TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

64’üncü Birleşim

31 Mart 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı ilinin sorunlarına,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümüne,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 31/3/2015’te görevi başında öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmet ve saygıyla andığına ve terörü şiddetle lanetlediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’a Allah’tan rahmet dilediğine ve bu olayın Türk yargısına, Türk demokrasisine ve Türkiye’deki bütün vatandaşlara yapılmış bir saldırı olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’a Allah’tan rahmet dilediğine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün terör olaylarını lanetlediklerine ve Türkiye'nin sorunlarının demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözülebileceğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Grubu olarak, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle andıklarına, bugüne kadar meydana gelen bütün terör eylemlerini lanetlediklerine ve Hükûmetin terörle mücadele konusunda kapsamlı  ve kararlı bir politikası olmadığına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, İran devleti tarafından idam edilen Kürt Cumhuriyeti Başkanı Qazi Muhammed’in 69’uncu ölüm yıl dönümüne ve insanların yaşam haklarının ellerinden alınacağı hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceklerine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay ilinin Samandağ sahilinde rip akıntıları nedeniyle boğulma vakalarının yaşandığına ve bu bölgeye bir dalgakıran yapılmasının yerinde olacağına,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle andığına ve Uşak’ın bazı köylerindeki göletler için kira alınmasının doğru olmadığına,

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle andığına, terörün insanlığa karşı bir suç olduğuna ve tüm terör örgütlerini lanetlediğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli’nin bazı ilçelerindeki adliyelerin kapatılmasına ve İŞKUR tarafından gönderilen işçilerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğine,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle andığına ve tüm terör örgütlerini lanetlediğine,

İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle andığına,

Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle andığına ve terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacaklarına,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Edebiyat Günleri” adı altında düzenlenen bir etkinliğe Mustafa Armağan’ın hangi sıfatla davet edildiğini öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, muhtarların BAĞ-KUR primlerinin devlet tarafından ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 31/3/2015’te teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle andığına ve özellikle Meclis çatısı altında terörü kutsayanları şiddet ve nefretle kınadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 milletvekilinin, İstanbul Tuzla'da artan yapılaşmanın kent dokusuna verdiği zararlar ile marina ve AVM gibi yapıların kentlilik kültürüne olan etkilerinin (10/133),

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 29 milletvekilinin, Rusya’yla olan ilişkilerimizde yaşanan sorunlar nedeniyle Türk vatandaşlarının Rusya'da yaşadığı zorlukların (10/134),

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 23 milletvekilinin, Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan sorunların (10/135),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 23/12/2015 tarih ve 608 sayıyla Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, son yıllarda ülkemiz ile içinde bulunduğumuz coğrafyadaki belirsizlikler ve siyasi istikrarsızlıklar bağlamında turizm sektörünün içine düştüğü krizin sebeplerinin araştırılması, turizm sektörünün sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilerek yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi, yapılacak olan yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 31 Mart 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Tahir Elçi’nin ölümüne ilişkin hususların tüm boyutlarıyla araştırılarak faili meçhul katliamının neden ve sonuçlarının tespiti ve sorumluların ortaya çıkarılmasına yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/38) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

CHP Grubunun, 6/1/2016 tarihinde Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 24 milletvekili tarafından, atık yağların neden olduğu su ve çevre kirliliğinin boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (186 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 31 Mart 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 31 Mart 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan (11/3) ve (11/4) esas numaralı Gensoru Önergelerinin 4 Nisan 2016 Pazartesi günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin haftalık çalışma günlerinin dışında 4 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanarak bu birleşimde yapılmasına ve gensoru önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Manisa Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Antalya Milletvekili Mustafa Köse’nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Antalya Milletvekili Mustafa Köse’nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “kürdistan” ifadesini kullanmaya yasal ve anayasal herhangi bir engelin olmadığına ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın bu ifadeye itiraz etmesinin doğru olmadığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Anayasa’da olmayan, tamamen ideolojik amaçlı etnik bir adlandırmaya itiraz etmesinin son derece haklı ve yerinde olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır Otogar Kavşağı’ndaki terör saldırısı neticesinde şehit olan 4 polise Allah’tan rahmet, yaralanan 14 polise acil şifalar dilediğine, “kürdistan” ifadesinın tarihî, kültürel ve coğrafi bir geçerliliği olmadığına ve siyasi bir maksatla dile getirildiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Otogar Kavşağı’ndaki terör saldırısı neticesinde şehit olan 4 polise Allah’tan rahmet, yaralanan 14 polise acil şifalar dilediğine ve CHP Grubu olarak bu saldırıyı lanetlediklerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Otogar Kavşağı’ndaki terör saldırısı neticesinde şehit olan 4 polise Allah’tan rahmet, yaralanan 14 polise acil şifalar dilediğine ve terörün insanlığın, ahlakın, halkın yanında olan herkes tarafından telin edilmesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır’da meydana gelen saldırı neticesinde yaşamını yitiren 4 polise rahmet dilediğine ve yaşanan süreçle ilgili bütün şiddet yöntemlerinin reddedilmesi, diyalog kanallarının açılması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı;

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi sevgiyle andığına,

Türkiye’de “kürdistan” diye bir bölge olmadığına ve Parlamentoda ayrımcı bir dil kullanılmaması gerektiğine,

“Kürdistan” ifadesinin hukuki ve siyasi bir terminoloji olarak kullanılmasına itirazını sonuna kadar savunacağına,

Diyarbakır’da yaşanan terör saldırısında şehit olan 4 polise rahmet, yaralı polislere acil şifalar dilediğine ve Parlamentodan terör olayları ile şiddete karşı birlik çağrılarının yükselmesini temmenni ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen,  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı (1/596) ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 149), görüşmelerine devam edilerek 17’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 170) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 1 Nisan 2016 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.11’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                               Emre KÖPRÜLÜ                            Balıkesir                                                                                          Tekirdağ

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye