TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

87’nci Birleşim

10 Mayıs 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.02’de açılarak dört oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Anneler Günü’ne,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Uluslararası Trafik Güvenliği Haftası’na,

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Afyonkarahisar’ın sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, bütün kadınları ve anneleri saygı, sevgi ve minnetle selamladığına ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Anneler Günü’ne, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na ve Balıkesir’de kamu ve özel sektörde 2016 yılı itibarıyla engelli kadrosunun ne kadar olduğunu öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2014 yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanan ilçelerden ve köylerinden beş yıl süreyle su abonelik ücreti alınmayacağı vaadini yerine getirmediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin sulama ve içme suyuyla ilgili sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’nin çevresel atıklar, su, hava ve toprak kirliliği sorunlarının ne zaman çözüleceğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Anneler Günü’ne ve Panama belgelerinin gereğinin yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in İvrindi ilçesinin Soğanbükü Mahallesi’ni ana asfalta bağlayan 2 kilometrelik yolun bir an önce yapılması ve diğer sorunlarının çözülmesi için yetkilileri göreve davet ettiğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, çocuk tecavüzlerine ve bu konuda verdikleri araştırma önergesi ile kanun tekliflerine AKP’nin destek vermediğine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, elektrik faturalarındaki kaçak bedelinin vatandaşa yüklenmesinin doğru olmadığına,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın Karacabey ilçesinin Gölecik Mahallesi’ne yapılan kanalizasyonun bacasının civardaki tarım alanlarını sulamakta kullanılan Gölecik Deresi’ne akıtıldığına,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın kültürümüze aykırı olduğu gerekçesiyle düğünlerde ve bayramlarda köçek oynatılmasını yasaklamasına,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları çalışanlarının sorunlarına,

İzmir Milletvekili Musa Çam, iş kazalarında, iş cinayetlerinde, maden kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle andığına ve AKP Hükûmetini bu cinayetleri önlemeye davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kilis’te büyük bir dram yaşandığına ve şehre gönderilen psikologların telkinleriyle ilgili basına yansıyan haberler konusunda Hükûmetten bir açıklama beklediğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Türkiye’de uyuşturucu kullanımının arttığına ve acilen önlem alınması gerektiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, mesleki yeterlilik belgesi edinme zorunluluğu için tanınan sürenin 26 Mayısta sona ereceğine ve yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için bu sürenin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Anneler Günü’ne ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, cezaevlerine kapatılmış, çocuklarının cenazelerine hâlâ ulaşamamış anneler varken Anneler Günü’nü kutlama imkânına sahip olunmadığına ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Anneler Günü’ne, 10 Mayıs Danıştayın Kuruluş Günü ve İdari Yargı Günü’ne ve millî iradeye destek için Mecliste olan Kayseri’nin aydın, ilerici gençlerini Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamladığına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Anneler Günü’ne ve Türkiye ’nin çok ciddi bir şekilde terörle mücadele ettiği bir süreçte olduğuna,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Anneler Günü’ne, Afyonkarahisar Kanlıca’da yapılan TOKİ konutlarında şehitlerin eşlerine tanınan hakkın anne ve babalarına tanınmasıyla ilgili bir çalışma ve bir şirketin Sandıklı ilçesinin Ballık köyünde ağaç katliamı yapmasıyla ilgili bir işlem yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Anneler Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Hükûmetin Kilis’e yapılan saldırıları ve yaşanan acıları görmezden geldiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Genel Kurul çalışmalarının işitme engellilere işaret diliyle ulaştırılması ve milletvekillerinin engelli otoparkına araçlarını park etmemeleri gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Hükûmetin vize muafiyeti konusundaki yaklaşımına, Meclisin Avrupa Birliğinin beklediği anlaşmaları geçirmesi gerektiğine ve CHP Grubu olarak katkı vermeye hazır olduklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, milletvekillerine araçların Parlamento içerisindeki engelli otoparkına park etmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunmak istediğine ve işaret dili konusunda Meclis Başkanıyla görüşeceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 21 milletvekilinin, eğitim sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/196),

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 milletvekilinin, çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/197),

 

 

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 milletvekilinin, Balıkesir Ovası'nın kuzeyi ile Simav Çayı aşağı çığırı arasındaki bölgede akarsularda meydana gelen kirlenmenin insan ve tabiata olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/198),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, engelli vatandaşların kamusal hizmetlerden tam olarak yararlandırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/183) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 12/4/2016 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve arkadaşları tarafından, emekli vatandaşların sorunlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1711 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 10 Mayıs 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, 21/4/2016 tarihinde Ankara Milletvekili Murat Emir ve arkadaşları tarafından, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önündeki barış mitingine yönelik terör saldırısına ilişkin başta istihbarat birimleri ve emniyet güçlerinin ihmalinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (495 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 10 Mayıs 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 10 Mayıs 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin (2/571) esas numaralı, 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, doğrudan gündeme alınma önergesiyle ilgili konuda Bakanlığın bir çalışması olduğuna ve bu çalışmalar tamamlandığında konunun gündeme geleceğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, sarayın Başbakana yapmış olduğu darbenin sadece bir partinin iç sorunu değil tüm Türkiye'nin sorunu olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Anayasa Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 307),

2’nci sırasında yer alan, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/672) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 248),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/419) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 87),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/308) ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 5),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/316) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 10),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/325) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 24),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/332) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 26),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/327) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 30),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/324) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 29), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, komisyonların bulunmaması nedeniyle çok sayıda kanun tasarısının ertelenmesinin doğru olmadığına, üzerinde grupların muhalefet şerhinin olmadığı bir uluslararası anlaşma olduğu için ve geleceğe kötü bir örnek teşkil etmeyecekse bu uygulamayı bir seferlik kabul ettiklerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, kürsüde konuşan milletvekiline laf atmak, sataşmak şeklindeki yaklaşımı doğru bulmadıklarına ve kınadıklarına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Parlamento kültürünün erkek egemen zihniyetten arındırılması gerektiğine ve cinsiyetçi söylemleri kabul etmediklerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun tutumunun ve Grup Başkan Vekiliyle birlikte alay eder bir tarzda davrandıklarının kamera kayıtlarından tespit edilebileceğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Milliyetçi Hareket Partisinin kongre süreciyle ilgili iddialarının mesnetsiz olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulunda Milliyetçi Hareket Partisinin kongresiyle alakalı bir görüş, herhangi bir söylem veya sunum yapılmadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın 29 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerindeki soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine ve Meclis Başkan Vekiline had bildirme şeklindeki davranışını kınadığına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceğine ama had bildirme şeklindeki bir yaklaşımın doğru olmadığına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, eleştirilerin çerçevesinin çok iyi çizilmesi, tüm milletvekillerinin nezaket ve zarafet kurallarına uygun davranması ve Meclis Başkan Vekilinin görevini ifa ederken İç Tüzük hükümlerine bağlı bir şekilde çalışmaları sürdürmesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 29 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın 29 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, tekraren, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 21.38’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                                              Emre KÖPRÜLÜ

                          Kütahya                                                                                          Tekirdağ

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye