TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

67’nci Birleşim

5 Nisan 2016 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne,

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 91’inci yıl dönümüne,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Türkiye’deki tiyatroların durumuna,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı olarak 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlara,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da metro ve otobüslerde kullanılan kartın sadece dolum cihazlarından alınabilmesi nedeniyle yaşanan sorunlara,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP Hükûmetinin, Kahramanmaraş’ta Alevi mahallesine, İzmir’de oylarının düşük olduğu yerlere Suriyeli göçmenleri yerleştirmesine ve mezhebi siyasete alet ederek tehlikeli bir oyun oynadığına,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da yaşanan don felaketinin kayısı üretimini nasıl etkileyeceği konusunda ilgili kurumlardan bir açıklama beklediklerine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, taşeron emekçilere hak ettikleri güvenceli kadroları vermek ve hak kaybının önüne geçmek için Mecliste el birliğiyle bir çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğine,

Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

5 Nisan Avukatlar Günü’ne;

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay’ın Altınözü ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan Altınözü Enek’teki kamulaştırma sürecine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sağlık Bakanını Sivas’ta hastanelerde yaşanan mobbing olayıyla ilgili çözüm bulmaya davet ettiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Ceyhan Devlet Hastanesinin ne zaman bitirileceğini ve sulama birliklerinde çalışan personelin kadro belirsizliğinin ne zaman çözüleceğini öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne, polis teşkilatının kuruluşunun 171’inci yıl dönümüne ve Mersin’de açılışı yapılan 10 tesisin hayırlı olmasını dilediğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Vali arasındaki gerginliğe Başbakanın el koyması ve bu kavganın Balıkesir kamuoyunun gündeminden çıkartılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, millî eğitimde önümüzdeki yıl için oluşturulan taslak müfredatın  cumhuriyet, Atatürk ilkeleri ve devrim ruhunu yok etmeyi amaçladığına,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Türkiye ile AB arasındaki anlaşma kapsamında Türkiye’ye dönen ilk grup mültecilerin durumuna,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumunun 140 kadar kanser ilacını ödeme planının dışına çıkarmasına,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamındaki araştırma görevlilerinin durumuna,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 171’inci yıl dönümüne, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ve iktidarın Parlamentoyu bazı yanlışları yasal hâle getirmek için kullandığına,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Mersin Otogarı’nın bir buçuk yıldır kapalı olduğuna ve bu konuda Ulaştırma Bakanlığını göreve çağırdığına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 5/4/2015 tarihinden itibaren Öcalan’a yönelik insanlık ve hukuk dışı bir ağırlaştırılmış tecrit konseptinin devreye konulduğuna ve 5 Nisan Avukatlar Günü’ne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/142),

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 milletvekilinin, Muğla'daki bazı turizm alanlarının özel şirketlere devredilmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/143),

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/144),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 31/12/2015 tarih ve 656 sayıyla İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve arkadaşları tarafından, ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan taşeron işçi, 4/C’li personel, geçici personel ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmeleri, gerekli haklarının sağlanması ve sorunlarının araştırılarak kalıcı çözümler sağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 25/2/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel tarafından, Başbakanlık tarafından 17/2/2016 tarihli, (2016/4) sayılı "Millî Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları" konulu yayınlanan Genelge’nin hukuki durumunun ve kamusal emek alanında yaratacağı tahribatın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1240 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 24/3/2016 tarihinde Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve arkadaşları tarafından, ülkemizde otizmin ne olduğu, belirtileri ve tedavisinin tam anlamıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (386 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 5 Nisan 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP yetkilileri ve Cumhurbaşkanının Türkiye’deki kuvvetler ayrılığını hiçe sayacak söylem ve uygulamalarının her geçen gün devam ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasndaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, HDP grup önerisine konu genelgenin idari bir acziyeti sergilediğine ve Hükümetin, terörle mücadele vizyonu geliştirmesi, terörle mücadele stratejisi oluşturması ve terörle mücadele konseptinin olması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge’nin HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge’nin HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in (2/734) esas numaralı, Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 31/3/2016 tarihinde grup başkan vekilleriyle yapılan toplantıda alınan karara göre bütçenin ilk ve son günkü konuşmaları ile genel başkanların konuşmaları hariç hatiplere ek süre verilmeyeceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen,  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı (1/596) ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 149), görüşmelerine devam edilerek 28’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 170) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi andığına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına yönelik cinsiyetçi ifadelerini HDP Grubu olarak kabul etmediklerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 23’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 24’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 6 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 23.59’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                              Fehmi KÜPÇÜ               Elâzığ                               Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye