TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

81’inci Birleşim

26 Nisan 2016 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.04’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Dünya Kardeşlik Haftası’na,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya ilinin sorunlarına,

Ankara Milletvekili Mustafa Mit, Ankara ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Meclisin gündeminde laikliğe ilişkin hiçbir teklif, tasarı, öneri olmadığına ve AK PARTİ Grubunun böyle bir çalışması ve hazırlığı bulunmadığına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Meclis Başkanının yapmış olduğu Anayasa’ya aykırı açıklamasına dair herhangi bir düzeltici beyanı olmadığına ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bu konudaki tartışmalara müdahil olmaması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye’nin laiklik diye bir problemi olmadığına ve Meclis Başkanı tarafından bu konunun gündeme getirilmesinin son derece yanlış olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Meclis Başkanın, laiklikle ilgili ifadeleriyle Türkiye’nin kuruluş felsefesini ayaklar altına alarak Türkiye tarihine kara bir leke gibi geçtiğine ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bu konudaki tartışmalara müdahil olmaması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Profesör Doktor Ozan Bahar’ın hayat hikâyesi ve yaşama azmiyle öğrencilerine ve çevresindekilere ışık verdiğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerinden olan laiklik ilkesinin tartışmaya açılmasına asla izin vermeyeceklerine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Meclis Başkanını ve demokratik protesto haklarını kullananlara karşı polisin giriştiği faşist saldırıları kınadığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım,

Laiklikle ilgili açıklamaları nedeniyle Meclis Başkanını istifaya davet ettiğine;

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, anayasaların bilgece ancak herkesin anlayacağı bir dille yazılması gerektiğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Meclis Başkanının laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle derhâl istifa etmesi gerektiğine ve 23 Nisan törenlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığının Atatürk anıtına çelenk sunmasını engelleyen Sivas İl Millî Eğitim Müdürü hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, erkekler hentbol liginde Süper Lig’e çıkan Aziziye Belediyesi Termal Spor ve İkinci Lig’e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Takımı’nı tebrik ettiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Süper Lig’e çıkan Adanaspor Futbol Takımı’nı tebrik ettiğine ve laiklikle ilgili açıklamaları nedeniyle Meclis Başkanını istifaya davet ettiğine;

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Meclis Başkanını istifaya davet ettiğine ve Meclis önünde polisin müdahale ederek basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyen Birleşik Haziran Hareketi’nin “Laikliği Kazanacağız” başlıklı metnini okuyacağına,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen “kanlı pazar” olarak bilinen olay ile İmran Öktem’in cenazesinde çıkarılan olayları düzenleyenlerin İsmail Kahraman’ın genel başkanlığını yaptığı Millî Türk Talebe Birliği olduğuna,

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “2023 hedefine doğru AK Türkiye” kavramını iyi anlamak gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Meclis Başkanının laiklikle ilgili ifadelerini çok yanlış bulduğuna ve bu açıklamanın kişisel görüş diye geçiştirilemeyeceğine, Soma’da bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenerek yer altında mahzur kalan madencilerin sağ salim çıkarıldıklarına ve kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Meclis Başkanının laiklikle ilgili ifadelerine, doksan yıllık statükocu laikçiliğin değil özgürlükçü laikliğin önemli olduğuna ve anayasada olması gerektiğine, Meclis Başkanının yapmış olduğu açıklamaları protesto etmek isteyen halka yönelik yapılan polis müdahalelerini kınadığına, Çernobil nükleer faciasının 30’uncu yıl dönümüne ve bu nükleer facianın bir sonucu olarak yaşamını yitiren Kâzım Koyuncu’yu rahmetle andığına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Meclis Başkanının laiklikle ilgili söylemlerini şiddetle reddettiklerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine, laiklik ilkesine sonuna kadar sahip çıkacaklarına,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, din-devlet ilişkilerinin öteden beri en tartışmalı mevzulardan biri olduğuna, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Anayasa değişikliği tartışmaları bağlamında laiklikle ilgili bir ifadeleri olmadığına ve özgürlükler bakımından laiklik konusunu tartışmaktan kaçınmamak gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, bu ülkede ve Parlamentoda hiç kimsenin cumhuriyetle bir problemi olmadığına ve millet olarak bugüne kadar cumhuriyetin değerlerine sadık kalındığına, bundan sonra da sadık kalınacağına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Bursa Milletvekili İsmet Büyütataman ve 21 milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarının (10/178),

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 milletvekilinin, kayıp çocuklar konusunun (10/179),

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 21 milletvekilinin, ceza infaz kurumlarının işleyişindeki sorunların (10/180),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 12/2/2016 tarihinde Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve arkadaşları tarafından, spor karşılaşmalarında nefret ve ayrımcılık söylemlerinin, şiddet olaylarının yaygınlığı ve yarattığı sonuçların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1053 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 12/1/2016 tarihinde Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve arkadaşları tarafından, elma ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (196 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 26 Nisan 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Yıldız Amfisi’nde bir grup öğrencinin ırkçı bir linç saldırısına maruz kaldığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, tribünlerde meydana gelen şiddet olaylarının gerçekten vahim olduğuna ve başta Hükûmet olmak üzere tüm yetkililerin bu konuda duyarlı olması gerektiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, şiddetin her türlüsünü ve bilhassa sporda şiddeti reddettiğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın yaptığı basın açıklamasını Genel Kurulla paylaşacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Meclis Başkanının dün yapmış olduğu açıklamayla çok açık bir şekilde ifade ettiği hususları bugün yaptığı yeni bir açıklamayla devam ettiren bir anlayış sergilediğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Meclis Başkanının yapmış olduğu basın açıklamasının inandırıcı olmaktan ve kamuoyunu tatmin etmekten son derece uzak olduğuna,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak laiklikle ilgili bir problemleri olmadığına ve Anayasa değişikliği bağlamında laiklikle ilgili bir gündem ve tartışmanın olmadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, anayasalarda bütün kavramların tanımlanamayacağına ve Meclis Başkanının bulunduğu makamın sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, (2/225) esas numaralı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/709) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 296),

2’nci sırasında yer alan, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/710) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 297),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/688) ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 277), görüşmelerine başlanarak tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/711) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 298),

5’inci sırasında yer alan, Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Anayasa Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 307),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın 297 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın 297 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın 297 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 27 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 00.53’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

              Elif Doğan TÜRKMEN                                                                        Özcan PURÇU

                            Adana                                                                                              İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye