TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

82’nci Birleşim

27 Nisan 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.04’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şeyh Fethullah Hamidi’nin 69’uncu ölüm yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, F klavye ve Türkçenin kullanımına,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak’ın sorunları ile terör olaylarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 27 Nisan e-muhtırasının 9’uncu yıl dönümüne ve Anayasa’ya, hukuka, demokrasiye ve milletin iradesine aykırı ortaya konan hiçbir tutum ve davranışı tasvip etmenin mümkün olmadığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Borçka Muratlı sınır kapısının bir an evvel yapılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Alevi hakları konusunda açılan davada Türkiye’de Alevilere dinî ayrımcılık yapıldığına ilişkin kararına uyulup uyulmayacağını öğrenmek istediğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, millî egemenliğimize kasteden dâhilî ve haricî düşmanlara karşı mücadelenin sürdürüleceğine,

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi’nin mülkiyet ve imar, Şile ilçesinin ulaşım ve hastanesinin fiziki koşullarıyla ilgili sorunlarının çözülmesini ve Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin illerinin elektriklerinin derhâl verilmesini talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 27 Nisan e-muhtırasının 9’uncu yıl dönümüne ve bu tür planları, darbeleri engellemek için sivil ve her kesimin kucaklayacağı bir anayasanın elzem olduğuna,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun’a İstiklal Madalyası verilmesini talep ettiğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Mersin’de temmuz ayında faaliyete geçeceği söylenen şehir hastanesini devletin hangi şartlarda kiraladığını öğrenmek istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesi Çardak köyü muhtarının taleplerinin karşılanmasını ve bir kadın muhtar olarak kendisine gerekli desteğin verilmesini talep ettiğine,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale ve Balıkesir illerinin de turizm sektörüne dönük teşvik paketi kapsamına alınmasını talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Orta Doğu coğrafyasında çok sayıda soydaşımızın yaşadığına ve Hükûmetin soydaşların haklarını, canlarını ve mallarını koruması gerektiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şap hastalığının hayvancılığı tehdit ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Hükûmetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararını uygulayarak cemevlerine hukuki statü verip vermeyeceğini öğrenmek istediğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Alevi hakları konusunda açılan davada verdiği kararın çok önemli olduğuna ve bu konuya bir an evvel çözüm bulunmasını talep ettiğine,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi Karaağaçkuyusu köyündeki elektrik sorununun ne zaman çözüleceğini, hangi gerekçeyle su birliğini Çay’daki idarecilerin yönetmesine izin verilmediğini ve taş ocakları oluşturmak için Çay’da ormanın yok edileceği iddialarının doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

 

 

 

 

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Ankaragücü-Amedspor maçı sonrası Amedspor yöneticilerine yapılan saldırının tamamen ırkçı bir saldırı olduğuna ve bu tür yaklaşımları caydırıcı ve önleyici adımların atılıp atılmayacağını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Irak’ın Tuzhurmatu kentinde Türkmenlere yönelik saldırıların devam ettiğine, Hükûmeti bu konuda duyarlı olmaya ve açıklama yapmaya davet ettiğine, 27 Nisan e-muhtırasının 9’uncu yıl dönümüne ve e-muhtıraların, müdahalelerin, vesayet girişimlerinin ve darbelerin olmadığı bir demokrasi ümit ettiğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, beş aya yakındır abluka ve sokağa çıkma yasakları uygulanan Sur’da yaşananlara ve bu ortamda ırkçı, faşist bir anlayışıyla bir klip çekimi yapanların kimler olduğunu ve buna kimin izin verdiğini öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi olarak askerî darbeyi de sivil darbeyi de kabul etmediklerine ve bütün darbelere karşı olduklarına,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, 27 Nisan e-muhtıra olayının Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğine ve e-muhtıra konusunda siyasal parti temsilcilerinin, aydınların, entelijansiyanın tutumuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 31 Mart 2016 Perşembe günü Meclis Başkanı başkanlığında grup başkan vekilleri ve Meclis Başkan Vekillerinin katıldığı toplantıda alınan kararlara ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 26/4/2016 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 21 milletvekilinin, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi kriz sebebiyle tarım üreticilerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/181),

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 22 milletvekilinin, üniversitelerde PKK yapılanması sonucunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500  kelimeden fazla olduğu için özeti (10/182),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin ve nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/183),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 22/4/2016 tarihinde, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Ergenekon davasının öncesi ve sonrası ile birlikte iktidar ilişkilerinde araç olarak konumlandırılması ve Ergenekon davası süresince yaşanan mağduriyetlerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1820 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 27/4/2016 tarihinde Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 26 milletvekili tarafından, Aydın ve çevresinde yaşanan hava kirliliğinin nedenlerinin tespiti, jeotermal santrallerin toprak, su ve hava kirliliği üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması, Türkiye ortalamasının üstüne çıkan kanser vakalarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (333 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 27 Nisan 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

 

 

 

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Abdurrahman Öz’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

AK PARTİ Grup Başkan Vekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’ye geçmiş olsun ve AK PARTİ Grup Başkan Vekili Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’e de başsağlığı dileğinde bulunduğuna;

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, kendisini arayan, destek veren ve samimi dileklerini ileten tüm arkadaşlarına şükranlarını sunduğuna ve teşekkür ettiğine,

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, bir rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören AK PARTİ Grup Başkan Vekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’ye geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İkinci Oturumda yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/688) ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 277), görüşmelerine devam edilerek 4’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/711) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 298),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Bursa’da bir canlı bombanın kendisini patlattığı haberleriyle ilgili Hükûmetin Meclisi bilgilendirmesini rica ettiğine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Bursa’da bir canlı bombanın kendisini patlatması sonucu yaralanan 2 kişiye geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve hakkında İç Tüzük’ün 161’inci maddesinin uygulanmasını talep ettiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın konuşması sırasında AKP Grubu milletvekillerinin kürsüye yürümesini kabul etmediklerine ve haklarında İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin uygulanmasını talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK PARTİ Grubu milletvekillerinin kürsüye yürümesinin hatibin ağır eleştirisinden daha vahim bir durum olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, muhalefetin iktidara yönelik eleştirilerine tahammül edilmediğine ve hatip kürsüde konuşurken milletvekillerinin kürsüye yürümelerinin kabul edilemez olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, AKP Grubundan bazı milletvekillerinin Meclisin çalışma düzenini bozacak tutum ve ifadeleri nedeniyle haklarında işlem yapılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Genel Kurul salonunda yaşanan olaylarla ilgili Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın tarafsız davranmadığına ve Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, AKP Grubundaki milletvekillerinin kürsüye yürümesinin kabul edilecek bir durum olmadığına ve Meclisi yöneten Başkan Vekilinin daha dikkatli, adil ve tarafsızlık ilkesini esas alan bir yönetim anlayışında olması gerektiğine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Parlamentoda her türlü fikrin serdedilebileceğine, eleştirinin yapılabileceğine ancak hakaretin bu çerçevede değerlendirilecek bir husus olmadığına, özür dilememekte ısrar edildiği için İç Tüzük’e uygun olarak bir talepte bulunduğuna ve kürsüye yürümenin tasvip edilemeyeceğine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Avrupa şampiyonu olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nı tebrik ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a, 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri İç Tüzük’ün 161’inci maddesinde belirtilen unsurları içerdiği için üç birleşim Meclisten geçici olarak çıkarma cezası verilmesi kabul edildi.

 

Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı,

Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,

İkinci Oturumda yerlerinden sarf ettikleri bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Genel Kurulun düzeni ve ahengi için İç Tüzük hükümlerine dikkat edilmesini, kürsüdeki hatibe müdahale edilmemesini ve hatiplerin temiz bir dil kullanmasını istirham ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Divan olarak Avrupa şampiyonu olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nı kutladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 28, 29 ve 30 Nisan Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri toplanmamasına, 2 Mayıs 2016 Pazartesi günkü birleşiminde 298 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, bu birleşimde gece yirmi dörtte günlük programın tamamlanmaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 00.28’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Özcan PURÇU                                                                         Elif Doğan TÜRKMEN

                             İzmir                                                                                               Adana

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye