TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

105’inci Birleşim

22 Haziran 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 27-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Fas Tanca’da yapılan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Seçimli Genel Kurulunda Türkiye'nin Dönem Başkanlığına seçilmesine,

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, orman işçilerinin sorunlarına,

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Türkiye'nin, Küresel Barış Endeksi’ne göre güvenlik ve huzur açısından 163 ülke içinde 145’inci sırada yer aldığına, AKP’nin Türkiye'yi her geçen gün barış ortamından daha da uzaklaştırdığına ve güvensiz hâle getirdiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’de doğa katledilerek çimento fabrikası açılmasına izin verilmemesi gerektiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesi Kolsuz köyünün sorunlarına,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ücret ve sosyal hakları konusunda mücadele eden TEKGIDAİŞ Sendikası ile işçilerini selamladığına ve taşeron işçilerinin kadroya alınması sözünün ne zaman yerine getirileceğini öğrenmek istediğine,

 

 

 

 

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, İnternet kullanımında adil kullanım kotası uygulamasıyla ilgili sorunların ne zaman çözüleğini öğrenmek istediğine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak’ın Derbent köyünde yapılan sulama kanalının hatalı olması nedeniyle yaşanan sorunlara,

Elâzığ Milletvekili Metin Bulut, Tatvan-Ankara seferini yapan yolcu treninin tarım işçilerinin bulunduğu bir minibüse çarpması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Mersin’in Erdemli ilçesinin dağ köylerinde ve yaylalarında on beş gündür içme suyu akmadığına ve bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, öğretmen, ziraat mühendisi ve veteriner atamalarının yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı’sıyla ilgili pek çok şikâyetler geldiğine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, uzman erbaşlıktan memur kadrolarına atamaların şartlarına,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Bolu’da CHP milletvekilleri olarak Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile beraberindekilere yapılan saldırıyı kınadıklarına,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Millî Eğitim Bakanlığının, atama bekleyen 400 bin civarında öğretmenin atamasının yapılmayacağı açıklamasına,

Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elâzığ’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın Elâzığ milletvekilleriyle ilgili bazı ifadelerine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Meclis çalışmalarında verimliliği sağlayacak İç Tüzük’ü ivedilikle hayata geçirmek gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak il yöneticisi Hurşit Külter’in akıbetini öğrenmek istediğine ve Diyarbakır, Bingöl, Muş’ta birçok ilçe ve mahallede sokağa çıkma yasakları ilan edildiğine, F16 uçaklarıyla köylerdeki yaşam alanlarının bombalandığına, çok acil olarak bu konuya ilişkin bir açıklama beklediklerine,

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millî Futbol Takımı’nı tebrik ettiklerine ve Euro 2016’da yoluna devam etmesini ümit ettiklerine, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanı olan Ali Ercoşkun’u tebrik ettiklerine ve son günlerde mezuniyet törenlerinde liseli öğrencilerin atamalara gösterdikleri son derece seviyeli tepkilerine karşı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millî Futbol Takımı’nı tebrik ettiklerine, Fazilet Partisinin 22 Haziranda Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının Türk demokrasi tarihi açısından bir kara leke olma özelliğini hâlâ koruduğuna ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde PKK’lı teröristlerce polis noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan 3 vatandaşa  şifalar dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı olarak Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesinde Türkiye’yi temsilen Dönem Başkanı olarak seçilen Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’u ve Millî Futbol Takımı’nı kutladıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 milletvekilinin, Gaziantep'te IŞİD'in bütün faaliyetlerinin açığa çıkarılması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/238),

İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 21 milletvekilinin, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve bunlara bağlı çevre yollarının ormanlara, doğaya ve insan yaşamına olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/239),

İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 30 milletvekilinin, amatör spor klüplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/240),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

HDP Grubunun, 8/6/2016 tarihinde Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve arkadaşları tarafından, İzmir Aliağa 4. No.lu T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan keyfî muamele, işkence ve şiddet iddialarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2206 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 31/3/2016 tarihinde Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve arkadaşları tarafından, Avrupa ülkelerinde verilen mazot destek priminin ülkemizdeki nakliyecilerimize neden verilmediğinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (418 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 22 Haziran 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

AK PARTİ Grubunun, Sayıştay Başkanı ve üyelikleri için Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından belirlenen Ön Seçim Geçici Komisyonunca kabul edilen ve bastırılarak dağıtılan 402 sıra sayılı Komisyon Raporu'nun kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurulun 22/6/2016 Çarşamba günkü (bugün) gündeminin “Seçim” kısmına alınarak mezkûr rapor doğrultusunda Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçimin bu birleşimde yapılmasına; yine bastırılarak dağıtılan 401 sıra sayılı Komisyon Raporu'nun kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurulun 23/6/2016 Perşembe günkü gündeminin “Seçim” kısmına alınarak mezkûr rapor doğrultusunda Sayıştay Başkanı seçiminin 23/6/2016 Perşembe günkü birleşimde yapılmasına; bastırılarak dağıtılan 400 ve 398 sıra sayılı Kanun Tasarılarının kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının sırasıyla 2'nci ve 4'üncü sıralarına, yine bu kısımda bulunan 343 ve 183 sıra sayılı Kanun Tasarılarının ise yine bu kısmın 3'üncü ve 5'inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 400 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı’nın yaptığı açıklamaları sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elâzığ Milletvekili Metin Bulut’un yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankayra Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Dışişleri Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Muğla Milletvekili Nihat Öztürk,

Sayıştayda boş bulunan 5 üyeliğe, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15 ve 16’ncı maddeleri ile İç Tüzük'ün 150’nci maddesine göre gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda; Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubundan Fatma Betül Ceylan, Ahmet Ay, Yücel Turhan; Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan Mehmet Aksoy ve diğer adaylar kontenjan grubundan Bahri Kızılkaya,

Seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/725) ve Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 387), görüşmelerine devam edilerek 9’uncu maddesine kadar kabul edildi, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler sırasında verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasına alınan, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 400) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP eski milletvekili ve ilahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk’e Allah’tan rahmet dilediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Hükûmetin, görüşülmekte olan 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü ve bölümler üzerinde konuşma hakkını kullanmamasının kabul edilemez olduğuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, görüşülmekte olan 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla ilgili Hükûmet adına değerlendirme yapılacağına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması ile Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 22’nci Dönem milletvekilli Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk’e Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında CHP Grubuna,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 23 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.37’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                                Sema KIRCI

                            Elâzığ                                                                                            Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                       İshak GAZEL

                         Osmaniye                                                                                         Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye