşa sürüklemekten derhâl vazgeçmesi için uyardığına,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Davılgı köyü ile Çay ilçesinin Koçbeyli köyünde yaşanan sulama sorunlarına,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, terör propagandasının yapıldığı bir yayın organına destek vermenin düşünce ve ifade hürriyetine destek vermek olmadığına,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AB müzakerelerine devam edip etmeyeceğimizin millete sorulabileceğine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Millî Eğitim Bakanlığının, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının atanmasıyla ilgili herhangi bir çalışması söz konusu olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasanın bir an önce çıkması için Hükûmete çağrıda bulunduğuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan personelin de milletvekillerine çıkan yemekten yararlanması gerektiğine,

Isparta Milletvekili İrfan Bakır, 6 Haziran 2016 günü Isparta’nın Eğirdir ilçesi ve köylerinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zararın karşılanıp karşılanmayacağını öğrenmek istediğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi halkının imam hatip okuluna dönüştürülen Merkez Ortaokulu için mücadele ettiğine ve bu uygulamaya derhâl son verilmesi gerektiğine,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Safaalan Mahallesi’nde üçüncü hava limanına malzeme üretmek gerekçesiyle İGA Havalimanı Anonim Şirketine maden ocağı izni verildiğine ve Tekirdağ halkının bu talan ve doğa katliamına izin vermeyeceğine,

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Niğde’de 1 astsubay, 1 polis ve 1 vatandaşı şehit eden 3 IŞİD’linin terör örgütü üyeliğinden ceza almadıklarına,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, kendi oylarının parmak basanların oyuyla eşit olmaması gerektiğini söyleyen elitist bakış açısını kınadığına,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana’da on yedi saate varan elektrik kesintileri yaşandığına ve bu kesintilerin ne zaman son bulacağını öğrenmek istediğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Çukurovalı narenciye üreticilerinin dış politikalardan kaynaklı olası zararların nasıl karşılanacağını ve adil kullanım kotası uygulamasının ne zaman sona ereceğini öğrenmek istediğine,

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, taban fiyatlarının ivedilikle ve üreticiyi mutlu edecek düzeyde açıklamasını beklediğine,

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin borca değil üretime dayanan bir ekonomik modeli hayata geçirme mecburiyeti olduğuna ve daha fazla zaman kaybetmeden turizmde bir dönüşüm sürecine girmesi gerektiğine,

 

 

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Diyarbakır, Bingöl ile Muş’un birçok ilçesinde ve mahallesinde sokağa çıkma yasağı uygulandığına, şu an orada yaşanan olaylar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin tehlike arz ettiğine ve 1990’larda meydana gelen Kulp ve Lice olaylarıyla ilgili davaların sürecine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, köy enstitülerinin kurucusu, uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç’un 56’ncı yılı ölüm yıl dönümüne, köy enstitülerinin bir aydınlanma projesi olduğuna ve Türkiye ’nin yeniden çağdaş, laik, ilerici bir eğitim sistemine kavuşmasını temenni ettiğine,

Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Başkanlıkça, Adana Milletvekili Sayın Seyfettin Yılmaz’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğinden istifasına ilişkin yazısının 21/6/2016 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 19 milletvekilinin, Gezi direnişiyle ilgili yaşanan bütün olayların (10/241),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, kayısı üreticilerinin ve kayısının satış, pazarlama ve tanıtımıyla ilgili sorunların (10/242),

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, taş ocakları ve madencilik faaliyetlerinin turizm ve tarım alanlarındaki olumsuz etkilerinin (10/243),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, 1993 Kulp katliamı ve faili meçhul davaların zaman aşımı riskiyle karşılaşmadan sonuçlanması ve bu konuda gerekli yasal tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/149) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

 

CHP Grubunun, 2/5/2016 tarihinde Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve arkadaşları tarafından, laik sistemin ve laik eğitimin örselenmesinin ve bunun toplumda yaratacağı sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (528 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 23 Haziran 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 23 Haziran 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kürt illeri-Türk illeri şeklinde bir tasnifleme veyahut da bölücülük anlamına gelebilecek herhangi bir değerlendirmenin söz konusu olmadığına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 1990’larda yaşanan katliamlar ve faili meçhullerin bugün daha ağır bir şekilde yaşandığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 2007 yılından bu yana yürütmüş olduğu Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilliği görevinden ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisi Grubu milletvekili olarak çalışmalarını ve hizmetlerini sürdürme kararı aldığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 13 ve 16’ncı maddeleri ile İç Tüzük'ün 150’nci maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda Sayıştay Başkanlığına Seyit Ahmet Baş seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/725) ve Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 387), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 400) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Tunceli Milletvekili Alican Önlü’ye, yerinden sarf ettiği kaba ve yaralayıcı sözleri nedeniyle kınama cezası verilmesi kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,

Genel Kurulun İkinci Oturumunda yaşanan tartışmalara ve olaylara;

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisinin terörle mücadelede her zaman güvenlik güçlerinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin arkasında durduğuna ve 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümünün oylamasında kabul oyu vereceklerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle yaptığı mücadelede her zaman yanlarında olduklarına ve 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümünün oylamasında kabul oyu vereceklerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın demokrasiye, özgürlüklere ve hukuka aykırı olduğuna ve tümünün oylamasında ret oyu vereceklerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bu kanunun ülkenin terörle mücadelesinde çok önemli bir etken olacağını düşündüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 24/6/2016 Cuma günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğüne ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.36’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                        Ömer SERDAR                      Mücahit DURMUŞOĞLU

                          Balıkesir                                   Elâzığ                                            Osmaniye

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye