TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

57’nci Birleşim

9 Mart 2016 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Birinci ve İkinci Oturumlar

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bütçe görüşmelerindeki özverili çalışmaları için emeği geçenlere teşekkür ettiğine ve 2016 yılı bütçesinin milletimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) tümü üzerindeki son görüşmelere başlandı.

 

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, bütçe görüşmelerinin son gününde Başkanlık Divanının adaletli bir yönetimle siyasi partilerin ve milletvekillerinin görüşlerini özgür bir şekilde dile getirmesine vesile olması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Garo Payan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması ile Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklaması ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

 

Birleşime saat 19.03’te ara verildi.

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU             Özcan PURÇU                            Mustafa AÇIKGÖZ

                         Osmaniye                                   İzmir                                              Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Oturum

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) tümü üzerindeki son görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

10 Mart 2016 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere 21.19’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                           Özcan PURÇU

                          Nevşehir                                                                                             İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye