TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

98’inci Birleşim

3 Haziran 2016 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dokuz oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, istihdamın artabilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli olan yapısal reformların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini Hükûmete tekrar hatırlatmak istediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan,

3 Haziran Nazım Hikmet’in ölümünün 53’üncü yıl dönümüne;

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ne zaman ödenmeye başlayacağını öğrenmek istediğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 3 Haziran Nazım Hikmet’in ölümünün 53’üncü yıl dönümüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, elektrik enerjisinde teknik kaybı azaltacak projelerinin olup olmadığını, maden ruhsatlarının devri konusundaki görüşlerini ve elektrikte kaçak oranlarının ne olduğunu öğrenmek istediğine,

Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Amerika Birleşik Devletlerinin Menbic bölgesini YPG veya diğer Kürt gruplara terk etmesi durumunda Hükûmetin tavrının ne olacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli,

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,

İstanbul Milletvekili Hasan Turan,

İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar,

Almanya Federal Meclisinin 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesini kınadıklarına;

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Almanya Federal Meclisinin 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesini kınadığına ve tüm vatandaşların ramazanını kutladığına,

Isparta Milletvekili İrfan Bakır, Isparta’da bulunan Davraz Kayak Merkezi’nin sorunlarına,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman’da intihar girişimlerinin artmasının sebeplerinin araştırılması için bir komisyon kurulmasını talep ettiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Giresun’un enerji altyapısını güçlendirmek için 2016 yılında hangi projeleri yapmayı düşündüğünü öğrenmek istediğine,

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Almanya Federal Meclisinin 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesini kınadığına ve 3 Haziran Nazım Hikmet’in ölümünün 53’üncü yıl dönümüne,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Başbakan Binali Yıldırım’dan, insanların bilgisi dışında AKP’ye üye yapılmasının sahtekârlık olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Almanya Federal Meclisinde Türkiye’yle ilgili önemli bir karar alınırken Cumhurbaşkanı ile Başbakanın ne kadar kayıtsız kaldıklarının ortaya çıktığına, bu tablonun Türkiye'nin dış politakısının iflası anlamına geldiğine ve 3 Haziran Nazım Hikmet’in ölümünün 53’üncü yıl dönümüne,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 4/6/1994 tarihinde kaçırıldıktan sonra katledilen Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan ile Hacı Karay ve Adnan Yıldırım’ı rahmetle andığına, sekiz gün önce gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak il yöneticisi Hurşit Külter’in akıbetini öğrenmek istediğine ve Ahmed Arif ile Nazım Hikmet’in ölüm yıl dönümlerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Almanya Federal Meclisinin aldığı sözde soykırım kararına karşı 3 siyasi parti grubunun yaptığı ortak açıklamanın millî bir duruş olduğuna, bu tür konuların siyasi partilerin kendi aralarındaki gündelik rekabetin ötesinde ele alınması gerektiğine, Türkiye’de Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte siyaseten fiilî bir durumun ortaya çıktığına ve 3 Haziran Nazım Hikmet’in ölümünün 53’üncü yıl dönümüne,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Almanya Federal Meclisinin aldığı karardan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 3 siyasi parti grubunun Hükûmeti bu konuda gerekli karar ve tedbirleri almaya davet ettiğine ve Hükûmetin çok net bir tepki ortaya koyması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının (10/223),

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının (10/224),

Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 milletvekilinin, yetiştirme yurdunda yetişip yurttan ayrılan çocuklar için alınacak tedbirlerin (10/225),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Türkiye’deki seçilmiş siyasetçilerin ve atanmışların içerisinde bulundukları veya bizzat organize ettikleri yolsuzlukların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/191) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmelerinin Genel Kurulun 3 Haziran 2016 Cuma günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve 7 Milletvekilinin Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1081) ile Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/715), İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun Çeşitli Adlar Altında Vatandaşlarımızın Elektrik Faturalarına Yansıtılan Bedellerin Kaldırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/28), İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/75), Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/242), İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/288), Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/586), Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/614), Antalya Milletvekili Devrim Kök’ün Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1076), Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1082) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 312), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/505) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 238) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Hasan Sert’in 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Milletvekili Necip Kalkan’ın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nde oyunun rengini belli etmek üzere yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, İzmir Milletvekili Necip Kalkan’ın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nde oyunun rengini belli etmek üzere yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 7 Haziran 2016 Salı günü ve daha önce alınan karar gereğince çalışmasına karar verilen 4 Haziran 2016 Cumartesi ve 5 Haziran 2016 Pazar günleri toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, ramazan ayının hayırlar getirmesini dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 8 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 06.32’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                    Sema KIRCI                                  Fehmi KÜPÇÜ

                          Nevşehir                                 Balıkesir                                              Bolu

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye