TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

90’ıncı Birleşim

17 Mayıs 2016 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, 1864 Çerkez sürgününün yıl dönümüne,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, Müzeler Haftası’na,

Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Çankırı iline yapılan yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak Çerkez sürgününü kınadıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinin bazı köylerinde elektrik altyapısının derhâl yenilemesi gerektiğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, barışın ve hangi mezhepten olursa olsun mazlumların sesi olmaya devam edeceklerine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, geçen yıllarda verilen tarımsal desteği birçok kalemde kaldıran veya azaltan, pek çok tarım danışmanının işsiz kalmasına sebep olan 2016 yılı tarımsal desteklemelerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararından vazgeçilmesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Âşık Mahzuni Şerif’in 14’üncü ölüm yıl dönümüne ve adliyede çalışan bütün müdürleri rotasyona tabi tutan yönetmeliğin iptal edilmesini talep ettiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli’de 15 Mayıs 1919’da Ahmet Hulusi Efendi’nin fetva yayınlayarak Millî Mücadele’yi başlattığına ve Gazi Meclisi aynı sorumlulukla dokunulmazlıkları kaldırmaya davet ettiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevi süresince ulus devletle nasıl hesaplaştığı sorusunun yüce Meclis çatısı altında yanıt bulması gerektiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli ve kimsesiz çocukların bakım, koruma ve eğitim yetersizliklerine,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cemevlerinin hukuki statüsüne yönelik kararıyla ilgili olarak Hükûmetin ne yaptığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki Rus hisselerinin akıbeti konusunda bilgi almak istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tüm halkı 19 Mayıs günü saat 10.30’da Ankara Güvenpark’ta buluşmaya ve Anıt Kabir’e yürümeye davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Hilmi Yarayıcı, 12 Mayısta Suriye’de gerçekleştirilen katliama ve iktidarı, sözde ılımlı muhaliflere desteğe ve kirli politikalarına son vermeye çağırdığına,

Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun Cumhurbaşkanına yönelik bazı ifadelerine,

Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Hakkâri’de şehit olan İrfan Mert ile Mardin’de şehit olan Osman Vurgun ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına rağmen anlaşmaya uymayarak sınırlarını genişletmeye devam eden İsrail’i kınadığına,

Burdur Milletvekili Reşat Petek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun Cumhurbaşkanına yönelik bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun Cumhurbaşkanına yönelik bazı ifadelerine;

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır’da Dürümlü ve Tanışık köyü arasında yaşanan patlamaya, 17-30 Mayıs Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’na, HDP grubu olarak “Cumartesi Anneleri”nin haysiyet direnişiyle beraber olduklarına ve Pınar Gemsiz, Enes Erdem ile İbrahim Kaypakkaya’yı saygıyla andıklarına,

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şemdinli’de bazı okullarda İstiklal Marşı’nın okutulmadığı ve teröristbaşı için sloganlar atıldığı haberlerine ve bu konuda iktidarı uyardığına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, tek partiden çok partiye geçişi yaşamış Türkiye’de çok partiden tek partiye dönüşün zorlandığına, AKP'li milletvekillerinin Cumhurbaşkanının vesayetinden çıktıklarında Türkiye’ye daha iyi hizmet edeceklerine, Âşık Mahzuni Şerif’in 14’üncü ölüm yıl dönümüne, Türkiye ’nin terörden bir an önce kurtulması ve her türlü vesayetçi anlayışın Meclis üzerinden elini çekmesi gerektiğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Demokrat Partinin âdeta bir devrim gerçekleştirerek iktidara gelmesinin 66’ncı yıl dönümüne, siyasetin bir üslup, bir medeniyet meselesi olduğuna, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ifadelerine ve Diyarbakır’da Dürümlü ve Tanışık köyü arasında yaşanan patlamaya,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, denizlerimizdeki kirlilik ve kirliliğe neden olan etkenlerin (10/205),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, şüpheli asker ölümlerinin (10/206),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, kalkınma ajanslarının amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının (10/207),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, muhalefeti tamamen tasfiye etmeyi amaçlayan bir Anayasa düzenlemesi görüşülürken muhalefetin normal denetim mekanizmaları işliyormuş gibi bir görüntü vermesinin doğru olmadığı kanaatinde oldukları için grup önerilerini geri çektiklerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Meclisin tüm kamuoyuna örnek olması ve milletvekillerinin daha bir saygın dil kullanmaları gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 313, 35, 183, 187, 270, 306, 74, 75, 69, 55, 48 ve 54 sıra sayılı kanun teklifleri ile tasarılarının bu kısmın sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’nci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun (2/187) esas numaralı, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, Türkiye’nin bir terör örgütü ile ithalat ve ihracat ilişkisine girmesinde ve yatırımlar için gerekli olan finansman ihtiyacının dışarı kaçmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin (11/10) geri alındığına ilişkin önerge Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Başkanlıkça önergenin geri verildiği açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, muhalefeti tasfiye etmeyi amaçlayan bir Anayasa düzenlemesi görüşülürken muhalefetin normal denetim mekanizmaları işliyormuş gibi bir görüntü vermesinin etik olmadığı kanaatinde oldukları için gensoru önergelerini geri çektiklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile 310 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028) ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 313), birinci görüşmeleri tamamlandı, ikinci görüşmeye en az kırk sekiz saat geçtikten sonra başlanabileceği bildirildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın 313 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 313 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine ve HDP Grup Başkanına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 313 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın 313 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 22’nci ve 23’üncü Dönem Malatya, 24’üncü Dönem İstanbul Milletvekili merhum Ferit Mevlüt Aslanoğlu’na Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

22’nci ve 23’üncü Dönem Malatya, 24’üncü Dönem İstanbul Milletvekili merhum Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nu saygıyla andıklarına;

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 313 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın üslup ve tutumuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğüne ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 20 Mayıs 2016 Cuma günü saat 10.00’da toplanmak üzere 01.59’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                           Elif Doğan TÜRKMEN

                          Balıkesir                                                                                            Adana

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye