TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

96’ncı Birleşim

1 Haziran 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum ilinin sorunlarına,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, DEAŞ terör örgütü ve Türkiye’ye,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın, İzmir ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan cevap verdi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a yeni görevinde başarılar dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a görevinde başarılar dilediğine ve sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli’deki çiftçilerin destekleme primlerinin ne zaman ödeneceğini öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin rant sağlama çalışmalarının her geçen gün büyüdüğüne ve ilgili bakanlıkların bir an önce soruşturma yapmasını beklediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP’nin yanardöner politikalarıyla halka verdiği zarar nedeniyle özür dilemesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Okmeydanı Cemevinde vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt’un davasının, cezasızlık uygulamasının yeni bir örneği olarak kayıtlara geçtiğine ve mahkemelerin görevinin siyasi iradeleri korumak olmadığına,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a görevinde başarılar dilediğine ve Mersin-Adana Hızlı Tren Projesi’yle ilgili yeni bir çalışma yapılarak Tarsus’un ikiye bölünmemesinin sağlanmasını talep ettiğine,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Gezi olaylarının 3’üncü yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, turizm sektöründeki sorunların her geçen gün daha da derinleştiğine ve AKP’nin hâlâ bir çözüm politikasının olmadığına,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, yeni Hükûmetin ülkeye katkısının olmayacağına ve demokrasi ile parlamenter sisteme de büyük zarar vereceğine,

Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Alman Federal Meclisinin sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa tasarısını 2 Haziranda gündemine alacağına ve Türkiye ile Almanya’nın dostluk ilişkilerine zarar verecek bu tasarının Federal Meclisten geçmemesini temenni ettiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avrupa Birliği büyükelçileriyle yaptığı toplantıda sarf ettiği bazı ifadelerine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay’da buğday fiyatlarının açıklanmadığına ve buğday ile mısıra verilen destekleme primlerinin yaklaşık on yıldır artırılmadığına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Çamardı İmam Hatip Lisesinde yaşanan bir olaya ve ulusal basına uygulanan sansürün artık yerel basına da yansıtıldığına,

Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince devri yapılan İztuzu Plajı’nın valilikçe verilen tahliye emrinde yer alan bazı ibarelere,

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 105’inci yıl dönümüne,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Gezi olaylarının 3’üncü yıl dönümüne ve gerçekleştirilmek istenen anma toplantılarına polisin çeşitli engeller koyarak Gezi Parkı’nı kapattığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü’ne ve gerek sigara alışkanlığı gerekse uyuşturucu ve alkol bağımlılığındaki artışların, başta Hükûmet olmak üzere herkesin mutlaka önem vermesi gereken konular olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP Hükûmetinin, gözaltında bulunan ve beş gündür kendisinden haber alınamayan Demokratik Bölgeler Partisi il yöneticisi Hurşit Külter’in akıbeti hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğine, Mimarlar Odasının kullanmış olduğu Yıldız Sarayı Dış Karakolu binasını zorla boşalttırma ve orada bulunan yönetici ve üyeleri gözaltına alma girişimlerini kınadığına, Gezi direnişinin 3’üncü yıl dönümünde anma etkinliklerine katılanlara polisin müdahelesine ve dün Kütahya’da son derece tehlikeli bir provokasyonun devreye konulduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve AKP’nin alışık olduğu algı yönetiminin, gerçek dışı olan bir sözü gerçekmiş gibi servis ederek bir linç ve iftira kültürünü egemen kılmak olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve eleştirileri kişiselleştirmenin kimseye bir faydasının olmayacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Fas-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak ülkemize resmî bir ziyarette bulunmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 25/5/2016 tarihli ve 13 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna,

Ekvador Ulusal Meclisi Ekvador-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Gina Gudoy ile beraberindeki heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak ülkemize resmî bir ziyarette bulunmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 25/5/2016 tarihli ve 13 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, temel lise sürecinde karşılaşılan sorunların (10/217),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve bu projeye bağlı olarak yapılması planlanan sulama kanallarının bitirilememiş olmasının neden ve sonuçlarının (10/218),

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Hükûmetin uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların, can ve mal güvenliği üzerindeki tehditlerin ve kamu hizmetlerinin verilmesini engelleyen nedenlerin (10/219),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 30-31 Mayıs 2016 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi’nin AB genişleme ülkelerine yönelik parlamentolar arası konferanslar programı çerçevesinde düzenlenecek olan “AB'ye Katılım Sürecinde Siyasi Grupların, Partilerin ve Hükûmetlerin Birbirleri ile Etkileşimleri” başlıklı seminere katılım sağlanmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve arkadaşları tarafından, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/203) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 30/5/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Gezi direnişinin ortaya çıkış sebeplerinin, insanların merkezî kararlara ve kendi yaşam şekillerine müdahale edilmesi sonucu itirazların dinlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2089 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 1 Haziran 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, 30/12/2015 tarihinde Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve arkadaşları tarafından, Gezi olayları sürecinde yaşananların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (108 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 1 Haziran 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 1 Haziran 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 312, 238, 263, 328, 338, 339, 88, 33 ve 289 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarıları ile Komisyon Raporlarının bu kısmın sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun, 7, 14, 21 ve 28 Haziran 2016 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 1, 8, 15, 22 ve 29 Haziran 2016 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Gezi olaylarının kitleselleşmesinden telaşlanan zamanın Hükûmetinin birtakım terör örgütlerinden ve PKK’nın İmralı’daki elebaşından yardım istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına,

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Meclis başkan vekillerinin ortak uygulama yapmasını sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile başkan vekillerinin yaptığı toplantıda bir mutabakat metni imzalandığına ve grup başkan vekilleriyle de bir toplantı yapılması talebini Meclis Başkanlığına ileteceğine,

Gezi’de hayatını kaybetmiş bütün insanlara Allah’tan rahmet dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk,

Millî Savunma Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt,

Seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve 7 Milletvekilinin Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1081) ile Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/715), İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun Çeşitli Adlar Altında Vatandaşlarımızın Elektrik Faturalarına Yansıtılan Bedellerin Kaldırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/28), İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/75), Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/242), İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/288), Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/586), Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/614), Antalya Milletvekili Devrim Kök’ün Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1076), Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1082) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 312), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’ni Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Komisyona iade etmemesinin İç Tüzük ve Anayasa hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin genel gerekçesinin yanlış olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işleminde sırasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 2 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.14’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                             Zihni AÇBA

                          Nevşehir                                                                                           Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye