TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

83’üncü Birleşim

2 Mayıs 2016 Pazartesi

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladığına, Gaziantep ve Nusaybin’de şehit olan polislere Allah’tan rahmet dilediğine ve terörü bir kez daha lanetlediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 2 Mayıs 1999’da Mecliste yemin töreninde yaşanan olaylara,

Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, sokağa çıkma yasaklarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya’nın, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu cevap verdi.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan’ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Genel Kurul çalışmalarına dönen AK PARTİ Grup Başkan Vekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’ye “Hoş geldiniz.” dediğine ve başarılar dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve LYS sınavına girecek olan bazı gençlerin sistem değişikliğinin kurbanı olduklarına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintileri ile işsizlik sorununa ve GAP Eylem Planı’nın ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Kut bayramına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi kapsamında Bakanlık bütçesinden kamu kaynaklarının belli bir kesime aktarılmasıyla ayrımcılık yapıldığına ve bu projenin sonlandırılması konusunda Millî Eğitim Bakanına çağrıda bulunduğuna,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Karadeniz’de, özellikle de Giresun’da yaylalarda yaşanan sorunlara,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladığına,

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladığına, Hükümetin özel istihdam bürolarıyla tam güvencesiz çalışmayı dayattığına ve Türkiye’de gelir dağılımında adaletsizliğin arttığına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Meclis Başkanının laiklikle ilgili beyanlarıyla yeminine sadık kalmadığına ve görevinden istifa etmesi gerektiğine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, yıllarca çalıştığı hâlde hiç sigortalı olamamış yüz binlerce işçi bulunduğuna ve bu konularda işverenlerin daha ciddi denetlenmesini dilediğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in Gönen ilçesinin bazı mahallelerinde yaşanan içme suyu sorununa,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Diyanet İşleri Başkanının laikliğe aykırı eylem ve söylemleriyle açıkça Anayasa'yı çiğnediğine,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ın bazı ilçelerinde don nedeniyle mağdur olan üreticilerin borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğini ve İŞKUR’un işçi alımlarını neye göre yapacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, TMMOB ve TTB tarafından hazırlanan Soma Maden Faciası İnceleme Raporu’na ve iktidarın evrensel çalışma ilkelerine değil, evrensel kapitalizm ve tekellerin ilkelerine uyduğuna,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaklaşık 30 bin evi kapsayan acele kamulaştırma kararına,

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladığına ve Niğde Bor Şeker Fabrikasında 345 işçinin seslerini duyurabilmek için bir ay boyunca ücret almadan iki saat fazla mesai yapma eylemi başlattıklarına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, milletin terörle mücadelede kesin sonuç alınmasını beklediğine ve Manisa’da şehir hastanesinin inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, iktidar partisinin eleştiriye tahammülsüzlüğünün Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerilimli bir ortamda çalışması sonucunu doğurduğuna ve geçen hafta Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a verilen Meclisten geçici çıkarma cezasını protesto ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mecliste medeni bir dilin, karşılıklı anlayış ve iş birliğini esas alan bir yaklaşımın ve müzakereye dayalı bir perspektifin esas olması gerektiğine, devletin teröre karşı meşru bir mücadele yürüttüğüne ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladığına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Parlamentoda halkın temsiliyeti doğrultusunda her türlü düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğünün olması gerektiğine ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde temsil edecek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılımında yapılan değişiklik sonucu Cumhuriyet Halk Partisinden boşalan üyeliklere Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından aday gösterilen 1 asil üye Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile 1 yedek üye Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın seçilmesinin Başkanlık Divanınca uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başkanlıkça, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 27/4/2016 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, Türkiye ve İzmir'de yaşanabilecek muhtemel bir deprem felaketi öncesinde yapılması gereken çalışmaların (10/184),

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 51 milletvekilinin, 17-25 Aralık 2013 soruşturmaları sonrasında Hükûmetin eylem ve işlemlerinin Türkiye demokrasisi ve ekonomisine verdiği olası zararların (10/185),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye'de beş aydır süren çatışmalı süreç esnasında PKK tarafından alıkonulan asker, polis ve diğer kamu görevlilerinin ailelerine kavuşturulması amacıyla yapılması gerekenlerin (10/186),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, başta hidroelektrik santraller olmak üzere Cerattepe, Yeşil Yol, Kuzey Marmara Otoyolu ve diğer büyük projelerle ekolojik yıkım gerçekleştirildiği ve bu yıkımda sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin (11/9) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı; önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve MHP Grubuna düşen 1 üyeliğe Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor,

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve MHP Grubuna düşen 1 üyeliğe Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı,

Seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/688) ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 277), görüşmelerine devam edilerek 5’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/711) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 298) görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 3 Mayıs 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.54’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                        Zihni AÇBA                              Mustafa AÇIKGÖZ

                            Elâzığ                                    Sakarya                                           Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye