TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

100’üncü Birleşim

9 Haziran 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya ilinin sorunlarına,

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, elmacılığın ve meyveciliğin sorunlarına,

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, kadınlar üzerinde toplumsal ve siyasal baskılara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça;

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’ın Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 8/6/2016 tarihinde,

 

 

 

 

 

 

 

 

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/6/2016 tarihinde,

Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın Güvenlik ve İstihbarat Komisyonun üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/6/2016 tarihinde,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/6/2016 tarihinde,

İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/6/2016 tarihinde,

Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

MHP Grubunun, 8/6/2016 tarih ve 1722 sayıyla Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini ağır itham altında bırakan Almanya Federal Meclisinin 2 Haziran 2016’da aldığı haksız, mesnetsiz ve kabul edilemez karar ile diğer ülkelerin sözde Ermeni soykırımı iddialarını meşrulaştırmayı içeren karar, açıklama ve yasalar ile bundan böyle girişilebilecek benzeri tasarruflar hakkında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme açılması önergesininin Genel Kurulun 9 Haziran 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin görüşmeleri tamamlandı, oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 14 Haziran 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 15.26’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                               Özcan PURÇU

                             Bolu                                                                                                İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye