TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

89’uncu Birleşim

12 Mayıs 2016 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, parlamenter demokrasiye yapılan darbelere,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, sadece iktidarın değil muhalefetin de siyaset üstü bir anlayışla millî ve yerli politikalara sahip çıkma zorunluluğu olduğuna,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden kazasının 2’nci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ÇAYKUR’un sezonun başında kota ve kontenjan uygulamasına başladığına ve çay alım fiyatlarının açıklanmadığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Sırameşeler Sevgi Evlerinde küçük çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına ve yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep ettiğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlara,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım,

Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi,

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun,

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ifadelerine;

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına atanan Yavuz Emir Beyribey’in AKP Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey’in oğlu olduğu iddiasının doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Nizip Mülteci Kampı’nda 30 çocuğa tecavüz edildiği haberine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin birçok köyünde don nedeniyle elma üreticilerinin mağdur olduğuna,

İzmir Milletvekili Musa Çam, laik bilimsel eğitimin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale savaşlarının 101’inci yıl dönümünde düzenlenen 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ne katılan öğrencilere konakladıkları Çanakkale Millî Bilinç Kampı’nda silahlı atış talimi yaptırıldığı iddialarının doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Cemaat-i İslami Partisi lideri Rahman Nizami’nin idam edilmesini kınadığına ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na, buğday ve mısır taban fiyatlarının açıklanmadığına ve Avrupa Birliğinden sorumlu Bakandan vize muafiyeti konusunda bir açıklama beklediğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden kazasının 2’nci yıl dönümüne, 12 Mayıs Hemşireler Günü’ne, Hükûmetin “sağlıkta özelleştirme” adı altında yürüttüğü politikalardan vazgeçmesi gerektiğine, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in gözaltında tutulmaya devam edilmesine ve demokratik tepkisini ortaya koyması nedeniyle halka karşı yapılan faşizan uygulamaları kınadığına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden kazasının 2’nci yıl dönümüne, 12 Mayıs Hemşireler Günü’ne ve AKP Grubu ile Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına söz söyleme hakları olmadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, millî menfaati ilgilendiren süreçlerin iç politika malzemesi yapılmasının olumsuz sonuçlara yol açabileceğine ve 12 Mayıs Hemşireler Günü’ne,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, 12 Mayıs Hemşireler Günü’ne, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ifadelerine ve herkesin bulunduğu makamın, ve sorumluluğunun hakkını yerine getirecek şekilde açıklama yapması gerektiğine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Başkanlık Divanı olarak 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutladıklarına, 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden kazasında yaşamını yitirenler başta olmak üzere bütün işçi ve emekçilere Allah’tan rahmet dilediklerine ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in bir an önce serbest kalması gerektiğin düşündüğüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin, eğitimli işsizlerin karşılaştıkları sorunların (10/202),

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının (10/203),

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 23 milletvekilinin, Rusya’yla yaşanan kriz sebebiyle yaş sebze ve meyve üreticilerinin yaşadıkları sorunların (10/204),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 30/12/2015 tarih ve 648 sayıyla Grup Başkan Vekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, başta 13 Mayıs 2014 tarihindeki Soma maden faciası olmak üzere maden kazalarının araştırılarak iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin görüşülmesi ve 24’üncü Dönem Genel Kurulda görüşülemeyen Manisa'nın Soma ilçesinde başta 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazalarının araştırılarak bu sektörde alınması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun tespit ve önerilerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin tartışılması ve yol göstermesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme açılmasına ilişkin önergenin Genel Kurulun 12 Mayıs 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmesinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin görüşmeleri tamamlandı, oylaması sırasında istem üzerine yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

 

 

 

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 17 Mayıs 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 16.23’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                   Emre KÖPRÜLÜ                                                                              İshak GAZEL

                          Tekirdağ                                                                                          Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye