TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

60’ıncı Birleşim

23 Mart 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak on oturum yaptı.

 

Isparta Milletvekili Sait Yüce, Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 56’ncı yıl dönümüne,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli ilinin sorunlarına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Nevruz Bayramı’na,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 28 milletvekilinin, Kaz Dağlarını olumsuz etkileyecek girişimlerin (10/117),

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 28 milletvekilinin, yerel basının sorunlarının ve kalıcı çözüm önerilerinin (10/118),

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 29 milletvekilinin, sağlıkta şiddet olaylarının nedenlerinin ve çözüm yollarının (10/119),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Başkanlığındaki bir heyetin, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadıq’ın vaki davetine icabet etmek üzere Pakistan’a resmî bir ziyarette bulunmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Konseyi Hollanda Dönem Başkanlığınca 3-4 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenecek olan "Enerji, Yenilik ve Döngüsel Ekonomi" başlıklı Komisyon Başkanları Konferansı’na Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın katılmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

MHP Grubunun, 17/2/2016 tarih ve 1218 sayıyla Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve arkadaşları tarafından, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her türlü istismardan korunması, yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüme yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Mart 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

HDP Grubunun, 23/3/2016 tarihinde İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve arkadaşları tarafından, çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve çocuk istismarını önlemek konusunda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1488 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 23 Mart 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun haftalık çalışma günleri dışında 26 Mart 2016 Cumartesi ve 27 Mart 2016 Pazar günlerinde saat 15.00'te toplanarak her iki günde de saat 21.00'e kadar çalışmalarını sürdürmesine,

İlişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

MHP grup önerisinin oylamasının İç Tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir yanlışlık olmadığı, İç Tüzük’ün 13’üncü maddesine göre MHP grup önerisinin tekrar oya sunulacağı açıklandı.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, çocuk istismarıyla ilgili bir komisyon kurulması kararının 4 siyasi partinin ortak iradesiyle hemen alınabileceğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bazı ifadelerine ve ortak bir önerge hazırlayarak çocuk istismarıyla ilgili bir komisyonun hemen kurulabileceğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, çocuk istismarıyla ilgili bir komisyon kurulması kararının 4 siyasi partinin ortak hazırlayacağı bir metinle bugün alınabileceğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, çocuk istismarıyla ilgili bir komisyonun kurulması konusunun Meclis gündemine halel getirilerek ve usule aykırı olarak ele alınamayacağına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisinin çocuk istismarıyla ilgili bir komisyon kurulması konusundaki tavrının sorumlu bir iktidar anlayışıyla bağdaşmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 117) görüşmelerine devam edilerek 27’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 18’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisinin Kişisel Verileri Koruma Kurulunda temsil edilmemesi durumunun kabul edilemez olduğuna,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda tüm siyasi partilerin temsil edilmesinin kurulun demokratikliğine ve bağımsızlığına katkı sağlayacağına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisinin Parlamentonun yaptığı çalışmaya iştirakini temin edecek şekilde bir düzenleme yapılmasının Anayasa ve İç Tüzük’ün amir hükmü olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bazı ifadelerine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 22’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, PKK’lıların üniversitelerde yapılandığına ve üniversitelerdeki terör faaliyetleriyle hukuk çerçevesinde mücadele edilmesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, üniversite kampüslerinde öğrencilerin yaşamına mal olacak düzeyde bir provokatif zemin geliştirilmesinin son derece tehlikeli olduğuna,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.27’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Özcan PURÇU             Mücahit DURMUŞOĞLU                   Mustafa AÇIKGÖZ

                             İzmir                                   Osmaniye                                          Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye