TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

47’nci Birleşim

28 Şubat 2016 Pazar

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 28 Şubat mağdurlarını saygıyla selamladığına ve demokratik siyasete yapılan her türlü müdahaleyi reddettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan,

Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek,

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu,

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir,

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç,

28 Şubat antidemokratik uygulamasını kınadıklarına;

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 28 Şubat antidemokratik uygulamasını ve 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı katliamını kınadığına,

İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubatın yıl dönümünde, 2 Mayıs 1999’da seçilmiş bir başörtülü milletvekiline had bildirme şeklinde adı konmamış darbeyi de hatırlatmak istediğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türkiye'nin içinde bulunduğu en önemli sıkıntının terör olduğuna ve PKK’yla yapılan görüşme iddialarıyla ilgili bilgi almak istediğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Hükûmetin soru önergelerine yanıt vermediğine veya geç yanıt verdiğine ve milletvekillerine verilen denetim yetkisinin tam olarak kullanılmasını sağlayacak bir önlem alınıp alınmayacağını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 28 Şubatı açık bir darbe süreci olarak tarif ettiklerine, doğrudan ya da dolaylı olarak demokrasiye yapılan her türlü darbe girişimine karşı olduklarına ve Yaşar Kemal’in ölüm yıl dönümüne,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tutarlı bir şekilde bütün darbelere karşı çıkmak gerektiğini düşündüklerine ve Nusaybin’de polis aracına yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya görevinde başarılar dilediğine, 28 Şubat darbe sürecine, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde yaşananları da darbe olarak algıladıklarına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, bütçe görüşmelerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ettiğine, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümüne, tüm darbe girişimlerini kınadığına ve sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde terörle mücadele edenlere kolaylıklar, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine,

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Yaşar Kemal’i saygıyla andığına ilişkin bir konuşma  yaptı.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek;

Hazine Müsteşarlığı,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

Sermaye Piyasası Kurulu,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,

Atatürk Araştırma Merkezi,

Atatürk Kültür Merkezi,

Türk Dil Kurumu,

Türk Tarih Kurumu,

2016 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2014 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesinin Can Dündar ve Erdem Gül’le ilgili verdiği kararı tanımadığına ve saygı duymadığına yönelik ifadelerinin demokrasiyle bağdaşır olmadığına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bütün mahkeme kararları gibi Anayasa Mahkemesi kararlarının da eleştirilebileceğine ve Anayasa Mahkemesinin Can Dündar ve Erdem Gül’le ilgili kararının sınırlarını aşan, yetki gasbı yapan bir karar olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesinin Can Dündar ve Erdem Gül’le ilgili verdiği kararı tanımadığına ve saygı duymadığına yönelik ifadelerinin kuvvetler ayrılığını tanımamak anlamına geldiğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesinin Can Dündar ve Erdem Gül’le ilgili verdiği kararı tanımadığına ve saygı duymadığına yönelik ifadelerinin kabul edilemez olduğuna ve bağımsız olarak görevini yapması gereken yargının baskı altında olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, sokağa çıkma yasağı uygulanan İdil’de Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun da bulunduğu eve yönelik bir baskın olduğuna, bu olayı duyurmak için ulaşmaya çalıştıkları İçişleri Bakanının ve Bakanlık yetkililerinin telefonlarına çıkmamalarını kınadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın bazı ifadelerine, HDP Grubu olarak sırtlarını bir tek halka dayadıklarına ve herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesini sağlayan dik bir duruşları olduğuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Parlamentoda herkesin uymakla mükellef olduğu kaideler olduğuna, Cumhurbaşkanının da eleştirilebilir olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerinin PKK’ya, IŞİD’e destek olduklarını iddia ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Genel Kurulun kişisel düşünceler üzerinden değil İç Tüzük’e göre yönetilmesi gerektiğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Tel Abyad’da IŞİD saldırısının tamamen kırıldığına dair bir haber aldıklarına ve bunun sınır güvenliğimiz açısından son derece önemli bir gelişme olduğuna,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanına yönelik eleştirilere karşı doğrudan AK PARTİ grup başkan vekillerine söz verilmesinin Anayasa’yı ihlal anlamına geleceğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK PARTİ Grubunun, Cumhurbaşkanının herhangi bir eleştiriye veya hakarete maruz kaldığında kurucu genel başkanı olması nedeniyle söz hakkı olduğuna ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Adana Milletvekili Tamer Dağlı’nın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhurbaşkanına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına ve AK PARTİ Grubuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasına şahsına,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 29 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere 00.28’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                          Elif Doğan TÜRKMEN

                          Balıkesir                                                                                            Adana

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye