TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

93’üncü Birleşim

27 Mayıs 2016 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 27 Mayıs darbesinin 56’ncı yıl dönümüne, toplumu ayrıştıran ve demokrasiyi sekteye uğratan bu tür darbeleri kınadığına, 25 Mayıs Necip Fazıl Kısakürek’in ölümünün 33’üncü yıl dönümüne ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’a yeni görevlerinde başarılar dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 27 Mayıs darbesinin 56’ncı yıl dönümüne, milliyetçi hareketin Türkiye’nin demokratik gelişimini sekteye uğratacak her türlü darbeye, şahsi ve keyfî yönetime karşı olduğuna ve 27 Mayıs Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın ölümünün 36’ncı yıl dönümüne,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 27 Mayıs darbesinin 56’ncı yıl dönümüne, Halkların Demokratik Partisi olarak her türlü darbe zihniyetine karşı olduklarına ve 12 Eylül darbesinin bir kurumu olan Millî Güvenlik Kurulunun siyaseti dizayn etme, siyasi partilere had bildirme hakkının olmadığına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, parlamenter demokratik sisteme yapılmış bütün müdahaleleri şiddetle kınadıklarına ve parlamenter demokratik sistemin özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde güçlenerek ve gelişerek sonsuza kadar yürümesi için var güçleriyle çalışacaklarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 27 Mayıs darbesinin 56’ncı ve 25 Mayıs Necip Fazıl Kısakürek’in ölümünün 33’üncü yıl dönümlerine,

 

 

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 2 Haziran 2016’da Alman Parlamentosunda Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili bir oylama yapılacağına ve Parlamentonun devreye girerek bu konuda siyasi partilerin mümkünse ortak bir deklarasyonunu ve iradesini Alman Parlamentosuna iletmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, Türkiye’de son yıllarda artan iç göçlerin nedenlerinin (10/211),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin (10/212),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, dünya istatistik literatüründe yer alan çalışma standartlarına ulaşılması için yapılması gerekenlerin (10/213),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başbakan Binali Yıldırım tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı görüşüldü.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 65’inci Hükûmet Programı üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın 65’inci Hükûmet Programı üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

 

 

 

 

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın 65’inci Hükûmet Programı üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın 65’inci Hükûmet Programı üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın 65’inci Hükûmet Programı üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın 65’inci Hükûmet Programı üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın 65’inci Hükûmet Programı üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un 65’inci Hükûmet Programı üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un 65’inci Hükûmet Programı üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına,

 

 

 

 

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bülent Tezcan’ın 65’inci Hükûmet Programı üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tüm devlet adamlarının vatanı, milleti için elinden geleni yaptıklarına ve hürmetle yâd etmek gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un 65’inci Hükûmet Programı üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, güven oylamasının, Anayasa’nın 110’uncu, İç Tüzük’ün 124’üncü maddeleri gereğince görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılabileceği ve buna göre güven oylamasının 29 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 11.00’de toplanmak üzere 21.21’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                        Ali Haydar HAKVERDİ

                             Bolu                                                                                              Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye