TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

65’inci Birleşim

1 Nisan 2016 Cuma

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İstanbul ilinin sorunlarına,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay ilinin sorunlarına,

Burdur Milletvekili Reşat Petek, teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ölüm yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Diyarbakır ve Nusaybin’de şehit olan güvenlik görevlilerine Allah’tan rahmet dilediğine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörün karşısında olduklarını net bir şekilde ifade ettiklerine ve Meclisin terör karşısında ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, terör olaylarında şehit verilmeye devam edildiğine, terörle mücadelede şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, terörü lanetlediğine ve Hükûmeti terör konusundaki sorumluluğunu kavramaya davet ettiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, içinde bulunulan sıkıntılı süreçte bu coğrafyada yaşayan tüm halkların siyasetin çözüm üretmesini beklediğine, Yüksekova’dan, Nusaybin’den, Şırnak ve Diyarbakır’dan gelen acı haberler üzerine derin bir üzüntü duyduklarına, bir an önce bir çözüm ve barış ortamının geliştirilmesi gerektiğine ve Meclisi bu konuda harekete geçmeye davet ettiğine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, dünkü menfur saldırıda şehit olan polislere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, terörün evrensel bir illet olduğuna ve teröre karşı bütün kurumlarla, yetkililerle beraber, hatta milletlerarası bir iş birliği içerisinde mücadele edilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Divan olarak terörü bir kez daha lanetlediklerine, Meclisin teröre karşı dik durması ve ortak bir davranış sergilemesi gerektiğine ve şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 28 milletvekilinin, HES'lerin sosyoekonomik, biyolojik ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/136),

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 25 milletvekilinin, yabancı casus yazılım şirketi Hacking Team’in medyaya yansıyan ve ülkemizin iç ve dış güvenliğine yönelik tehditlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/137),

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 28 milletvekilinin, 23/10/2014 tarihinde yaşanan Ferdi Özmen cinayetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen,  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı (1/596) ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 149), görüşmelerine devam edilerek 19’uncu maddesine kadar kabul edildi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Meclisin çalışmasının maliyet hesabının tutulmasının felsefi olarak doğru olmadığına ve bu hesabın başka kurumlar için de yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İnsan Hakları Kurumunun niçin lağvedildiğinin açıklanması gerektiğine ve İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk’ün 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 18’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırsında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 4 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 17.02’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                         İshak GAZEL                               Emre KÖPRÜLÜ             Balıkesir                           Kütahya                                 Tekirdağ

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye