TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

80’inci Birleşim

25 Nisan 2016 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.04’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana ilinin sorunlarına,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, gözaltı işlemlerine,

Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Dünya Kardeşlik Haftası’na,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İkinci Lig’e yükselen Erzurumspor Futbol Takımı’nı tebrik ettiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ilinde tarım arazilerinde toplulaştırma ve miras yoluyla intikal nedeniyle yaşanan sorunlara,

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Profesör Doktor Erol Güngör’ün vefatının 33’üncü yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul’da bir organizasyonda tebliğ sunan Mısır eski İletişim Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili ifadelerine,

Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adana’da 49 fabrika ile Tufanbeyli Termik Santrali’nin açılışının yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğuna, Süper Lig’e yükselen Adanaspor Futbol Takımı’nı ve teniste büyük bir başarı kazanan Çağla Büyükakçay’ı tebrik ettiğine,

 

 

 

 

 

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Süper Lig’e yükselen Adanaspor Futbol Takımı’nı tebrik ettiğine, Adana Demirspor’un da Süper Lig’e çıkmasını umut ettiğine ve Adana’da patates fiyatlarını protesto etmek isteyen bir grup çiftçinin eylemine sert bir tepki gösteren polis memuru hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan 2 askere Allah’tan rahmet dilediğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Çanakkale kara savaşlarının 101’inci yıl dönümüne,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay’ın Yayladağı ilçesine sığınmacı olarak gelenlerin önemli bir bölümünün cihatçılar olduğuna, Reyhanlı ilçesinde yoğun olarak kaçak geçişler yaşandığına ve bu konuda bilgi almak istediğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Süper Lig’e yükselen Adanaspor Futbol Takımı’nı tebrik ettiğine ve şehit yakınlarının devlet kadrolarına atamaları yapılırken mesleklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine,

Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana’da Tufanbeyli Termik Santrali ile 50 adet fabrikanın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğine, Süper Lig’e yükselen Adanaspor Futbol Takımı’nı, teniste büyük bir başarı kazanan Çağla Büyükakçay’ı ve küme düşmeyen Kozan Belediyespor’u tebrik ettiğine, Adana Demirspor’a başarılar dilediğine,

Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, kuraklık nedeniyle Barak Ovası’ndaki ürünlerin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve bir an önce bu soruna çare bulunması gerektiğine,

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İkinci Lig’e yükselen Erzurumspor Futbol Takımı’nı tebrik ettiğine,

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli’de ekinlerin TMO tarafından alımı konusunda mağduriyet yaşanmamasını dilediğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak Kilis’e yönelik çete saldırılarını kınadıklarına ve bir kez daha Hükûmete Meclisi ve kamuoyunu bilgilendirme çağrısı yaptıklarına, Ankara’da Amedspor’a yönelik ırkçı, ayrımcı, faşist bir saldırı gerçekleştiğine, Adanaspor’un Süper Lig’e çıkmasını kutladıklarına ve Adana’da demokratik protesto hakkını kullanan çiftçilere yönelik yapılan saldırıyı kabul edilemez bulduklarına,

 

 

 

 

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Nusaybin’de şehit olan 2 askere Allah’tan rahmet dilediğine, Çanakkale kara savaşlarının 101’inci yıl dönümüne, Trabzon’da hakeme ve Ankara’da Amedsporlu yöneticilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğuna ve sporda şiddeti kınadığına, Süper Lig’e yükselen Adanaspor Futbol Takımı’nı tebrik ettiğine ve Adana’da patates üreticilerine yönelik polis saldırısını ve Kilis’te yaşananlar nedeniyle Hükûmeti kınadığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Profesör Doktor Erol Güngör’ün vefatının 33’üncü yıl dönümüne, Nusaybin’de şehit olan 2 askere Allah’tan rahmet dilediğine ve Kilis’e yönelik saldırıların ivedilikle sonlandırılması konusunda bütün imkânların kullanılması gerektiğine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Meclisin açılışının 96’ncı ve Çanakkale kara savaşlarının 101’inci yıl dönümlerine, üst lige çıkan tüm takımları tebrik ettiğine ve Profesör Doktor Erol Güngör’ün vefatının 33’üncü yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak, üst lige çıkan tüm takımları tebrik ettiklerine, sporda şiddeti tasvip etmediklerine, Çanakkale kara savaşlarının 101’inci yıl dönümüne, Kilis’e yapılan saldırıları kınadıklarına ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ettiklerine ilişkin bir konuşma yaptı. 

 

Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 milletvekilinin, ülkemizde yaşanabilecek muhtemel bir deprem felaketi öncesinde alınabilecek tedbirlerin (10/175),

Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 milletvekilinin, ülkemizde bulunan Balkan göçmenlerinin sorunlarının (10/176),

Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu ulaşımındaki sorunların (10/177),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, başta hidroelektrik santraller olmak üzere Cerattepe, Yeşil Yol, Kuzey Marmara Otoyolu ve diğer büyük projelerle ekolojik yıkım gerçekleştirildiği ve bu yıkımda sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı, Danışma Kurulu önerisi getirilmemesi durumunda anayasal sürenin sonunda Başkanlıkça resen gündeme alınacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 14/1/2016 tarihinde İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve arkadaşları tarafından, kamu emekçilerine yönelik baskı ve tehditler ile ifade özgürlüğü başta olmak üzere kamu emekçilerinin temel haklarına yönelik ihlallerin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (605 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 25 Nisan 2016 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 3, 10, 17, 24 ve 31 Mayıs 2016 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Mayıs 2016 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; bastırılarak dağıtılan (11/9) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin 2 Mayıs 2016 Pazartesi günkü gündemin "Özel Gündemde Yer alacak İşler" kısmının 1’inci sırasına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin 2 Mayıs 2016 Pazartesi günkü birleşimde yapılmasına; 307 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İçtüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 280),

2’nci sırasında yer alan, Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/698) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 281),

3’üncü sırasına alınan, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/707) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 294),

4’üncü sırasına alınan, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/708) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 295),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

5’inci sırasına alınan, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/709) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun  (S. Sayısı: 296),

6’ncı sırasına alınan, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/710) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 297),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın laiklik ilkesi konusundaki söylemlerini şiddetle kınadığına ve derhâl istifa etmesi gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ Grubunun laiklikle hiçbir probleminin olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 26 Nisan 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 23.41’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Özcan PURÇU                       İshak GAZEL                          Elif Doğan TÜRKMEN

                             İzmir                                    Kütahya                                             Adana

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye