TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

46’ncı Birleşim

27 Şubat 2016 Cumartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak dört oturum yaptı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ekli listede isimleri belirtilen ülke parlamentoları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grupları kurulmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek;

 

Cumhurbaşkanlığı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi,

Kamu Denetçiliği Kurumu

Sayıştay,

Anayasa Mahkemesi,

Yargıtay,

Danıştay,

Başbakanlık,

Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,

Diyanet İşleri Başkanlığı,

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

Türkiye İnsan Hakları Kurumu,

2016 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2014 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Atila Sertel’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Necmettin Erbakan’ı ölümünün 5’inci yıl dönümünde rahmetle andıklarına ve Deniz Gezmiş’in doğum gününü kutladıklarına,

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Necmettin Erbakan’ın ölümünün 5’inci yıl dönümüne ve Deniz Gezmiş’in idam kararının Mecliste onaylanmasında o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de katkısı olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bütün partilere Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde kara bir leke olarak duran idam cezalarının hukuki altyapısını kaldırma çağrısında bulunduğuna ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının halkların özgürleşmesini savundukları için idam edildiklerine, düşünce özgürlüğüne olan baskının ortadan kaldırılmasını talep ettiklerine, Mecliste herkesin eleştirilerini ve değerlendirmelerini yapmakta özgür olduğuna, Sur’da üç aydır süren sokağa çıkma yasağı ve ablukanın kaldırılması için Avrupalı parlamenterlerin çağrıda bulunduklarına,

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İzmir Milletvekili Atila Sertel’in ve İzmir Milletvekili Musa Çam’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Sur’da üç aydır süren sokağa çıkma yasağı ve ablukanın kalkması için sivil toplum örgütleri ile Avrupa parlamenterlerinin devreye girdiğine ve Parlamentonun görev alarak bu sorunu bir an önce çözmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 28 Şubat 2016 Pazar günü saat 11.00’de toplanmak üzere 23.01’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU     Ali Haydar HAKVERDİ                 Elif Doğan TÜRKMEN

                         Osmaniye                                  Ankara                                              Adana

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye