TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

59’uncu Birleşim

22 Mart 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak on oturum yaptı.

 

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar

 

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek,

Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy,

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 101’inci yıl dönümüne;

Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale ruhuna,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 101’inci yıl dönümüne ve Nevruz Bayramı’nı kutladığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dilediğine ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralananlara tazminat ödenmesiyle ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, terör olaylarında hayatını kaybeden güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine ve Denizli’nin Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesi’nin içinden geçen DSİ kurutma kanalının ne zaman yapılacağını öğrenmek istediğine,

 

 

 

 

Ankara Milletvekili Murat Emir, Çubuk’ta defnedilen şehide Allah’tan rahmet dilediğine ve hiç kimsenin çocuk istismarı olaylarının üstünü örtemeyeceğine,

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, taşeron işçilerin kadroya alınması meselesinin çözüme kavuşması noktasında yapıcı muhalefet anlayışı çerçevesinde hareket edeceklerine ve bu konunun takipçisi olacaklarına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, terör olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlar ile şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine ve Niğde’nin Ulukışla ilçesi Darboğaz beldesindeki göletle ilgili sorunun acilen çözülmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Anayasa’ya geçici bir madde eklenerek şu anda Mecliste bulunan tüm fezlekelerle ilgili dokunulmazlıkların kaldırılıp yargılamanın önünün açılması gerektiğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay’ın Arsuz ilçesinde termik santral istemediklerine,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ülkemizde ve dünyada terör nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Reza Zarrab’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alınmasına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, terör saldırıları nedeniyle insanların travma yaşadığına, ülkemizde mutsuzluk, umutsuzluk ve güvensizliğin her geçen gün yaygınlaştığına ve Hükûmetin bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmediğine,

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Balıkesir’in merkezindeki batçık inşaatının bir an önce bitirilmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, ülkemizde son beş aydaki canlı bomba saldırılarında 174 kişinin hayatını kaybettiğine, 500’den fazla kişinin yaralandığına ve bu olayların siyasi sorumluları olan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın derhâl istifa etmesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, Ankara Kızılay ve İstanbul İstiklal Caddesi ile Brüksel’deki saldırıları kınadıklarına, ölenlere rahmet dilediklerine ve iç ve dış politikada kapsamlı birtakım düzenlemelere ihtiyaç olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 101’inci yıl dönümüne ve Türk milletinin Nevruz Bayramı’nı tebrik ettiğine,

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü terör eylemini ve tüm terör örgütlerini nefretle kınadıklarına ve hain saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dilediklerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 101’inci yıl dönümüne, Nevruz Bayramı’nı kutladığına ve terör saldırılarında hayatını kaybedenler ile şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet dilediğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 12 Mart Erzurum’un kurtuluşunun 98’inci yıl dönümüne ve terör olaylarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Konseyi Hollanda Dönem Başkanlığında 13-14 Mart 2016 tarihlerinde Hollanda’nın Lahey şehrinde düzenlenecek olan “Dijital Çağda İnsan Kaçakçılığı” konulu Komisyon Başkanları Toplantısı’na katılması Genel Kurulun 6/3/2016 tarihli 54'üncü Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başkanlıkça,

Esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da İçişleri Komisyonuna havale edilen (1/430) esas numaralı Irak’a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasa Dışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın; esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Millî Savunma ve İçişleri Komisyonlarına havale edilen (1/453) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın; esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale edilen (1/496) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Hükûmetçe geri alındığına,

 

 

 

Esas komisyon olarak Millî Savunma Komisyonuna, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen (2/855) esas numaralı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek tarafından geri alındığına,

İlişkin birer duyuruda bulunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, uyuşturucu ve keyif verici maddeler sorunu ve nedenlerinin (10/114),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 milletvekilinin, İstanbul'un suç haritasının (10/115),

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 28 milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanlarının yaşadığı sorunların ve çözüm yollarının (10/116),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 15/12/2015 tarih ve 499 sayıyla Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve arkadaşları tarafından, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye sığınması sonucunda oluşturdukları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 22 Mart 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

HDP Grubunun, 22/3/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Bediüzzaman Saidi Nursi (Kurdi), Şeyh Sait ve Seyit Rıza ile arkadaşlarının mezar yerlerinin tespiti ve iade edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1481sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 22 Mart 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 Mart 2016 Salı, 23 Mart 2016 Çarşamba ve 24 Mart 2016 Perşembe günlerinde saat 21.00'e kadar çalışmasına,

İlişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısımda bulunan 168, 7, 149 ve 170 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 2, 3, 4 ve 5’inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 22, 29 Mart 2016 ile 5, 12, 19 ve 26 Nisan 2016 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 23, 30 Mart 2016 ile 6, 13, 20 ve 27 Nisan 2016 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 149 ve 170 sıra sayılı Kanun Tasarılarının İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Isparta Milletvekili Sait Yüce’nin HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tekraren, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun (2/500) esas numaralı, Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 117) görüşmelerine başlandı.

 

117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesi üzerindeki önergelerin görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre verilmiş olan önerge okundu.

 

Yeminli stenografların ve yeminli görevlilerin salonda kalmaları oylandı ve kabul edildi.

 

Oturuma saat 21.28’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Altıncı Oturum

(Kapalıdır)

 

 

Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Oturumlar

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 117) görüşmelerine devam edilerek 15’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 10’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.42’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                      Özcan PURÇU

                         Osmaniye                                                                                            İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye