TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

103’üncü Birleşim

16 Haziran 2016 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis memurlarının mesleki sorunlarına,

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Bitlis ilinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Muhammed Ali Clay’in vefatına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, İstanbul’da servislere plaka tahdidi sözünün bir yıldır yerine getirilmediğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, çıraklık veya öğrencilik sırasındaki staj çalışmalarından kaynaklanan sigortalılık başlangıçlarının ve prim gün sayılarının emeklilik hesabında dikkate alınması gerektiğine ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını talep ettiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çavdarlı köyünün sorunlarına,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AKP’nin terörle mücadelede tutarsız yaklaşımını sürdürdüğüne ve terör örgütüyle doğrudan veya dolaylı bir görüşme olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Kaz Dağları ve Hasanboğuldu gibi turizm bölgelerinin yollarını neden yapmak istemediğini ve Kaz Dağlarına yapılmak istenen 5 adet HES projesinden vazgeçilip vazgeçilmeyeceğini öğrenmek istediğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 16 Haziran 1950, ezanın aslına rücu ettirilmesinin yıl dönümüne ve Menderes ile arkadaşlarını rahmet, minnet ve duayla andığına,

Isparta Milletvekili İrfan Bakır, bomba yapımında kullanıldığı gerekçesiyle nitratlı gübrelerin yasaklanmasının özellikle Isparta ve çevre illerdeki üreticilere büyük sorunlar yaratacağına,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da sağanak yağışı nedeniyle mağdur olan üreticilerin zararlarının tazmin edilmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli’de pamuk üreticisine primlerin ne zaman ödeneceğini, mazotun ne zaman ÖTV’siz ve KDV’siz verileceğini, Denizli’de satılamayan elmaların satın alınarak yoksullara dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine ve çiftçilerin nitrat gübre satışının ÇKS’yle yapılmasını beklediklerine,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Adalet ve Kalkınma Partisinin, Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan tasarıyla Yargıtayı ve Danıştayı bir kez daha ele geçirebilmek için harekete geçmiş göründüğüne,

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Maarif Vakfıyla paralel yapılanmanın okullarının kapatılmasıyla oluşan boşluğun mu doldurulacağını öğrenmek istediğine,

Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, 16 Haziran 1950, Türkçe ezan zulmünün sonlandırılmasının yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mecliste çalışan polislere memurlardan farklı yemek ücreti uygulamasına son verilmesini talep ettiğine,

İzmir Milletvekili Ali Yiğit, İzmir Alsancak Salih İşgören İlköğretim Okulunda okuyan 380 öğrencinin yine Alsancak’ta bulunan Melih Özakat İlköğretim Okuluna nakledilmek istendiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, fındık üreticilerinin alan bazlı gelir desteği ödemelerinin yapılmasını sabırsızlıkla beklediklerine,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İstanbul Üsküdar’daki Atik Valide Külliyesi’nin tekke bölümünün yanına “restorasyon” adı altında yeni bir bina inşa edilmeye başlandığına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Anayasa Mahkemesinin 16 Haziran 1994 tarihli Demokrasi Partisini kapatma kararını bir kez daha kınadığına, iktidar partisi eliyle HDP şahsında demokratik siyasetin tasfiye edilmeye çalışılmasını darbe zihniyetinin bir yansıması olarak gördüklerine, 16 Haziran Ev İşçileri Günü’ne, 16 Haziran 2013’te İstanbul’da polis tarafından vurulan Berkin Elvan’ın katillerinin hâlâ bulunmadığına,

Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Bayır Bucak bölgesinde birçok köyün Rus birlikleri tarafından işgal edildiğine ve Hükûmetin Türkmenlere gerekli yardımları yapmasını talep ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 16 Haziran 1950 Türkçe ezan okunmasına son verilerek yeniden Arapça ezana dönülmesinin, 16 Haziran 1964 Martin Luther King’in Nobel Barış Ödülü almasının yıl dönümlerine ve mümkün olan bütün yol ve yöntemlerin Suriye’deki Türkmenler için kullanıldığına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 15-16 Haziran işçi sınıfının büyük direnişinin 46’ncı yıl dönümüne ve Hükûmet ile Cumhurbaşkanının her türlü temel hak ve özgürlük talebine yönelik terörist yakıştırmasını doğru bulmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu (AP) Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından Avrupa Parlamentosu iş birliğiyle 20-21 Haziran 2016 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e düzenlenecek olan “AB’nin Göç ve Sığınma Politikası: Genişleme Ülkeleri Parlamentolarına Etkileri” başlıklı konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisinden katılması Genel Kurulun 8/6/2016 tarihli 99’uncu Birleşiminde kabul edilen heyete ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 22 milletvekilinin, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/232),

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 34 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/233),

Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 20 milletvekilinin, demir çelik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/234),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 16/6/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye'de son yıllarda oldukça hız kazanan kentsel dönüşüm uygulamalarında yaşanan sorunların tespit edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2264 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 16 Haziran 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı (1/720) ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 383) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/573) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 263) görüşmeleri, Komisyon yetkilleri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 5’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Suriye’de bir iç savaş yaşandığına ve orada yaşayan halklardan Türkmenler, Kürtler ve Araplar arasında herhangi bir ayrım yapılmaması gerektiğine ve Cumhuriyet Halk Partisinin bu tartışmaların dışında olduğuna,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Uluslararası Barış Örgütünün Suriye’nin kuzeyinde, PYD’nin kontrol ettiği alanda etnik temizlik ve savaş suçu işlendiğine ilişkin 13 Ekim 2015 tarihli bir raporu bulunduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İzmir’in Menemen ilçesinin Asarlık beldesinde HDP binasına yönelik silahlı saldırıyı kınadığına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, cezaevinde bulunan insanları aidiyetler üzerinden tanımlayarak onları hedefleştirmenin son derece tehlikeli sonuçlar yaratabileceğine ve milletvekillerinin, siyasi partilerin, cezaevinde bulunan tutukluları, hükümlüleri ayırt etmeden ziyaret etmelerinden daha doğal bir şey olamayacağına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddesiyle ilgili soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hükûmete, gerek Komisyonda gerekse Genel Kurulda dile getirdikleri görüş, eleştiri, öneri ve uyarıları bir heyet marifetiyle konsolide edip dikkate almalarını tavsiye ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 17/6/2016 Cuma günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğüne ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 21 Haziran 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 00.13’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                     Emre KÖPRÜLÜ                          Mustafa AÇIKGÖZ

                          Kütahya                                 Tekirdağ                                           Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye