TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

69’uncu Birleşim

7 Nisan 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı olarak Regaip Gecesi’ni ve Polis Haftası’nı kutladıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Regaip Kandili’ne,

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Polis Haftası’na,

Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezinde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 50’sinin okuryazar olmadığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, aynı şartlarda emekli olanların maaşları arasında ciddi farklılıklar bulunduğuna ve bu adaletsizliği gidermek için intibak yasasının bir an evvel Meclisten çıkarılması gerektiğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Rusya’yla çıkan krizden sonra meyve ve sebze ihracatında Hatay ili bazında bir azalma yaşanıp yaşanmadığını ve üreticinin sıkıntısını çözebilmek adına ne gibi önlemler alınacağını öğrenmek istediğine,

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Regaip Kandili’ni kutladığına ve teröre karşı mücadele ederken şehit düşenlere Allah’tan rahmet dilediğine, gazileri şükranla andığına,

 

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, polis teşkilatının kuruluşunun 171’inci yıl dönümüne, Regaip Kandili’ni kutladığına ve çok sayıda Özel Harekât polisinin branş değiştirmek istediğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, meslek lisesi öğrencilerinin stajlarının sigorta başlangıcı olarak sayılmamasıyla ve tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunlarının istihdamıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Regaip Kandili’ni kutladığına ve Niğde’nin Himmetli köyüne bir gölet yapılması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Regaip Kandili’ni kutladığına, 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin sızdırılması konusunda ne gibi tedbirler alındığını öğrenmek istediğine ve ormanların korunması konusunda  iktidarı samimiyete davet ettiğine,

Sivas Milletvekili Selim Dursun, Regaip Kandili’ni kutladığına, polis teşkilatının kuruluşunun 171’inci yıl dönümüne ve terörle mücadelede şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine,

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Isparta’daki elma üreticilerinin sorunlarına,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Regaip Kandili’ni, Polis Haftası ile Sağlık Haftası’nı kutladığına, Şanlıurfa Asur Oteli’nin belediye tarafından hangi şartlarla kiralandığını öğrenmek istediğine ve Sağlık Bakanlığı tarafından 23/3/2016 tarihinde çıkarılan 2016/5 no.lu Genelge’ye,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, yaşanan şiddet ortamının yegâne sorumlusunun bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları olduğuna,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, devletin denetim ve gözetimi altında olması gereken vakıflara ait yurt, etüt, öğrencievlerinde denetim eksikliği olduğuna,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin sızdırılması konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığını ve daha önce de 70 milyon kişinin SGK bilgilerinin başka bir firmanın eline geçmesiyle ilgili konuda bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bariyerlerine takılmayan bir düzene kavuşmanın aydınlık yarınlar için çok önemli olduğuna ve bu konuda yasal boyutta teşvik edici çalışmaların yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

 

 

 

 

 

 

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Regaip Kandili’ni kutladığına, darbe anayasalarının etkisinin günümüzde de devam ettiğine ve milletin iradesinin en iyi şekilde yansıtılması için yeni anayasanın bir an önce hazırlanması gerektiğine,

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Regaip Kandili’ni ve Sağlık Haftası’nı kutladığına, polis teşkilatının kuruluşunun 171’inci yıl dönümüne ve son yıllarda uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığının arttığına,

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Regaip Kandili’ni kutladığına, esnaf ve sanatkârın yüksek olan prim tutarlarında bir iyileştirme ve prim borçlarında bir yapılandırma yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Necip Kalkan, İzmir milletvekilleri olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin katı atık bertaraf tesisi ve düzenli depolama alanı kurma konusundaki sorunlarının çözülmesi için devreye girdiklerine,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, Regaip Kandili’ni kutladığına, polis teşkilatının kuruluşunun 171’inci yıl dönümüne ve Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun basına yansıyan bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Regaip Kandili’ni ve Polis Haftası’nı kutladığına, 50 milyona yakın vatandaşın kimlik bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili Hükûmetin gayriciddi tutum ve açıklamalarını kınadığına ve alınacak önlemlere dair Meclise bilgi verilmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Regaip Kandili’ni kutladığına, Nusaybin’de şehit olan 3 polise Allah’tan rahmet, yaralı 5 polise acil şifalar dilediğine, Trabzon’un Yomra ilçesinde Milliyetçi Hareket Partili Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayrak’ın darp edildiğine ve Kütahya’da bir okulda AK PARTİ İlçe Başkanlığının Valilik oluruyla velilere eğitim öğretim içerikli seminer düzenlemesine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Regaip Kandili’ni kutladığına, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerleşim yerlerinde halka karşı acımasız bir savaş konseptinin devreye konulduğuna ve bu savaş konseptinin özellikle sivilleri hedefleyen acı sonuçlarının yaşandığına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Regaip Kandili’ni ve Polis Haftası’nı kutladığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Regaip Kandili’ni kutladığına, polis teşkilatının kuruluşunun 171’inci yıl dönümüne ve Trabzon Yomra’da yaşanan olayla ilgili gerekenin yapılacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadıq’ın vaki davetine icabetle 11-14 Nisan 2016 tarihleri arasında Pakistan’a resmî bir ziyarette bulunması Genel Kurulun 23/3/2016 tarihli 60’ıncı Birleşiminde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın beraberindeki heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ceza infaz memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148),

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, 1993 Kulp katliamı davasının zamanaşımına uğramaması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/149),

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 46 milletvekilinin, Balıkesir’de yapılmış ve yapılması planlanan HES'lerin, maden ocaklarının ve termik santrallerin yol açacağı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/150),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 11-14 Nisan 2016 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Küresel Parlamenterler Ağı toplantısına katılmak üzere Japonya’ya ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 2/4/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü ihlal eden uygulamalara son verilmesi ve basın özgürlüğünün tesis ile tahkim edilmesinin yol haritasının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1286 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 7 Nisan 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

AK PARTİ, CHP ve MHP Gruplarının, bastırılarak dağıtılan 274 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 2’nci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 7 Nisan 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde 273, 274 ve 186 sıra sayılı Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesine; bu birleşimde 186 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ve bu birleşimde 186 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanması hâlinde Genel Kurulun 8 Nisan 2016 Cuma günü toplanmamasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Hakan Çavuşoğlu ile 115 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba ile 7 Milletvekilinin; Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

 

 

Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/694, 1/689, 2/393, 2/403, 2/404, 2/899, 2/922, 2/923) (S. Sayısı:273), görüşmelerine devam edilerek 6’ncı maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile 28 Milletvekilinin; Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/997), Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/998), Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/999) ve İçişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 274), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

3’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/619) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 186), yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası verilmesinin hayırlı uğurlu olmasını dilediklerine ilişkin birer açıklamada bulundular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 11 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 20.57’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                              Fehmi KÜPÇÜ               Elâzığ                               Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye